Bent u religieus?

“Van huis uit ben ik moslim, maar ik ben inmiddels niet meer praktiserend. Keuzevrijheid is een grote verworvenheid. Trouwens, ik ben iemand die vindt dat we in Nederland meer van de menselijke krachten moeten uitgaan dan alleen van de religieuze. Religie wil ik bij voorkeur als een privé-kwestie zien, ook al weet ik dat dat niet altijd even gemakkelijk is. Ieder individu maakt zijn of haar eigen afwegingen ten aanzien van religie, levensbeschouwing of zingeving en dat moet vooral zo blijven.”

U leest dus ook weinig uit de koran?

“Ja. En als ik de koran al lees, dan vooral op een manier die bij deze tijd past. Dus: de context altijd meenemen tijdens het lezen: wanneer is iets gezegd, wat is er in die tijd mee bedoeld? Ik lees de koran zeker niet letterlijk. Het gros van de moslims neemt de koran niet letterlijk en weet dat de koran op een bepaalde manier verstaan moet worden. De belangrijkste boodschap in de koran is – vinden zij – het streven naar bepaalde waarden en normen die alle religies onderschrijven. Waarden als gelijkheid van man en vrouw, homo en hetero, blank en zwart en mensen met of zonder handicap zijn onaantastbaar.”

Heeft de PvdA qua integratiebeleid eigenlijk niet meerdere lijnen? De lijsttrekkersverkiezing voor de PvdA in Amsterdam Nieuw-West kende een verrassende winnaar: Baâdoud en niet Marcouch. Beide heren stonden voor een eigen aanpak…

“Volgens mij is er een hele duidelijke lijn binnen de PvdA als het gaat om de integratie, en dat is de integratieresolutie. Concreet gaat het hierin om grenzen stellen en ook perspectief bieden want iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Men moet personen niet gaan koppelen aan mogelijke verschillende lijnen. Dé lijn is namelijk niet Wouter Bos, Baâdoud of Marcouch. Dé lijn is zoals gezegd de integratieresolutie, vastgesteld door de leden van de PvdA. En natuurlijk gaat iedereen daar op een eigen manier mee om. Ik heb inderdaad meer met de opstelling van Baâdoud ten aanzien van religie in het openbare leven dan met Marcouch. Baâdoud vind net als ik dat religie meer een privé-kwestie is. Maar dat betekent niet dat ik het met Marcouch oneens ben over fundamentele kwesties en taboe-onderwerpen.”

Op veel internetfora wordt momenteel flink gediscussieerd over ‘het einde van de PvdA’ omdat de PvdA het in de peilingen nog steeds erg slecht doet. Dit vooral vanwege de slechte antwoorden die de PvdA zou geven op de hedendaagse spanningen met de islam. Wat vindt u hiervan?

“Ha, de PvdA is nog lang niet verloren! Integendeel: ik zie een grote toekomst voor de sociaal democratie in Nederland. Ik baseer dat op wat ik dagelijks zie gebeuren binnen bijvoorbeeld de Jonge Socialisten. Binnen onze achterban wordt flink gedebatteerd over tal van onderwerpen maar wel met een hele duidelijke ontwikkeling erin. Joden die met een keppeltje op willen rondlopen, homo’s die hand in hand over straat lopen, meisjes die uit vrije wil een hoofddoek dragen: allemaal prima vinden wij. Wij zijn niet hard, soft, links of rechts. Wij willen staan voor gelijkheid en gelijke behandeling, dat is realistisch. Daar geloven we in en daarmee hebben we een prima boodschap voor de kiezer.”

U bent naast uw werkzaamheden voor de Jonge Socialisten ook actief als gemeenteraadslid voor de PvdA in Gouda. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen staat u op nr. 2 van de PvdA-lijst. Waar wilt u zich de komende jaren voor gaan inspannen en waar mogen we u op afrekenen in 2014?

