Hoe is het idee ontstaan om mannen te coachen?

“Mijn levensmissie ontdekte ik vooral door mijn persoonlijke zoektocht. Ik kan mij niet herinneren dat ik niet bezig was met zingevingsvraagstukken. Mijn levensweg ging van een diepe depressie, via psychotherapeutische dagbehandeling, naar deelname aan een tweejarige Priesteresopleiding bij Klara Adalena van Wilde Wijze Vrouw, een mystieke inwijdingsweg voor vrouwen. Het is een opleiding geïnspireerd door wijsheden uit het sjamanisme en Griekse godinnenculturen. Het hoogtepunt van die opleiding was een ‘Vision Quest’, waarbij ik vijf dagen zonder eten, zonder onderdak en zonder gezelschap in de bergen van Kreta doorbracht. Ik heb daar bijzondere, mystieke ervaringen gehad. Onderdeel van de Vision Quest was ‘a cry for a vision’, waarbij ik de hele nacht wakker bleef, biddend om een openbaring van waar mijn leven voor bedoeld is. Ik geloof namelijk dat ieder mens een unieke legende te leven heeft, een soort roeping.”

OK, kun je daar wat meer over vertellen?

“Het is niet zo dat ik mijn taken op een presenteerblaadje kreeg, maar op een dag kwamen de symbolische woorden tot mij: ‘Wie met mij de liefde bedrijft, die zal het leven nooit hetzelfde ervaren’. Dat ‘bedrijven van de liefde’ kan zowel letterlijk als symbolisch geïnterpreteerd worden. Net zoals in de bijbel staat: ‘Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, daar ben Ik in hun midden’ (Mt: 18: 20). In mijn vrije interpretatie betekent het, dat intimiteit (ontmoeting) tussen mensen met de juiste intentie heilig en zingevend kan zijn. God leeft in de ruimte tussen de mensen.
Ik geloof dat een levensmissie voortkomt uit je persoonlijke biografie. Mijn persoonlijke geschiedenis verklaart waarom ik mijn legende extra waardevol vind. Mede door pijnlijke ervaringen op intiem gebied heb ik mij lang verdwaald gevoeld in het leven. In mijn jeugd heb ik een gebrek ervaren aan verbinding en liefde, waardoor ik hiernaar op zoek ging. De Priesteresopleiding, maar ook mijn studie Religiewetenschappen en tal van ontmoetingen met spiritueel begeleiders, hebben mij geholpen om mijn pijn te helen.
De opgedane kennis en ervaringen wil ik nu delen met mensen die op het gebied van intimiteit gemis of gebrokenheid voelen. Als mannen door ontmoetingen met mij heling ervaren – als zij zichzelf meer liefhebben en zich gedragen weten door het leven – maakt mij dat intens gelukkig.”

Wat gebeurt er tijdens een coaching sessie?

“Eens vroeg iemand mij of ik hem beter kon leren beffen. Ik geef geen les in het verbeteren van seksuele vaardigheden. Tijdens een boswandeling voeren we een kennismakingsgesprek, waaruit blijkt waarom hij gecoacht wil worden. We praten dan zonder taboes heel openlijk over intimiteit en zingeving, omdat ik geloof dat die twee aspecten innig met elkaar verbonden zijn. Of zoals ook wel gezegd wordt: het erotische verlangen is het religieuze verlangen.
Vaak blijkt dat er een gebrek is aan kwetsbaarheid, echte verbinding, passie, liefde en diepgaande intimiteit. In een traject oefenen we hiermee. Vaak komt dat neer op intieme gesprekken, helende knuffels, lichaamswerk en meditatie. Daar kunnen oogcontact, ademwerk, aandachtige aanraking, communicatie over gevoelens, meditatie, rollenspellen, intiem knuffelen en tantra-oefeningen onderdeel van zijn.”

Gaan de kleren uit?

