Onder andere wordt genoemd de inzet van ervaringsdeskundigen uit de oudere migrantengroepen die zelf eenzaamheid hebben doorleefd en daar oplossingen voor hebben gevonden. “Mogelijk is dit een nog betere invalshoek om eenzaamheidsbestrijding aan te laten sluiten bij de culturele achtergrond van ouderen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond,” aldus de onderzoekers in het rapport Eenzaamheid onder ouderen van Turkse of Marokkaanse komaf.

Nieuw Wij ging met de uitkomsten van dit onderzoek naar ‘ervaringsdeskundige’ Ahmed el Mesri. Ahmed is oprichter van Assadaaka, een ‘multiculturele Europese vereniging voor vriendschap’. Met deze organisatie probeert hij o.a. eenzame migrantenouderen uit hun sociale isolement te halen. Armoede is voor veel van deze ouderen “de boosdoener” volgens Ahmed. Maar wat valt hieraan te doen? En: hoe zit het met eenzame jongeren?

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Al één reactie — praat mee.