Wat is De Clemenspoort precies?

“De Clemenspoort is in september 2017 van start gegaan. Het is een leef-, vorming- en inspiratieproject dat vertrekt vanuit het evangelie en het ‘redemptoristisch’ charisma. Het is een vrijplaats in het hart van de stad Gent voor iedereen die vernieuwend, verbindend en verdiepend met geloof en zingeving wil bezig zijn.”

Dat klinkt interessant. Waarom dit initiatief?

“Het is een poging om het charisma van de redemptoristen, ‘aan armen goed nieuws brengen’, op een nieuwe manier te hertalen. We willen de dialoog aangaan rond geloof, zingeving en spiritualiteit met zoveel mogelijk mensen en dat met een lage drempel.”

In jullie logo zie ik drie woorden: ‘vieren’, ‘verbinden’ en ‘vernieuwen’. Kunt u uitleggen waarom nou precies deze woorden?

“We bieden een plaats aan waar het leven in al zijn facetten kan gevierd worden. Gebed, meditatie, momenten van verstilling en vieringen zijn een deel van ons aanbod. We willen mensen met elkaar verbinden. Bij ons vind je een luisterend oor, een boeiende activiteit, een kans tot oprechte ontmoeting. We willen ook op zoek gaan naar nieuwe wegen om het geloof vorm te geven, te verdiepen en te ontdekken, dit in dialoog met elke zinzoeker.

Een netwerk van vrijwilligers en een kleine groep stafmedewerkers zorgen voor de dagelijkse werking. Nauw verbonden met de Clemenspoort is er ook het Clemenshuis, de nieuwe redemptoristische woongemeenschap en het Clemenshof, een reeks van ruimtes die we ter beschikken stellen van partnerorganisaties.”

clemens

Waar halen jullie in deze tijd van leegloop van kerken de moed vandaan om met De Clemenspoort te beginnen?

“We hebben acht jaar met een kernteam in stilte nagedacht wat een mogelijk antwoord kon zijn op wat mensen vandaag zoeken. Onze visie is dat als mensen ruimte krijgen, gehoord worden en helemaal worden betrokken de kerk meer dan ooit springlevend kan zijn.”

In jullie gebouwen zijn verschillende groepen actief, variërend van ‘traditioneel’ tot vrijzinnig’ en alles wat daartussen zit. Ik las iets over praise-avonden maar ook over culturele avonden voor zinzoekers. Is het niet lastig om met zoveel verschillende groepen te werken? 

“Dit is juist ons sterk punt. We proberen door de polarisering heen te breken omdat de ‘liefde’ het verbindende thema is op onze plek. De liefde voor God, elkaar, jezelf en de schepping. Dat delen al die activiteiten maar we laten heel veel ruimte voor de vorm of de weg die mensen kiezen om zich te verbinden of te verdiepen met de Liefde, de grondstroom van het leven.”

Waar moet De Clemenspoort over 5 jaar staan?

“De Clemenspoort zal groeien in de diepte en een Jezuspoort worden. We willen mensen die man van Nazareth laten ontdekken zonder druk en met alle openheid. De Clemenspoort zal ook evolueren naar een Clemensbeweging. We willen vooral het concept delen en mensen aanmoedigen om creatief te experimenteren met kerk.”

Welke projecten in Nederland en België op het terrein van religie en zingeving vindt u inspirerend? 

“Dat is een moeilijke vraag… we hebben respect voor iedereen die probeert zowel offline of online iets te ondernemen rond zingeving en zinvinding. Alles wat beweegt kan rekenen op onze waardering.”

Wat verwacht u van het congres in Maastricht over de toekomst van het religieuze leven? Kijkt u ernaar uit?

“Het is een knap initiatief. Ik ben dankbaar dat andere de bruggen bouwen en ruimte maken om te reflecteren over deze processen.

Ik hoop tegelijk ook dat zo’n bijeenkomst mensen wakker maakt. Want het is voor de katholieke kerk in de lage landen vijf na twaalf… we moeten met velen tegelijk wakker worden of we worden een museumgodsdienst.”

U zult ook een bijdrage verzorgen zaterdag. Waar gaat deze bijdrage over?

“Ik wil graag de mensen de Clemenspoort laten ontdekken en vooral bemoediging inbrengen. Het kan vandaag nog als je durft en de juiste partners vindt om echt nieuwe projecten te ontwikkelen binnen de kerk. Ik denk dat congregaties binnen de katholieke kerk hier een sleutelrol spelen.

Ik wil mensen ook uitdagen om groot en gedurfd te denken en het tegelijk in Gods handen te leggen. We moeten in de kerk veel meer bruggen bouwen tussen theologie, spiritualiteit en marketing en management.”

Bron: www.youtube.com

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.