“De kleren gaan inderdaad ook wel eens uit, bijvoorbeeld voor een liefdevolle massage. Aandachtige aanraking brengt iemand dichter bij de liefde voor zichzelf. We verliezen ons niet in een seksuele interactie, maar erotische gevoelens mogen natuurlijk wel gevoeld en besproken worden. De intentie is altijd heling en persoonlijke groei. Dat kan soms ongemakkelijk zijn, en soms leiden tot meer ontspanning en genot. Genot is daarbij niet het doel, maar kan soms wel een middel zijn.
Wat de methode ook is: bovenal wil ik mijn vrouwelijke liefde met hem delen. Hoe? Door het beste in hem naar boven te halen, zijn talenten en mannelijke kracht te erkennen en te prijzen. Hij mag zich geliefd voelen, de liefde in zichzelf ontdekken, om die liefde weer te delen. Ik wil de koning in hem wakker kussen. Als ‘muze’ hoop ik de scheppingsdrang van de kunstenaar wakker te maken. Een man die zich ten diepste gezien en geliefd voelt door het Goddelijk Vrouwelijke, schept liefde in plaats van oorlog.”

Waar worstelen mannelijke cliënten mee?

“Ik ontmoet veel mannen die onzeker zijn over hun werk, relaties en de zin van hun leven. Ze staan vaak op het punt om een sabbatical te nemen en te ontdekken wat ze echt willen in hun leven. Dit is niet zozeer een probleem waar specifiek mannen mee worstelen, als wel waar we als samenleving mee worstelen.
Secularisatie zorgt voor een gebrek aan zingeving en we zijn hard op zoek naar een nieuwe invulling hiervan, die recht doet aan de unieke individu. Hoewel mannen dus vaak met een hulpvraag komen op het gebied van seksualiteit, blijkt in het gesprek dat ze een dieper en algemener verlangen koesteren: meer zingeving in hun leven. Ze verlangen naar ‘echtheid’. Ze zijn moe van het ‘doen alsof’, doordat ze zich gedwongen voelen te voldoen aan verwachtingen van de maatschappij. Sommige verwachtingen hebben te maken met seksualiteit, maar uiteindelijk is seksualiteit een spiegel voor het leven. ‘Who you are in bed, is who you are in life’. Mannen hebben vaak het gevoel een perfecte minnaar te moeten zijn, goed te moeten presteren in bed, en aan een waslijst aan uiterlijke eisen te moeten voldoen. Als je geen grote stijve pik hebt, zou je bijvoorbeeld niet mannelijk genoeg zijn. Veel mannen voelen zich afgewezen en tekort komen als minnaar. En zijn ze niet succesvol op het werk, dan voelen ze zich een loser. Die gevoelens hangen samen met wat de maatschappij van ‘echte mannen’ verwacht, met de idealen van mannelijkheid.”

Welke mannen komen bij jou?

“Het type mannen dat bij mij komt verschilt heel erg. Sommigen zijn al twintig jaar echtgenoot, anderen op hoge leeftijd nog steeds maagd, weer anderen verkeren op relationeel gebied in zwaar weer of weten niet hoe zij zich na een scheiding opnieuw moeten verbinden.
Maar allemaal ervaren zij een disbalans waarbij ze zich voornamelijk in een rationele zakenwereld begeven en hunkeren naar de roeping van hun hart, naar passie, naar intimiteit. Naar liefde. Na het behalen van uiterlijke doelen als gezin, carrière, auto en huis, komt vroeg of laat de clichévraag: waar doe ik het nou eigenlijk allemaal voor? Het antwoord op die vraag is individueel en kan alleen gevonden worden door degenen die bereid zijn de (soms pijnlijke, soms vreugdevolle) weg naar binnen te gaan.”

Zijn onze opvattingen over mannelijkheid dan medeplichtig aan verwarde mannen en gebroken relaties?

