Wat is dit voor een project?

“Glassroom is een sociaal experiment – zo je wilt ook een kunstproject – waarin studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit Nijmegen die elkaar niet kennen maar liefst negen uur met elkaar doorbrengen in een glazen huis zonder smartphones en verbinding met sociale media. Negen uur investeren in elkaar, communiceren face to face, en kijken hoe dat bevalt… het is voor velen best een opgave, zo blijkt, om in deze tijd van sociale media en internetcommunicatie op een andere manier met elkaar te communiceren dan via de smartphone, Facebook en Whatsapp. In het glazen huis hebben zij de privacy om alles met elkaar te bespreken wat ze willen. Van buiten zijn ze wel zichtbaar voor voorbijgangers. Vrijwilligers geven info over het project en de zin ervan en kunnen met voorbijgangers in gesprek gaan over deze actuele thematiek van moderne vormen van communiceren.”

Waarom organiseren jullie dit project? 

“Wij organiseren dit project vanuit de Studentenkerk omdat wij willen reageren op de actualiteit en de thema’s die dagelijks spelen in het leven van mensen. Communiceren is een belangrijk thema en communiceren via technische hulpmiddelen wordt steeds belangrijker. Dat wijzen we zeker niet af want we maken er zelf heel veel gebruik van. Maar we maken met dit project ook zichtbaar dat face-to-face communicatie met een wildvreemde ook iets nieuws kan opleveren. Het is ook een vorm van investeren in de ander op een oude, vertrouwde wijze. Zo leer je elkaar kennen door direct contact, dat is toch nog wat anders dan reageren op twitter-berichten en facebook-posts. Net als bij email kunnen er veel misverstanden ontstaan als je elkaar niet goed begrijpt. In een gesprek kun je dat meteen rechtzetten. Wij hopen ook zo mensen aan het denken te zetten over ontwikkelingen die vanzelfsprekend lijken en die voordelen en nadelen hebben voor het proces van communiceren en die veel van je tijd vragen. Kijk maar eens naar al die mensen die voortdurend op hun mobiele telefoon kijken en voortdurend online zijn.
We doen dit vanuit de Studentenkerk omdat onze core-bussiness is de vraag naar zingeving en de invulling van je leven op een zinvolle wijze. Het is niet meteen een religieuze vraag maar religie kan daarin wel een rol spelen. Wij komen dagelijks in aanraking met studenten die worstelen met antwoorden op de vraag naar zingeving in hun leven. Spreken over wat je bezig houdt, wat je van het leven verwacht en wat je wilt investeren hoort daarbij. In die zin maakt dit project dit heel goed duidelijk.”

glazenhuis2

Dit project is dus geen religieus project?

“Religie speelt geen directe rol in dit project maar het onderliggende idee is wel dat ieder mens tot zijn recht mag komen en dat kan het beste als je goed luistert naar jezelf: wat heb je echt nodig en hoe geef je je relaties met je medemens gestalte? In feite is dat ook een religieuze vraag: de vraag naar verbinding met elkaar. Religies vullen dat op een voor hun specifieke wijze in met betrekking tot rituelen en geloofsopvattingen, maar de grondhouding blijft er een van elkaar serieus nemen, samen werken en samen verantwoordelijkheid dragen voor onze samenleving.”

Wanneer is dit project geslaagd?

“Dit project is geslaagd als velen er over praten, velen aanzet tot reflectie over hoe ze communiceren, en als het rondzoemt op de sociale media: daardoor gaan er veel meer mensen over nadenken. Wij kennen genoeg studenten die Facebook, twitter etc. mijden, maar die zich hier toch toe moeten verhouden. Wij zijn niet anti, helemaal niet, maar we roepen eigenlijk op om zelf na te denken over hoe je je tijd besteedt aan wat je wel en niet belangrijk vindt. Een soort van kleine prikkel, vooral door breed uit te meten dat 2 vreemden 9 uur samen doorbrengen!”

Heeft Giel Beelen al gebeld voor een interview?

“Hij heeft nog niet gebeld, ik weet ook niet of hij ons project kent. Wij halen geen geld op en wij vasten niet. Tussen de middag brengt een bekende persoon van de universiteit de lunch aan de deelnemers. Wie weet…”

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.