U moet erg teleurgesteld zijn geweest toen u over het verbod hoorde…

“Ik ben vooral bewogen om de mensen die zich zo gekwetst voelen door de late beslissing van de bisschop. De lezing was een halfjaar geleden afgesproken en werd al wekenlang overal aangekondigd. Om de lezing dan een paar dagen voordat deze plaats zal vinden te verbieden – waardoor het niet meer mogelijk was deze elders, buiten de kerk om te organiseren – was moeilijk te verteren voor de groep vrijwilligers die zich zo enthousiast voor de organisatie ervan ingezet heeft.
Ik heb heel wat mailtjes gekregen van mensen uit Breda en omgeving die in deze beslissing van de bisschop een reden zagen om zich uit te laten schrijven. Velen voelen zich diep gekwetst, en dat raakt me. Vooral omdat de bisschop als reden voor zijn beslissing aangeeft dat hij de mensen niet in verwarring wil brengen. Waarom, zeggen de mensen mij, vertrouwt de bisschop niet op ons eigen oordeelsvermogen? Zo snel raken wij niet in verwarring. Heel wat mensen blijken hierdoor hun vertrouwen in, en hun liefde voor de kerk te verliezen.”

Binnenkort wordt uw lezing over de bijna-dood-ervaring (BDE) alsnog in Breda aangeboden. Gaat u in deze lezing nog terugkomen op wat er is gebeurd of beperkt u zich tot waarvoor u bent gevraagd?

“Ik weet nog niet wat ik dan ga zeggen. Maar we gaan er wel een feest van maken. Overigens gaat de lezing niet over BDE’s (bijna-dood-ervaringen), maar over de weg van de gestorvene in het leven na de dood. Het oorspronkelijke, spirituele of esoterische christendom, dat vanaf de vierde eeuw door de kerkelijke traditie werd verboden en heftig werd bestreden – denk aan de Katharen en de Waldenzen -, wist nog veel over die reis. Over die inzichten wil ik graag vertellen omdat het mensen troost biedt en houvast geeft bij het nadenken over de dood.”

Ook al gaat uw lezing daar dan niet echt over, toch even terug naar de BDE omdat u er regelmatig over hebt geschreven: de grote vraag is en blijft of de BDE wetenschappelijk te bewijzen is. In zijn bestseller Eindeloos bewustzijn komt Van Lommel met een zijns inziens duidelijk bewijs: het verhaal over het kunstgebit. Is de vraag naar wetenschappelijk bewijs voor u ook belangrijk of helemaal niet?

“Het hart weet wat voor het hoofd verborgen blijft. Ofwel: er bestaat een hogere vorm van kennis. Mensen die zich oefenen in het gaan van de inwijdingsweg, kunnen zich al doende iets van die hogere kennis eigen maken. Het is wel boeiend dat iemand als Van Lommel laat zien dat deze hogere kennis in onze tijd meer en meer te bewijzen valt. Ik denk dat het in de toekomst steeds meer mogelijk zal worden om de hogere inzichten van het esoterische christendom op de traditionele manier te bewijzen.”

De laatste weken is er op deze website veel discussie geweest over ‘nieuwe spiritualiteit’. Contact met het niet-waarneembare, bijvoorbeeld engelen en overleden personen, lijkt voor steeds meer mensen belangrijker te worden qua spiritualiteit. Gaat deze ontwikkeling zich doorzetten denkt u de komende jaren?

“Natuurlijk zal deze ontwikkeling alleen maar sterker worden. In 1899 eindigde het IJzeren Tijdperk dat in de Oosterse traditie het Kali Yuga genoemd wordt. Vanaf dat moment – en met name na de Tweede Wereldoorlog – beginnen mensen steeds meer ervaringen met de geestelijke wereld op te doen: engel-ervaringen, ontmoetingen met gestorvenen, Christus-ervaringen, inzicht in karma en reïncarnatie en ga zo maar door. Geloven zal meer en meer tot weten worden. Het gordijn dat de geestelijke wereld eeuwenlang van de wereld van de materie afgescheiden hield, gaat langzamerhand open. Daardoor begint er echter wel behoefte te ontstaan aan een visie, van waaruit je die ervaringen kunt begrijpen en uitleggen. Mijn hele leven lang krijg ik al brieven, telefoontjes en mailtjes van mensen wier eerste zin luidt: Mag ik je wat vertellen wat ik nog nooit aan een ander verteld heb? En dan volgt een persoonlijke ervaring met de geestelijke wereld die een diepe, onvergetelijke indruk maakte en die de mensen daarom zo graag willen delen met iemand die deze ervaringen begrijpt. Daarom besteed ik al mijn tijd en inzet aan een toelichting op het esoterische christendom om mensen op die manier een samenhangende visie te geven, waardoor zij hun ervaringen kunnen begrijpen.”

Wat moet er gebeuren om de ‘gewone’ religieuze mensen en de nieuwe spirituelen dichter bij elkaar te brengen qua ideeën? Of is dat een onmogelijke opdracht?

“Ook bij ‘gewone’ religieuze mensen neem ik een groeiende openheid voor spirituele ervaringen waar. Daarom denk ik dat de meeste mensen zich langzamerhand met deze stroming zullen verbinden. Wel is het de vraag of het instituut kerk deze stap zal kunnen meemaken. Gelukkig soms wel, zo is mijn ervaring. Ik ben bij veel kerken welkom om te vertellen en wordt daar enthousiast ontvangen. Maar soms ook niet, zoals in Breda. Naar mijn mening laat de bisschop van Breda daarmee zijn mensen in de steek die nu immers in een nieuwe tijd leven, met andere vragen en andere ervaringen. Wie in zo’n situatie alleen maar de oude antwoorden herhaalt, laat zijn mensen in wezen in de kou staan. En dat vind ik tragisch.”

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.