Désirée te Nuijl, astrologe en medium:

“Onze tijd kun je vergelijken met de periode van de Reformatie, die in 1517 begon met de stellingen van Maarten Luther. De wereldse macht van de kerk haalde hij daarmee onderuit. Datzelfde gebeurt nu maar dan met wereldse grootmachten: regeringen, grote bedrijven en organisaties die hun macht misbruiken, gaan onderuit. Zoals Luther de boekdrukkunst achter zich had, zo hebben wij internet: informatie verspreidt zich razendsnel. De mensen worden wakker.
Maar als je een klap krijgt, schud je eerst je hoofd en loop je door. Kijk wat er gebeurt in de economie: men schudt zijn hoofd, wijst links en rechts schuldigen aan, en loopt door. Maar als de kosmos ermee klaar is, en dat is nu zo – de kosmische tijd is klaar met het tijdperk van grote ego’s – dan gooit die kosmos eerst met kiezels, daarna met bakstenen en daarna met stoeptegels.
De aarde doet mee, die zit in een trilling als een hond die zich schudt om zijn vlooien kwijt te raken. Dat is begonnen met de eerste tsunami in 2004. Twee maanden geleden was er ook een tsunami. In Indonesië vallen de eerste klappen, daarna komt Japan aan de beurt en dan dendert het door naar de Atlantische Oceaan. Mensen moeten de handen in elkaar slaan om het vege lijf te redden. Net als de Reformatie is dit een nare periode, maar hij brengt vernieuwing. We moeten leren het met minder te doen. We kunnen de wereld niet redden, maar wel elkaar.
Ego’s zullen zich ook kenbaar maken – het wordt een periode van polarisatie, dat zal van 2012 tot 2020 steeds duidelijker worden en daardoor komt er enorm veel politieke onrust. Mensen die het niet meer pikken, partijen die recht tegenover elkaar blijven staan. Mensen als Wilders zijn noodzakelijk alleen al omdat we dan weten wat we niet willen. Alles wordt duidelijk. De eerste vijf jaar komen er nog heel veel apen uit mouwen. Er is niemand meer die een geheim kan verbergen, dankzij het internet, dankzij klokkenluiders. Je wordt niet meer op de brandstapel gegooid als je onrecht aan de kaak stelt.
Er zullen steeds meer persoonlijke initiatieven ontstaan om de aarde te redden. Ik zie China het voortouw nemen op het gebied van groene energie, daar komen fantastische ontwikkelingen vandaan. Wat gezien werd als alternatieve geneeswijze – ik zie het liever als oergeneeswijze – komt steeds dichter bij de gewone geneeswijzen, en dat zal geïntegreerd worden. De generatie die geboren is begin jaren tachtig gaat ons sturen in de richting van het herstel. Zo rond 2020 zijn ze een jaar of veertig en dat zijn de jongens en meisjes die dezelfde kracht hebben als de babyboomgeneratie, maar zij werken horizontaal, zonder verticale hiërarchie. Ze kunnen bruggen bouwen tussen overtuigingen, verschillende denkwerelden met elkaar verbinden.
De kinderen die geboren zijn vanaf de jaren negentig, de Nieuwetijdskinderen, zullen nieuwe capaciteiten tentoonspreiden zoals paranormale vermogens, die dan niet meer paranormaal zullen zijn maar normaal. Ze gebruiken hersendelen die wij nog niet gebruiken. Die zullen laten zien dat er meer is tussen hemel en aarde – met ons allen zullen we dat voelen. Dat besef troost ons als de instituten die ons de afgelopen tweeduizend jaar hebben gedomineerd, verdwijnen. Mensen gaan naastenliefde voelen als hun eigen gevoel, hun eigen moraal. Spiritualiteit zal belangrijker worden dan wetten – wie goed doet, goed ontmoet.
Voorlopig zullen we eerst nog een verharding meemaken. Mensen in nood worden onzeker; ze grijpen de zekerheden die ze hebben, aan en wijzen naar anderen. Die verharding wordt erger totdat het tij zich keert. Als moeder aarde ingrijpt, moet iedereen water hozen en branden blussen; dan gaan we hand in hand proberen te overleven.
Geloof doet er niet meer toe; het enige wat ons overeind zal houden, is liefde. Een paar jaar geleden ging Venus voor de zon langs en in 2012 gaat Venus achter de zon langs, wat we nog nooit hebben meegemaakt. Dan krijgen we een extra dosis liefde op aarde om elkaar te helpen en te steunen en om initiatieven op te starten. Er komen enorme vernieuwingen in iedere vorm van wetenschap die we maar kunnen bedenken. Het is allemaal heel positief, als je tenminste niet bang bent voor verandering. Sommigen hangen met hun nagels in de deurpost van het verleden, maar we moeten veranderen. En iedere dag opnieuw beseffen dat goed doen de basis moet zijn.”