“Ik vind het heel belangrijk om te streven naar een stad waarin iedereen meetelt. Helaas leven diverse groepen in Gouda nog te veel langs elkaar. We hebben een grote groep mensen die gelooft dat ‘Gouda wordt overgenomen door de Marokkanen’. Da’s natuurlijk grote onzin. Natuurlijk zie ik dat veel mensen bang zijn en dat moet je serieus nemen. En ja, ze hebben gelijk dat het vaak Marokkaanse jongeren in Gouda zijn die zorgen voor problemen. Maar: laten we tegelijkertijd wel realistisch blijven. Beide groepen moeten met elkaar in gesprek blijven. Dat hierdoor af en toe confrontaties ontstaan is helemaal niet erg, juist nodig.
In de afgelopen jaren heb ik me enorm ingezet voor kansloze jongeren in Gouda. Gelukkig verlaten steeds minder jongeren vroegtijdig hun school en vinden steeds meer jongeren werk. Ik wil me hier de komende jaren voor blijven inzetten. Als deze positieve ontwikkeling zich na vier jaar niet heeft doorgezet, zou ik dat een persoonlijk falen vinden. Gouda moet weer bekend worden als een stad van de kaas en stroopwafels en niet bekend staan als een stad met alleen probleemjongeren.”

De multireligieuze samenleving dan. U gaf het al even aan: het grootste probleem lijkt wel eens de beide kampen in Nederland die elkaar verketteren: de ‘linkse kerk’ en de ‘rechtse rakkers’. Wat gaat u hier tegen doen?

“Ik zou tegen de ‘rechtse rakkers’ willen zeggen: stop nou eens met de islamisering van Marokkanen en het Marokkaniseren van de islam. Als ik naar mezelf kijk: ik voel me hier in Nederland prima, wil graag gezien worden als volwaardig burger en wil niet per se gerekend worden tot een bepaald geloof. Geef mensen zoals mij de kans om normaal te functioneren in dit land en simplificeer dingen niet. De grootste nonsens van de ‘rechtse rakkers’ is misschien wel dat ze altijd maar weer verkondigen dat er één miljoen moslims in Nederland zijn en dit er alsmaar meer worden, terwijl er hooguit 300.000-400.000 mensen lid zijn van een moskee in Nederland. De meerderheid van alle hier wonende Marokkanen, Turken, Surinamers, Irakezen en noem maar op zijn geen fundamentalistische moslims! Tegen de ‘linkse kerk’ zou ik willen zeggen: word wakker! Het zweverig multiculturalisme moet verleden tijd zijn. De problemen van de afgelopen decennia en het heftige debat van nu geeft wel aan dat multiculturalisme niet per se tot een gewenste samenleving leidt. En dat het al helemaal niet vanzelf gaat. Confrontatie is nodig om taboeonderwerpen bespreekbaar te maken.”

U was vorige week aanwezig tijdens een bijeenkomst over religie en homoseksualiteit. Is er iets mis met een moslim of christen die homoseksualiteit verwerpt op basis van de koran of bijbel maar wel homo’s als mensen respecteert?

“Bepaalde mensen zullen altijd tegen homoseksualiteit zijn, of dat nou vanwege religieuze redenen is of niet. Voor mij gaat het erom dat mensen in ieder geval homo’s en homoseksualiteit accepteren. En wat ook belangrijk is: laten we niet vergeten dat het inmiddels wetenschappelijk is bewezen dat homoseksualiteit niet is aangeleerd of een ziekte is. Je wordt als homo of lesbo geboren, blijkt uit diverse onderzoeken. Daar kun je niets aan doen. Laat religieuze groepen zich hier wat vaker over uitspreken en laten we met elkaar de discussie hier over aangaan met respect voor elkaar. Begrijp me niet verkeerd. Ik was vroeger ook tegen homoseksualiteit. Dankzij de emancipatieprocessen in Nederland ben ik veranderd qua denken en zie ik dat we homoseksualiteit gewoon zullen moeten leren accepteren. Ik kwam in aanraking met homoseksualiteit onder collega’s, medestudenten, partijgenoten en vrienden. Dat was voor mij een hele confrontatie op jonge leeftijd, maar het was wel nodig om dingen te kunnen plaatsen. Ik houd van mensen, we zijn gelijkwaardig.”

Waar ligt voor u de grens qua acceptatie van seksuele vrijheden?

“Bij pedofilie. Kinderen die minderjarig zijn, zijn niet volwassen en kunnen niet altijd goede en weloverwogen keuzes maken. Zeker als het gaat om seksualiteit. Niet voor niets hebben we met elkaar een bepaalde leeftijd afgesproken waarop iemand ‘volwassen’ is. Ik zal het altijd verwerpelijk blijven vinden dat mensen gevoelens koesteren voor jonge meisjes of jongens en niet de verleiding kunnen weerstaan om seksuele contacten met hen te beginnen. Kinderen zijn onschuldig, pedofilie is zeer verwerpelijk.”

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.