Wie is Peter Pot?

“Ik ben in 1962 geboren ten oosten van Zwolle, op het platteland bij het dorp Hoonhorst, een katholiek dorp. Ik fietste met andere kinderen ruim drie kilometer naar de katholieke kleuter- en basisschool in het dorp. En vanaf mijn twaalfde zo’n vijftien kilometer naar het katholieke Thomas a Kempis College in Zwolle. Vervolgens ben ik gaan studeren in Utrecht, Groningen en Amsterdam. Uiteindelijk heb ik twee opleidingen afgerond, geschiedenis en theologie.

Door de studie geschiedenis raakte ik geïnteresseerd in de politiek. Hier in Zwolle heb ik de politieke partij De Groenen opgericht samen met Michiel van Harten en heel actief campagne gevoerd richting de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1994. Ik ben acht jaar gemeenteraadslid geweest en aansluitend 5½ jaar wethouder voor GroenLinks/De Groenen. In de tijd dat ik raadslid was in Zwolle, ben ik begonnen met de deeltijdstudie theologie aan de Katholieke Leergangen in Amsterdam, later Fontys Hogeschool. Die opleiding heb ik na mijn wethouderschap afgerond, eerst in combinatie met de functie van projectleider kerk en samenleving in Arnhem, daarna met de functie van secretaris-kanselier bij het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Maar de politiek bleef boeien. Na ruim acht jaar bij het bisdom werd ik in mei 2017 gevraagd voor het wethouderschap op Ameland. Dat stopte begin dit jaar toen door de overstap van een raadslid de meerderheid in de gemeenteraad wegviel voor het college van burgemeester en wethouders. Kort daarna kon ik beginnen als directeur van het Dominicanenklooster in Zwolle.”

Wat inspireert jou, waar word je enthousiast van in je werk?

“Waar ik enthousiast van word, is nieuwe ontwikkelingen in gang zetten en nieuwe mensen betrekken. Ik kwam daar in het eerste half jaar maar weinig aan toe, omdat ik mij moest concentreren op het op orde brengen van de financiën. Dat is een complexe klus omdat de organisatie complex is.

Ik ben al wel begonnen met nieuwe zaken, zoals uitbreiding van de verhuur van ruimten aan kleine ondernemers en studenten. Wat ik ook een mooie nieuwe ontwikkeling vind, is het optreden van de Def Americans, een band die op 14 december in de Dominicanenkerk spirituals en kerstsongs van Johnny Cash speelt. En op de Zwolse bevrijdingsdag, 14 april, is er een bevrijdingsconcert van jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel. Klassieke concerten waren er al in de kerk. Met respect voor het karakter van kerk en klooster trekken we op deze manier een steeds breder publiek: mensen die gelovig zijn, maar ook mensen die niet gelovig zijn of twijfelen. Het mooie hiervan is dat zodoende het Dominicanenklooster midden in de samenleving staat en dat we zoveel mogelijk mensen inspireren en betrekken.”

Waarom vind je dat belangrijk?

“Uiteindelijk komt dat vanuit mijn katholieke geloof. Mijn persoonlijke motivatie is om mensen vanuit het katholieke geloof kansen op geluk te bieden. Het Dominicanenklooster is een plek met veel mogelijkheden, met een rijke historie, met talentvolle mensen, met een inspirerend programma, met verhuur van zalen en kantoorruimten. Er gebeurt hier veel. Ik vind het mooi om zoveel mogelijk mensen daarvan te laten genieten, tot bezinning te laten komen, en een kans te bieden zich te ontwikkelen. Het gaat van kerkelijke vieringen tot allerlei bijeenkomsten, cursussen en muzikale optredens.”

zwolle
Beeld door: Dominicanenklooster Zwolle

Wat zijn je plannen met het klooster?

“Ik hoop dat er nog meer mensen betrokken raken bij deze kerk en dit klooster, niet alleen als kerkgangers of bezoekers die genieten van het aanbod, maar ook als nieuwe vrijwilligers en als mensen die een financiële bijdrage willen leveren. Zonder vrijwilligers en zonder geld is dit alles niet mogelijk.

