Karen Armstong Flyer[6]
Karen Armstong

De leerstoel richt zich op zingeving en het bevorderen van de dialoog tussen mensen met verschillende levensbeschouwingen in de Nederlandse samenleving. De focus ligt daarbij op de vraag welke levensbeschouwelijke waarden een bijdrage kunnen leveren aan het ‘goede leven voor allen’ in een moderne samenleving, die zich kenmerkt door secularisatie, individualisering en technologisering.

Karen Armstrong: “In onze onrustige wereld kan religie geen zuiver academische studie zijn; zij moet praktisch en profetisch uitdrukking geven aan de diepe wijsheid die de grote wereldreligies in de loop der eeuwen op hun best hebben ontwikkeld, en ons herinneren aan de eeuwige noodzaak van compassie, rechtvaardigheid en eerbied voor zowel de menselijke soort als de natuurlijke wereld.”

Geleefde kennis

Manuela Kalsky: “Ik wil onderzoeken of en zo ja welke waarden vanuit levensbeschouwelijke tradities in dit opzicht betekenisvol kunnen zijn. Is transparantie bijvoorbeeld een nieuwe waarde? Geïnspireerd door de Verlichting vinden we dat de rede alles moet doordringen en transparant moet maken. Het is een vaak gehoorde eis in het politiek debat. Hierdoor verdwijnt het mysterie. Wat betekent dat? Ook is het de vraag of het concept ‘inclusie’ daadwerkelijk recht doet aan de feitelijke diversiteit in onze samenleving. Belangrijke vragen in het maatschappelijk debat.”

Ze vervolgt: “Uiteraard ben ik zeer vereerd onderzoek te mogen ontwikkelen op een leerstoel, die de naam draagt van Karen Armstrong. Zij is een befaamde auteur en onderzoeker die bestsellers over religieus/levensbeschouwelijke vraagstukken schrijft en zo academische kennis aan een breed publiek weet over te brengen. Geleefde praxis en academische reflectie met elkaar verbinden, daar gaat het me om.”

De bijzondere leerstoel wordt ondergebracht bij de onderzoeksgroep Humanisme en Sociale Weerbaarheid. Voorzitter en hoogleraar Anja Machielse: “Het werk van Manuela Kalsky is een belangrijke aanvulling op ons onderzoek naar humanistische waarden en de mogelijkheden om sociale en culturele structuren in de samenleving meer rechtvaardig en zorgzaam te maken.”

Over Manuela Kalsky

Manuela Kalsky
Manuela Kalsky

Dr. Manuela Kalsky is theologe en bekleedde van 2012 tot 2022 de Edward Schillebeeckx-leerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar zij onder andere een NWO-onderzoeksprogramma naar ‘Meervoudige religiositeit in Nederland (multiple religious belonging)’ in samenwerking met prof dr. A. van der Braak leidde. Als directeur van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) gaf zij leiding aan multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s op het snijvlak van religie en samenleving. In 2008 richtte zij in samenwerking met het Ministerie van VROM het inter-levensbeschouwelijke dialoogplatform Nieuwwij.nl op, dat zij als directeur tot 2017 leidde. Kalsky had leeropdrachten in Hamburg, Wenen, Hannover en Fribourg. Zij was jarenlang lid van het theologisch elftal van dagblad Trouw en is een graag geziene spreker in de media en op conferenties in binnen- en buitenland over actuele maatschappelijke vraagstukken in relatie tot zingeving en religie.

Lees ook

Lees het interview met Karen Armstrong dat eerder op NieuwWij.nl is gepubliceerd. En lees het interview met Manuela Kalsky in de rubriek Verbinders in NRC (zaterdag 3 september 2022): ‘Inclusie? Ik word achterdochtig wanneer iedereen een begrip omarmt.’

image002

“Ik heb een opdracht, dus ik ben”. Een essay uit ‘Tora uit de hemel’

Manuela Kalsky over Abraham Joshua Heschel en Martin Luther King

Kamer Leila

Is de eindtijd nabij? Klimaatcrisis vraagt om hoop en actie

De woorden ‘I Have a Dream’ van Martin Luther King bieden ook vandaag richting

Schermafbeelding 2023-03-21 112003

On Sacred Nature: Karen Armstrong, Pim Martens en Mark Verkerk

Publieksbijeenkomst (Engelstalig) op 30 maart in Amsterdam over 'heilige natuur'

IMG_2711

Moet onze natuur heilig verklaard worden?

Verslag bijeenkomst 'On sacred nature' op 30 maart 2023

Kamer Leila

“Als we ons verplaatsen in de ander, kan gelijkwaardige verbinding ontstaan”

Manuela Kalsky spreekt op de Dag van de Wijkteams op 16 november