Wat doet de Brahma Kumaris Spirituele Academie?

“De BKSA is verbonden aan de Brahma Kumaris World Spiritual University, een door vrouwen geleid internationaal spiritueel opleidingsinstituut met meer dan 8500 afdelingen in 120 landen. De Brahma Kumaris World Spiritual University is een Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO) met een algemene raadgevende status bij de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de VN. Zij heeft een adviserende status bij UNICEF (www.bkun.org). De BKSA erkent de innerlijke spiritualiteit en goedheid van ieder mens en helpt mensen – ongeacht culturele, religieuze en sociale achtergrond – deze goedheid in zichzelf te herontdekken.
Zij stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van spiritueel begrip en bewustzijn van het individu en zet zich in om dit te helpen vormgeven in houding, gedrag, vaardigheden en waarden in het persoonlijke, sociale en maatschappelijke leven.”

Waarom hebben vrouwen zo’n belangrijke rol in de BKSA?

“De beslissing van oprichter Brahma om vrouwen aan het hoofd van de organisatie te plaatsen, was gebaseerd op het inzicht dat de traditioneel meer vrouwelijke waarden als geduld, compassie en verdraagzaamheid noodzakelijke basiswaarden zijn voor persoonlijke groei, menselijke relaties en een zorgzame samenleving.
Hoewel geleid door vrouwen, is de Brahma Kumaris geen vrouwenorganisatie. Vrouwen en mannen nemen beiden deel aan een proces van innerlijke groei en persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor ontstaan onderlinge harmonie en een op spiritualiteit gebaseerd partnerschap. Voor Brahma was spiritualiteit de sleutel tot wederzijds vertrouwen en respect.”

Wie vindt u in het interreligieuze debat in Nederland gezaghebbend?

“Op veel vlakken in de samenleving zie ik mensen bruggen slaan en verbindingen leggen. Gezag staat voor mij voor: een bewuste keuze, een solide standpunt, een ingenomen positie vanuit respect, vastbeslotenheid, begrip, geduld, flexibiliteit en verdraagzaamheid en vooral ook ‘zelf blijven denken, zeggen en doen waar je achter staat en niet ontmoedigd raken als het tegenzit’. Als ik een naam zou moeten noemen is het Awraham Soetendorp, met wie ik regelmatig samenwerk en bij wie ik bovengenoemde waarden in praktijk gebracht zie.”

Wat zijn voor de BKSA belangrijke thema’s in dit debat?

“Onderlinge verbondenheid en samenhang, gedeelde waarden en overeenkomsten zijn voor ons essentiële thema’s. In een samenleving waarin polarisatie en verdeeldheid voor de hand liggend zijn geworden, is de spirituele benadering juist het tegenovergestelde: ‘wat hebben wij met elkaar gemeen?’ Deze denkwijze en kijkrichting bevordert de kwaliteit van onderlinge relaties, benadrukt de overeenkomsten en overbrugt verschillen zonder deze op te heffen. Verschil mag er zijn en wat het oplevert is de ervaring van ‘eenheid in verscheidenheid’.”

Steeds meer kerkelijke en religieuze organisaties raken hun gezag kwijt in Nederland. Is dat erg?

“Ik vertrouw op de natuurlijke loop van het leven en het feit dat in elke fase en omstandigheid betekenis zit. In die zin denk ik niet aan verlies maar eerder aan ontwikkeling. Mogelijk biedt de huidige tijdsgeest de gelegenheid om het bestaande mensbeeld, wereldbeeld en Godsbeeld opnieuw te definiëren en/of in een nieuwe context te zetten. Ik zie het als een tijd van verandering en vernieuwing, een bewustzijnsomslag die we gezamenlijk kunnen doormaken en waarbinnen tegelijkertijd verschillende overtuigingen kunnen (blijven) bestaan.”

In 2050 zal dat de hutspotgod vooral worden ‘aanbeden’: een godsbeeld dat steeds meer een hutspot wordt van verschillende en zelfgekozen spirituele elementen. Aldus trendwatcher Adjiedj Bakas in januari op www.nieuwwij.nl. Wat vindt u van zijn ‘voorspelling?

“De Brahma Kumaris maakt – net als vele tradities – gebruik van de boom als symbool. Samen vormen we een enorme wereldboom, een uitgroei van alles wat mogelijk is op het gebied van religie, levensbeschouwing en geloofsovertuiging. Daarbinnen zijn mensen aan het zoeken; ze gaan van de ene naar de andere tak en verzamelen wat ze kunnen gebruiken. Als ik naar de toekomst kijk zie ik juist het tegenovergestelde: het terugvinden van essentie zowel van de takken als van de boom zelf. In het geval van de takken betekent het: de essentie terugvinden van de respectievelijke religie. De essentie van de hele boom is voor mij God als Scheppende Kracht, Spirituele Bron en Vader van de wereld.”

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.