“De opvattingen over mannelijkheid zijn niet de enige oorzaak. Het moet in een groter verband gezien worden van algemene verschuivingen in de maatschappij, zoals modernisering, secularisatie en technologische ontwikkelingen. Maar veel van de huidige uitdagingen hangen zeker samen met (veranderende) opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Tv-programma’s, reclamespotjes, tijdschriften en de pornografie verspreiden stereotype beelden die nogal tegenstrijdige verwachtingen promoten.
Enerzijds, zou een ‘echte man’ volgens de westerse norm zelfverzekerd zijn, initiatiefrijk, verantwoordelijk, rationeel en carrièregericht. Anderzijds verwachten vrouwen tegenwoordig dat het hart van hun wedergeslacht zacht genoeg is om ook een emotionele kant te uiten. Dat is verwarrend voor sommige mannen: hoe kun je nou én macho zijn, én een traantje wegpinken bij een glimlachend baby’tje?
Daarnaast vervullen vrouwen nu steeds vaker ‘mannelijke’ rollen: ze werken buitenshuis, uiten meer zelfstandigheid en zijn financieel onafhankelijk. Meer mannen krijgen nu ‘vrouwelijke zorgtaken’ in handen geschoven: ze worden huisman.
Zulke tegenstrijdige verwachtingen kunnen mannen onzeker maken. Hoe moeten ze zich gedragen om bij een vrouw in de smaak te vallen, een lieve echtgenoot én goede sekspartner te zijn? En: willen ze dat wel, maakt hen dat gelukkig? Ik help mannen om op zoek te gaan naar hun authentieke mannelijkheid, onafhankelijk van buitenaf opgelegde normen en verwachtingen. Maar naast een traject bij mij als vrouw, is het van essentieel belang dat mannen de intimiteit met elkaar opzoeken. Hiervoor zijn tal van mannengroepen in het leven geroepen, zoals http://realmenproject.nl en http://www.manzijnindezetijd.nl.
Al mijn cliënten hebben een West-Europese achtergrond. Zodra mannen met andere culturele achtergronden bij mij aankloppen, zal ik bij het coachen rekening moeten houden met de idealen over mannelijkheid en vrouwelijkheid in hun eigen cultuur. Maar uiteindelijk gaat het toch om thuis komen bij de individuele waarden en dat proces is onafhankelijk van cultuur. ”

Boden traditionele opvattingen en rolverdelingen ons niet meer houvast en zekerheid?

“Ja absoluut. Maar houvast betekent veiligheid, maar ook een gebrek aan verandering. En verandering is evolutie. Alles wat in de natuur niet groeit, sterft. Het is goed dat traditionele eisen en opgelegde regels nu bevraagd worden. Het loslaten van bepaalde cultuurreligieuze opvattingen en rolverdelingen heeft mannen en vrouwen vrijer gemaakt. We bewegen van een collectieve norm naar een individuele norm. Het is niet meer mogelijk om gewoon maar te geloven wat de priester zegt, het gaat nu om het ontdekken van de eigen autonome, individuele waarheid en daarnaar leren leven middenin de samenleving. Dat is vrijheid in verbondenheid.
Het is belangrijk dat ieder van ons persoonlijk bepaalt in hoeverre hij of zij aan bepaalde idealen wil voldoen. Het moet ons niet uitmaken of we ‘echt man’ of ‘echt vrouw’ zijn voor de wereld; we moeten authentiek zijn voor onszelf, voor onze ziel. Dat maakt ons gelukkig. Toch zijn er wel degelijk archetypische mannelijke kwaliteiten die je in jezelf kunt leren aanboren. Hiervoor heb je goede voorbeelden nodig van wakkere mannen. Daarom zijn mannengroepen mijns inziens onmisbaar in de persoonlijke groei van de man. ”

Morgen deel 2 op Nieuwwij.nl.

32928257_10216070780071682_2538458966246031360_n

Robert Reijns

Redacteur

Robert Reijns – journalist, cultureel antropoloog, docent maatschappijleer – is o.a. eindredacteur bij Kerk in Den Haag.
Profiel-pagina
Al één reactie — praat mee.