Voor meer informatie: www.desireetenuijl.nl.

George Bode, astroloog gespecialiseerd in de betekenis van zonsverduisteringen:

“De periode 2004-2015 is heel bijzonder wat betreft zonsverduisteringen. Daarvan hebben we nu de helft gehad. In het onderwijs is er vanaf 1965 een sterke daling van kwaliteit gekomen, door het overmatige benadrukken van het wetenschappelijke, en dat peil gaat eerst nog verder dalen. Een van de grootste gevaren is het huwelijk tussen atheïsme en wetenschap – dat zal nog een paar decennia spelen. Tussen 2020 en 2030 kan de wetenschap gedwongen worden een ander paradigma te omarmen dan het huidige ‘meten is weten’. Dan wordt er meer ruimte ingebouwd voor het effect van zaken die niet bewezen kunnen worden.
In de economie is de periode 2004-2015 extreem lastig en precair. Vanaf het begin van de jaren tachtig is het evenwicht tussen sparen en lenen verbroken. Er moeten dus maatregelen genomen worden die dat evenwicht herstellen. Men probeert de banken te splitsen en dat is een deel van de oplossing. De euro is een wangedrocht: de horoscoop van de euro ziet er bijzonder slecht uit. Dat moet ook opgelost worden. Er zullen in 2013-2014 best wel goede oplossingen uit de bus komen, maar helaas zullen die politiek onverkoopbaar blijken. Het jaar 2015 is een kantelpunt in de politiek, in die zin dat de diplomatie een heel andere kleur gaat krijgen. Landen zullen eerder openlijk optreden. Dat hoeft niet per se in een oorlog te zijn, het kan ook gaan om importbeperkingen.
De frictie die er nu al zit tussen het Westen en de islam zou je een ideologische oorlog kunnen noemen. Men zal er achter komen dat taal veel belangrijker is dan men ooit dacht, omdat culturen waarin verschillende talen gesproken worden niet kunnen samensmelten. Dat geldt ook voor de Europese Unie. Er komt een verharding. De multiculturele samenleving wordt opgeblazen. Moslims met een verblijfsvergunning zijn tegen nieuwe moslim-immigranten, want zij zien ook dat Nederland vol is, terwijl andere landen zoals Duitsland, Engeland en Spanje helemaal niet vol zijn. Het gaat niet om het aantal inwoners, maar om de ruimtelijke inrichting: wat er nog aan natuur is, moet beter beschermd worden. Veel van die allochtonen hebben op Wilders gestemd en dat is een instinctieve reactie. In een of twee generaties, misschien nog eerder, zullen die zich aanpassen.
De werkloosheid zie ik niet zo somber in, maar op de lange termijn moet er een structuurverandering plaatsvinden, zeg tussen 2035 en 2050. Dat wordt niet veroorzaakt door een slecht draaiende economie, maar door voortgaande automatisering. Wat er moet gebeuren is het herstel van de oude ambachten. Maar als goederen ambachtelijk gemaakt worden, kost dat meer tijd en dus worden ze een stuk duurder. Neem biologische producten: daar zit meer arbeid in dus ze zijn duurder. En de mensen die ze kweken zijn minder rijk dan de makers van gangbare producten. Er zullen rigoureuze veranderingen moeten plaatsvinden. Iedereen kan werken, als mensen maar bereid zijn om minder te consumeren. Er is al een tendens in die richting en die zie ik geleidelijk aan sterker worden. Dat geleidelijke is ook beter want dan is de klap voor de economie niet zo erg. Een slimme regering zal stelselmatig het roer kunnen omgooien.”

