De islam heeft een hervorming nodig

“Religie is niet statisch. Zelfs als ontwikkelingen worden tegengehouden, vinden er toch veranderingen plaats, want uiteindelijk bestaat een religie uit de mannen en vrouwen die het belijden. Maar hervorming betekent niet automatisch vooruitgang. Het salafistische wahabisme uit Saoedi-Arabië is het product van een ‘hervorming’ die in de achttiende eeuw is begonnen en die een ‘zuivere terugkeer naar de bronnen’ voorstond. Maar ja: er is behoefte aan een hernieuwd religieus debat binnen de islam. Er is behoefte aan een kritische benadering van het religieuze debat. Er worden zoveel gruwelijkheden begaan in naam van de islam en binnen de islam, omdat die ruimte wordt gegeven.”

De islam is een inherent gewelddadige religie

“Sinds de laatste aanslagen hoor je weer het oude adagium dat de islam inherent gewelddadig is, vooral bekende intellectuelen en media-figuren hebben er een handje van. Maar historisch gezien is daar nul rechtvaardiging voor. Mensen begaan nu eenmaal misdaden en zullen daar altijd rechtvaardigingen voor aandragen.”

Het Midden-Oosten staat in brand door de islam

“Irak en Syrië zijn verwoest. Jemen is opnieuw verwikkeld in een burgeroorlog. Libië is ook aan het versnipperen en de utopie van een Palestijnse staat wordt steeds minder haalbaar. Egypte en Jordanië zitten onder de Amerikaanse plak. Temidden van deze enorme chaos, heeft het geweld vrij baan. Al Qaida en Da’esh profiteren van deze politieke leemte. Het is niet duidelijk welk land aan het einde van deze hellerit er winnend uitkomt, maar één ding is wel zeker: over twintig of dertig jaar, zal het Midden-Oosten er heel anders uit zien dan de beleidsmakers van nu hadden voorzien en de plek van de islam zal zich manifesteren op een manier die we ons nu nog niet kunnen voorstellen.”

Geen ruimte voor andere religies binnen de islam

“De Arabisch-islamitische wereld is er vreselijk aan toe. Nadat bijna de hele joodse gemeenschap de Arabische landen verliet, vanwege de oprichting van de staat Israël, zien we nu een exodus van Arabische christenen. Terwijl joden en christenen altijd deel uitmaakten van de Arabische wereld. Deze uitstroom is niet alleen dramatisch voor de mensen die weggaan, maar ook voor de samenlevingen die ze achterlaten. De Arabische christenen stonden altijd garant voor het pluralisme van hun samenlevingen. Hun vertrek betekent weinig goeds voor de vrijheden van de moslims. De conservatieve islam wil zijn hegemonie opleggen en ontbeert het besef dat het bestaan van anderen altijd een uitnodiging is om jezelf te bevragen en verbeteren. Alleen een tolerante en open islam kan samenlevingen ontwikkelen en economische en culturele groei bewerkstelligen.”

Vrijheid en islam gaan niet samen

“De laatste eeuwen is het islamitische religieuze denken vastgeroest. De hadith is belangrijker geworden dan de Koran zelf. We moeten weer terug naar de de brontekst, naar de verschillende interpretaties. Kritiek tegengaan zoals de orthodoxen dat proberen, heeft weinig zin. Door rekening te houden met de historische context van religies, kunnen we komen tot een islam die prima om kan gaan met dialoog en vrijheid.”

Hassnae-Bouazza

Hassnae Bouazza

journaliste, columniste, schrijfster, vertaalster, programmamaakster

Profiel-pagina
Al 2 reacties — praat mee.