Religie is steeds vaker het gesprek van de dag, constateren de initiatiefnemers van het symposium dat volgende week dinsdag begint. ‘De kranten staan er vol van, ondanks het feit dat de bevolking van Nederland volgens onderzoeken steeds minder gelovig wordt. De aanslagen in Parijs en jonge Nederlanders die naar Syrië vertrekken wakkeren de angst voor de extremistische kanten van religie aan.’ Eddy Van der Borght, vicedecaan van de Faculteit godgeleerdheid aan de VU, vertelt over de achtergrond en inhoud van het symposium.

Hoe is dit symposium ontstaan?

“We vinden aan de VU de wisselwerking tussen wetenschap en samenleving belangrijk. Dat geldt ook voor de theologie. Wat is er gaande in de samenleving? Wat zijn actuele thema’s waar theologen mee aan de slag moeten binnen het onderzoek, en hoe relevant zijn hun wetenschappelijke inzichten voor de samenleving? Tijdens de drie dagen komt deze wisselwerking aan bod.”Is het de eerste gezamenlijke conferentie van de VU en de PThU?
“Ook in het afgelopen jaar hebben de theologische faculteit en de PThU een aantal dagen samen georganiseerd: toen heette het nog Graduation Week, omdat het omtrent de promoties van jonge theologen en religiewetenschappers werd georganiseerd. Die zitten er dit jaar niet meer in. Dit zijn dagen die voornamelijk op de wisselwerking van wetenschap en praktijk zijn gericht.”

Voor wie is het symposium bedoeld?

“Voor mensen uit het veld, geïnteresseerden in religie, samenleving en wetenschap.”

Er komt een scala aan thema’s voorbij. Wat is de spits?

“De spits is dat religie er toe doet in onze samenleving: we hebben na het neerstorten van de MH17 gezien dat er grote vraag is naar gezamenlijke rouwrituelen. Vragen die tijdens de eerste dag aan de orde komen zijn: Hoe kunnen we rouwen in een multiculturele en multireligieuze samenleving? Wat zijn er voor nieuwe rouwrituelen en hoe verhouden die zich tot de verschillende religieuze tradities? Wat komen de begrafenisondernemers tegen, de ritueelbegeleiders, de dominees? En wat kan ons de directeur van bijvoorbeeld begraafplaats De Nieuwe Ooster in Amsterdam ons over de behoef te aan rituelen vanuit heel verschillende groepen in de samenleving vertellen?
Ook over islamofobie en antisemitisme wordt vanuit wetenschappelijk perspectief nagedacht. Waar liggen de wortels, hoe kunnen wij als religiewetenschappers en theologen een bijdrage leveren om hier iets tegen te doen? Welke rol spelen de media hierbij? Een waar lopen studenten op de VU tegenaan als het om (voor)oordelen gaat?
En dan dag drie: de theologische ombudsman. Wie komt er in een door individualisme en seculariteit gevormd Nederland op voor mensen die van hun recht op godsdienstvrijheid gebruik willen maken? Is er behoef te aan iemand die voor de religieuze minderheden in ons land opkomt? Immers, gelovigen zijn volgens het laatste Trouw -onderzoek dat mede door VU onderzoekers werd uitgevoerd, inmiddels in de minderheid.”

Wanneer is het symposium voor u geslaagd?

“Getalsmatig is honderd aanmeldingen per dag ons streven. Daar zitten we op de eerste twee dagen al ruim boven. We zitten dus midden in de actualiteit, dat is duidelijk. Als mensen aan het einde van een dag met nieuwe inzichten en ideeën naar huis gaan, en ons weten te vinden als het om theologische en religieuze vragen in de samenleving gaat, dan waren deze dagen meer dan geslaagd.”

Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

Bovenstaand interview verscheen eerder in Friesch Dagblad.

Hanneke Goudappel

journaliste kerkredactie Friesch Dagblad

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.