Komend voorjaar wil ik de financiën op orde hebben. Dat betekent ook dat we proberen om de financiële bijdragen van kerkleden en sympathisanten omhoog te krijgen, want dat is hard nodig om op termijn zo door te kunnen gaan in dit prachtige monumentale gebouw. Tevens wil ik nog meer mensen met elkaar in contact brengen en bereiken met ons aanbod. Om mensen te bezielen, om mensen geloof, hoop en liefde te bieden. Het moeten natuurlijk wel activiteiten zijn die bij dit klooster en het christelijke geloof passen.”

Je had het net over ‘bezielen’. Heeft het woord ‘ziel’ voor jou nog een speciale betekenis?

“Ja, de ziel heeft voor mij een speciale betekenis. Ik zeg vaak dat ik mijn werk doe met hart en ziel. Volledig. Voor mij persoonlijk ligt daar ook direct de koppeling met het katholieke geloof en met spiritualiteit. Ik zou zeggen, voor mij is de ziel de verbinding met God. Dat is de bron waaruit ik leef. En uiteindelijk keert mijn ziel terug naar God. Dat is mijn overtuiging.”

Wat spreekt jou aan in de Dominicaanse spiritualiteit?

“De combinatie van gebed, bezinning, evangelie en het naar buiten treden in de samenleving. Mensen welkom heten, gastvrij zijn. Ieder mens het gevoel geven dat die er mag zijn, wat zijn achtergrond of geaardheid ook is. Ik hoor ook vaak terug dat mensen met verschillende achtergronden zich hier thuis voelen. Verder vind ik dat je bij spiritualiteit moet oppassen dat het alleen maar bij mooie woorden blijft. Wat je zegt, moet je ook waarmaken in de praktijk.”

zwolle23
Beeld door: Dominicanenklooster Zwolle

Niet in een ivoren torentje, maar naar buiten treden?

“Zeker, zeker. En de maatschappij ontwikkelt zich ook. Wij als Dominicanenklooster moeten in ons aanbod de verbinding houden met wat in de samenleving leeft. Bovendien doen we ons programma-aanbod deels in samenwerking met de protestantse gemeenschap in Zwolle. In die zin zijn wij ook actief in de oecumene.”

Je hebt veel ervaring in leidinggevende functies, onder andere als gemeenteraadslid en wethouder. Ook werkte je als secretaris-kanselier nauw samen met bisschop Gerard de Korte, voormalig bisschop van Groningen-Leeuwarden. Wat is jouw visie op leiderschap?

“Ik wil als leider het goede voorbeeld geven. Wat ik zeg, moet sporen met wat ik doe. En ik vind het belangrijk dat een leider integer is, een visie heeft en daar met hart en ziel voor gaat. Dat is voor mij de kern van de zaak. Zo heb ik het in de politiek gedaan toen ik raadslid was en wethouder, en zo doe ik het nu. Op basis van een visie mensen meenemen in een proces gericht op het doel dat je als organisatie voor ogen hebt.”

Welke inspirerende tekst heb je voor ons meegenomen?

“Ik heb een tekst meegenomen uit het boek Waarom ik christen ben, geschreven door Timothy Radcliffe, voormalig magister-generaal van de Orde van de Dominicanen:

“Als we kunnen zeggen dat Jezus is opgestaan uit de dood en er is geen teken van leven in ons leven, dan kunnen we blijven praten over de opstanding tot het koninkrijk komt, maar onze woorden zullen niets betekenen.”

De opstanding moet je kunnen zien in je eigen leven. In wat voor omstandigheden je ook bent, zelfs in de meest beroerde omstandigheden, kan je een teken van hoop en opstanding zijn voor anderen. Er zijn zelfs verhalen van mensen in concentratiekampen die toch nog de moed en de kracht hadden om andere mensen hoop, vertrouwen en liefde te schenken. Het is ook een uitdaging aan christenen om niet bij de pakken neer te zitten, niet cynisch te worden, niet te gaan doemdenken. Gewoon in woord en daad een teken van hoop zijn, van opstanding en je niet klein te laten krijgen, hoe moeilijk de omstandigheden thuis of op je werk ook zijn. Het katholieke geloof kan je daarbij enorm inspireren, en dat gun ik iedereen!” 

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
dianne

Dianne Nijhuis

Profiel-pagina
Al 2 reacties — praat mee.