Tent of Nations organiseert op zaterdagmiddag 4 februari a.s. een ‘Vriendenmiddag’ in Driebergen. Speciale gast is Daoud Nassar, een Palestijns-christelijke boer. Er is veel belangstelling voor deze middag: minimaal 200 deelnemers verwachten de organisatoren. Een gesprek met Meta Floor, medewerker van Tent of Nations.

Je bent werkzaam voor Tent of Nations. Wat is dit voor een organisatie?

“Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto: ‘Wij weigeren vijanden te zijn’. De familie Nassar weigert zich te laten opsluiten in slachtofferschap, maar organiseert allerlei programma’s voor Palestijnse kinderen, jongeren en vrouwen waarin zij gemotiveerd worden zich op een constructieve wijze in te zetten binnen hun eigen samenleving.”

Zijn jullie politiek actief?
“Tent of Nations heeft geen enkele band met een politieke partij, ook doet zij geen politieke uitspraken. De huidige politieke situatie heeft echter veel impact op Tent of Nations: de Israëlische Militaire Autoriteiten hebben het gezag in Gebied C van de Westbank, wat betekent dat de familie Nassar geen toegang heeft tot stromend water en elektriciteit, en geen toestemming heeft op haar land te bouwen. Daarnaast doen de Israëlische Autoriteiten er alles aan de heuveltop, waar Tent of Nations zich bevindt, te onteigenen, ondanks het feit dat de familie de eigendomspapieren heeft. Zonder politiek stelling te nemen, probeert Tent of Nations te werken aan een rechtvaardige vrede, aan een samenleving waar mensenrechten worden gerespecteerd, en waar Palestijnen niet gediscrimineerd of onderdrukt worden simpelweg omdat zij Palestijn zijn.”

Hoe gaat het momenteel met de Palestijnse christenen?
“Palestijnse christenen hebben te maken met veel uitdagingen. De Palestijnse christenen die in Israël wonen hebben te maken met discriminerende wetgeving. Daarnaast hebben zij veel vragen rondom hun identiteit: zij zijn immers zowel christen als Arabier als Israëliër, en dat in een joodse staat.

Palestijnse christenen in Oost-Jeruzalem, Gaza en de Westbank hebben te maken met de Israëlische bezetting, die leidt tot vernederingen, huisuitzettingen, landonteigeningen en intimidatie. Ten gevolge van deze bezetting gaat het economisch erg slecht, waardoor de werkloosheid groot is. Veel jonge Palestijnen, waaronder ook veel hoogopgeleide Palestijns-christelijke jongeren, besluiten te emigreren.

Tot slot vinden Palestijnse christenen het pijnlijk dat veel Westerse christenen zich ten gevolge van hun verbondenheid met het joodse volk zich vaak niet kunnen voorstellen met hoeveel onrecht Palestijnen worden geconfronteerd.”

daoud

Daoud Nassar komt dus volgende maand naar Nederland. Kun je iets meer over hem vertellen?
“Daoud Nassar is een Palestijns-christelijke boer die ondanks de zeer ingewikkelde omstandigheden niet kiest voor geweld, passiviteit of vertrek. Hij kiest voor creatief verzet, waarbij hij weigert om zich op te stellen als slachtoffer, en waarbij zijn uitgangspunt is dat hij weigert om vijand te zijn. In een situatie van voortdurende onderdrukking en vernedering is dat misschien gemakkelijk om te zeggen, maar het vraagt innerlijke vrijheid en moed om hier handen en voeten aan te geven. Daoud brengt dit dagelijks in de praktijk, waarbij hij tegelijkertijd anderen wil inspireren om zich ook in de eigen omgeving in te zetten, hoe moeilijk de situatie ook is.”

Waar gaat zijn lezing over?
“Daoud Nassar zal spreken over alle uitdagingen en frustraties waar hij mee te maken heeft, maar vooral zal hij vertellen over hoe zijn frustratie omvormt tot positieve acties. Hij zal vertellen hoe hij zich, samen met zijn familie, inzet om het familiebedrijf te behouden en verder te ontwikkelen, en hiermee anderen te inspireren. Kortom: hij laat ons zien hoe hij zelf in een extreem kwetsbare situatie leeft, en desondanks voortdurend mogelijkheden ziet en aangrijpt voor positieve impact in zijn directe omgeving.”

Misschien een onmogelijke vraag, maar stel ‘m toch: wat zou jij doen in zijn situatie?
“Ik zie dat de meeste Palestijnen de moed hebben opgegeven dat er ooit een positieve verandering zal komen. Ik kan mij voorstellen dat ik zelf vooral erg gefrustreerd zou raken, en na verloop van tijd het bijltje er bij zou neergooien. Misschien zou ik ook wel heel cynisch worden over alle inzet van allerlei mensen in het Westen die zo goed denken te weten hoe het allemaal zit en hoe het allemaal moet. Door echter met de familie Nassar te werken en met hen op te trekken, hoop ik nooit in deze valkuil te stappen. Ik wil van hen blijven leren om te leven vanuit innerlijke vrijheid, en me actief in te blijven zetten om hoop levend te houden.’

Veel mensen vrezen dat Trump de komende jaren een anti-Palestijnen-politiek zal gaan voeren. Wat denk jij?
“Ik ben bang dat er niet veel goeds is te verwachten van Trump als het gaat om een rechtvaardige oplossing in Israël/Palestina, waarin het internationaal recht leidend is. Dat blijkt al uit de benoeming van de nieuwe Israëlische ambassadeur. Misschien is zijn beleid uiteindelijk ook wel heel erg anti-Israël. Ik ben er namelijk van overtuigd dat het voor de Israëlische ziel funest is als zij doorgaat met de bezetting van de Palestijnse gebieden, en met het voortdurend onderdrukken van het Palestijnse volk. Ik wil blijven geloven dat de ‘zachte krachten zullen overwinnen’ en dat alle mensen van goede wil zich niet laten frustreren door het huidige politieke beleid, maar zich zullen blijven inzetten voor een rechtvaardige oplossing.”

Voor meer informatie over de bijeenkomst op 4 februari: klik hier.

Greco Idema is eindredacteur van Nieuwwij.nl

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Al 6 reacties — praat mee.