Ook al gaat het volgens de peilingen goed met GroenLinks, lijkt een heuse plek in de Tweede Kamer voor de nummer 35 er niet in te zitten. Het lijkt Sophie Schers niet te deren. Ze is gemotiveerd en ambitieus, maar haar kandidaatstelling gaat niet alleen om een zetel. Het gaat haar ook om de zichtbaarheid van transgender personen en ze wil haar partij scherpen op het gebied van deze emancipatiebeweging. Op de website van GroenLinks stelt ze niet voor niets “Vanuit de uitzondering komt de verandering!” Maar het gaat haar om meer. De VVD krijgt een flinke veeg uit de pan. Rutte’s ‘invechten’ liet een vieze smaak in haar mond achter.

Welke unieke ervaringen en kennis breng je mee naar de lijst van GroenLinks?

“In de tijd dat ik sociaal en politiek bewust werd, werd GroenLinks door Paul Rosenmöller geleid. Toen was de fractie heel divers. En al is de top 15 dat nu niet, toch is het belangrijk dat er verschillende minderheden op de lijst staan. Zelf ben ik al jaren ben ik werkzaam bij het Transgender Netwerk Nederland. De transgender community is zeer divers, en dat zijn onze politieke voorkeuren ook. Natuurlijk kan ik niet de volledige gemeenschap representeren bij GroenLinks. Maar op sommige terreinen is het voor alle transpersonen noodzakelijk maken dat er verandering komt. Daar kan en wil ik de mensen in de GroenLinks-fractie bewust van maken. Ik zal ze, ook als ik niet gekozen word, dingen influisteren en ze hopelijk wat bijleren.

Bovendien heb ik geleerd om goed naar mensen te luisteren, ook als de toon van een argument me niet aanstaat. Het wordt sommigen buiten en binnen de politiek nog wel eens verweten dat ze de verkeerde toon aanslaan. Maar dat zegt niets over het argument. Mede dankzij mijn achtergrond in de Antropologie en Ontwikkelingsstudies heb ik een openheid voor de argumenten. Mocht ik in de Kamer komen, zal ik die kracht inzetten.”

Die kans lijkt vooralsnog niet heel groot.

“Nee, maar dat is niet zo erg. Ik doe het ook deels voor de zichtbaarheid van onze gemeenschap. Dat was ook de reden waarom ik aan het programma Hij is een zij meedeed. Het is belangrijk dat we naar voren treden. Ook in de politiek. De tijd is er rijp voor. Dwars, de jongerenbeweging van GroenLinks, heeft het belang van inclusie ook heel goed door. De vorige voorzitter, Lyle Muns, ging het zeer aan het hart en Noortje Blokhuis, die het stokje overnam, ook. De 50 mensen op de kandidatenlijst moeten ons motto ‘Tijd voor verandering’ uitstralen. Die slogan raakte me en ik wilde niet om me heen blijven kijken tot een ander zich kandideerde. Ik wil niet ‘de transgender kandidaat’ zijn, maar gewoon een transgender kandidaat. Dat er op de lijsten van Artikel 1, D66 en 50Plus ook een of meerdere transgender kandidaten staan sterkt me. Ik hoop dat het ook mensen buiten de politiek inspireert. Zelf mis ik voorbeelden in de politiek. Ook als het gaat om uitgesproken feministen. In de huidige politieke cultuur is het nauwelijks mogelijk je als feminist te presenteren.”

Hoe ga jij binnen en buiten de politiek voor verbinding zorgen?

“Binnen de Tweede Kamer zoek je natuurlijk partijen op met wie je verbondenheid voelt. Het gaat daarbij om vertrouwen en dat je de kiezer het gevoel geeft dat de politiek om hen geeft. Na het kabinet met de VVD kan de PvdA wel weer de goede kant op getrokken worden, maar er zijn wel andere mensen nodig binnen de partij. Van buiten het Old Boys Network. Dat is trouwens de makkelijke weg, met gelijkgezinden. We lijken vergeten dat de politiek juist om verschillen gaat. Die zijn heel belangrijk. Zolang we elkaar maar niet dood wensen. Dat is niet hoe we met elkaar omgaan.