In de herfst van 2011 komt het boek Eclipsen van George Bode uit, waarin hij voorspellingen doet aan de hand van zonsverduisteringen.

Michelle Gonzalez, tarotiste en spiritiste:

“Ik heb met tarotkaarten naar de toekomst gekeken en gechanneld, contact gezocht met mijn spirituele gidsen. Meestal krijg je dan alleen door waarvoor je moet uitkijken, dus het kan negatief klinken. Channelen op 2050 is lastig want spirituele gidsen kennen geen tijd, voor hen is drie seconden hetzelfde als een paar jaar.
De vier elementen water, aarde, vuur en lucht rebelleren: tsunami’s, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tornado’s worden veel heftiger en er zal zelfs een heel werelddeel zoekraken. Het kan bijvoorbeeld dat de noordpool of de zuidpool compleet verdwijnt doordat het poolijs smelt. Het lijkt wel of de natuur uit evenwicht is en zijn balans zoekt. Ik zie niet zo snel dat Nederland wordt getroffen door overstromingen. Maar wel door wantrouwen – in de politiek en in de samenleving. De overheid drukt een stempel op de bevolking en wakkert het wantrouwen aan, tegen buitenlanders bijvoorbeeld. Het wordt grimmiger. Totdat het omslaat.
In stilte is er een soort derde wereldoorlog ingezet. De rechtse politiek die je overal ziet, zet door. Steeds meer mensen zullen psychisch ziek zijn, mensen voelen zich buitengesloten. Er is veel roof en weinig respect voor andermans eigendommen: veel inbraken, diefstal. Mensen denken drie keer na voordat ze een kind op de wereld zetten.
Er gaan ook grote groepen mensen weg uit Nederland, immigranten die terugkeren naar hun eigen land en Nederlanders die naar het Noorden gaan – naar Canada, Zweden, Noorwegen, ook wel naar Australië, Nieuw-Zeeland.
Extremistische aanslagen zullen vitale delen raken: elektriciteitscentrales zullen worden platgelegd, internet zal plat gaan en mensen zullen soms wekenlang zonder dat alles zitten. Wat je nu al ziet, is dat er bepaalde mensen die het materiële kunnen loslaten en psychisch sterk in hun schoenen staan, spiritueel worden voorbereid om anderen, die daarmee niet kunnen omgaan, te begeleiden. Als er geen bankverkeer is en geen elektra en geen gas, dan moet je het doen met wat er is en mensen die materieel ingesteld zijn en een groot ego hebben, zullen het daarmee heel moeilijk hebben. Het lijkt wel of het niet voor niets is want het doorbreekt iets: het kweekt een nieuw soort bewustzijn.
Rond 2050 krijgt men een algemeen besef dat we de wereld aan het opmaken zijn en dan wordt er ingegrepen. Er is al een hele groep die dat nieuwe bewustzijn heeft, maar het merendeel van de wereldbevolking niet. Economische groei gaat nog steeds boven alles. Dat verandert dus en dat is een positieve ontwikkeling – men gaat inzien hoe relatief bezit en ego is. Mensen gaan elkaar weer waarderen, want we zullen elkaar wel moeten helpen, dus je krijgt veel meer verbondenheid.
Er komt steeds meer openheid, allerlei dingen gaan zich openbaren en beerputten gaan open, zodat mensen op basis van de waarheid hun eigen mening kunnen vormen zonder dat ze door instituten worden voorgelogen. Alle geheimen komen boven.
Er is ook veel technische vooruitgang. Rond het jaar 2050 komt het bijeen: de techniek is er klaar voor om de omslag te maken. Dan zullen we veel bewuster omgaan met materialen, producten hergebruiken, alles zal standaard ecologisch en biologisch worden geproduceerd.”

Voor meer informatie: Academie voor Tarot.

Lisette profiel

Lisette Thooft

Journalist

Lisette Thooft (1953) studeerde Engels met antropologie als bijvak maar rolde de journalistiek in en schreef jarenlang voor spirituele …
Profiel-pagina
Al 11 reacties — praat mee.