Gefeliciteerd! De INTRA projectprijs… En 5000 euro!

“Dankjewel. INTRA is de afkortingsnaam van de Duitse Interreligiöse Arbeitstelle, die zich intensief bezig houdt met de interreligieuze dialoog. Jaarlijks looft zij een prijs uit voor het beste interreligieuze project dat het afgelopen jaar ingediend is op dat gebied. De INTRA Projekt Preis 2016 is naar Stichting Trialoog gegaan vanwege ons interreligieuze werk sinds de oprichting in 2000 en een nieuw plan dat voor uitvoering ingediend is. De prijs wordt op 18 september in Keulen uitgereikt.”

Waarom, denk je, heeft Stichting Trialoog gewonnen?

“De afgelopen jaren zijn er veel lezingen gegeven en boeken geschreven over de verwantschap tussen de drie Abrahamitische geloofsgroepen, joden, christenen en moslims, als kinderen van dezelfde voorvader Abraham; het ontdekken van deze familierelatie kan tot een verbroedering leiden en tot meer vrede in de wereld – het doel van Stichting Trialoog.”

Als je kijkt naar de afgelopen 10-15 jaar van Stichting Trialoog in Nederland en – breder – de trialoog voeren in Nederland: wat zijn voor jou dan hoogtepunten geweest?

“Een hoogtepunt is geweest toen na oprichting van de Stichting het eerste boek Ibrahiem en Abraham, Koran en Bijbel verteld voor kinderen het licht zag en op een multiculturele school getoetst werd in een gemengde klas kinderen, moslims en christenen. Aan beide groepen gezamenlijk werd het verhaal van Noach/Nuh verteld en toen zijn naam ook in het Arabisch werd genoemd was er plotseling verrassing en herkenning bij de kinderen en begonnen zij zelf het verhaal aan elkaar en aan de juffrouw te vertellen.

Een tweede hoogtepunt was de vertaling door Trialoog van het boek in het Engels, waarna het in de Verenigde Staten werd uitgegeven en gebruikt, en Stichting Trialoog ook een aantal bestellen kon. Zo kon dit Engelstalige boek ook van hieruit de grens over. Dat gebeurde de afgelopen jaren al op conferenties en gaat nu, met hulp van de INTRA-prijs, weer gebeuren. Er is contact met een interreligieus opleidingscentrum voor werkers in een multiculturele samenleving in Noord-Ghana. Ook andere leermiddelen kunnen daarvoor beschikbaar worden gesteld.”

Heeft de trialoog toekomst in Nederland?

“Dat is best mogelijk. Mensen moeten aan elkaar wennen, met kinderen gaat het meestal wat gemakkelijker. Het onderwijs kan er veel aan doen: liedjes van elkaar leren, spreekbeurten laten houden over het land van herkomst, projectonderwijs op internationaal gebied invoegen. Kinderen op de hoogte brengen van elkaars feestdagen. Wat in de sport normaal is geworden – gemengde elftallen – waarom zou dat op ander gebied niet kunnen? We moeten alleen elkaar niet overvragen. Ook de overheid moet dat principe nog vaker hanteren.”

Heeft Stichting Trialoog toekomst?

“Als wat ik net zei allemaal wat vanzelfsprekender wordt, kan zelfs een Stichting Trialoog op den duur overbodig worden.”

INTRA is voor de INTRA-projectprijs van 2017 op zoek naar vernieuwende projecten. Klik hier voor meer informatie.

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.