Sophie Schers (c) Walter Hoogerbeets

De VVD en PVV sturen continu beelden de samenleving in die verdeeldheid zaaien. De VVD moet leren dat er een andere manier is om kiezers te bedienen. Je kunt laten zien dat je je om mensen bekommert, om hun leven en opvattingen. Nu lijken ze wel bezig met een wedstrijdje om kiezers naar zich toe te trekken. Bijvoorbeeld met dat Halbe Zijlstra-filmpje over Zwarte Piet. Ik zie geen oprechtheid. VVD en CDA hebben mensen het idee gegeven dat ze grip kunnen hebben op tradities. Terwijl die altijd aan verandering onderhevig zijn. Ik zie liever dat ze de grip op goede zorg weer verstevigen. Dat is wel mogelijk. En dat politici dan niet zo zeer geven om wie je bent, maar hoe het met je gaat. Dat geldt zowel voor oudgedienden als nieuwkomers in het land.”

Wij hebben een Nieuwwij-coalitie opgesteld op basis van vijf waarden: Het Leven Beschouwen; Samen Leven; Duurzame Ruimte; Kracht van Kleur;  Slim Onderwijs. Welke waarde gaat jou het meest aan je hart?

“Samen Leven. Dat is voor mij persoonlijk. Toen ik voor Ontwikkelingsstudies koos zag ik geen andere studies die hetzelfde deden aan rechtvaardigheid. Als je buiten de norm staat, dan stel je bepaalde vragen. Waarom moet ik meer moeite doen dan anderen? Waarom is mijn positie anders? We hebben het in Nederland best wel goed, maar er is meer nodig voor een rechtvaardige samenleving. Dat moet de overheid organiseren. Bij D66 gaat het veel over de verdeling van rijkdom op basis van een meritocratie. Dat wil zeggen dat je positie wordt bepaald door wat je hebt bereikt, wat je hebt gedaan. Dat is geen rechtvaardigheid. Dat idee gaat er vanuit dat mensen zelf hun achtergestelde positie wel kunnen corrigeren. Ik voelde me ook aangesproken door Rutte’s ‘invechten’. Vreselijk. Zo wordt je plaats in de samenleving geïndividualiseerd. Dat kan niet, je moet naar de structuren kijken die bepaalde groepen mensen in de weg staan.”

Wat vind je van het idee om kiezers te laten stemmen op een coalitie, in aanvulling op hun stem op een enkele partij?

“Het zou zeker meerwaarde hebben als de kiezer duidelijker kan sturen op de richting van het te vormen kabinet. Vier jaar geleden kozen mensen voor twee heel verschillende partijen en dat werd een grote deceptie. Dat is niet goed voor het vertrouwen in de politiek. Dus meer handvaten voor de kiezer zijn welkom. Over je voorkeuren moet je eerlijk zijn. Wij zijn dat. Jesse Klaver heeft duidelijk zijn richting uitgesproken in de afgelopen weken. We willen samenwerken met partijen die trouw zijn aan bepaalde principes.

Na de verkiezingen van 2010 is er even gesproken over Paars Plus, een coalitie van VVD, D66, PvdA en GroenLinks. Dat lijkt me nu niet meer mogelijk. De VVD wordt wel eens verweten soms als ‘PVV light’ op te treden. Nou, zeg maar gerust ‘PVV plus’! Zijn dat dan de mensen die met ons samen kunnen werken? Dan liever de oppositie. Het verbaast me niet dat veel pijlen nu gericht worden op Jesse Klaver, maar dat is wel spannend. Jammer dat de PvdA ons aanvalt. Het zou wel bijzonder als we groter worden dan hen. In ieder geval is GroenLinks een partij om rekening mee te houden. Ons verhaal doet er toe.”

Sophie Schers is kandidaat-Tweede Kamerlid voor GroenLinks.

B Mijland bw

Bart Mijland

Humanist

Bart Mijland is de Groen & Kleurrijke Humanist en houdt zich bezig met vraagstukken rondom duurzaamheid, diversiteit en inclusie. …
Profiel-pagina
Al 4 reacties — praat mee.