getogenIn een documentaire die recent door de Moslim Omroep is uitgezonden staan drie Nederlands-Marokkaanse jongeren centraal die uitgezet zijn naar Marokko. Het zijn jongeren die vrijwel hun hele leven in Nederland hebben gewoond en door hun criminele verleden geen recht meer hebben op de verlenging van de verblijfsvergunning. Ze belanden dan al snel in de illegaliteit waardoor gedwongen terugkeer en uitzetting naar Marokko, een land dat ze niet kennen, de enige optie is.

Op confronterende wijze wordt nagegaan in deze documentaire wat hun beweegredenen zijn geweest om het verkeerde pad boven een opleiding en een normale baan te kiezen. Gevraagd wordt naar hun leven in Marokko, waar ze de cultuur niet begrijpen, de taal vaak niet spreken en waar meer dan in Nederland het recht van de allersterkste geldt. Is het ze gelukt om zich thuis te voelen?

Rachid (26) jaar kwam op 5-jarige leeftijd naar Nederland. Hij groeide op in Rotterdam en spreekt vloeiend en accentloos Nederlands. Nu werkt hij in Marokko in de onderste laag van de arbeidsmarkt als parkeerwachter: in het Riffijns: een eheses. Hoewel getogen in Nederland, heeft Rachid nooit een Nederlands paspoort aangevraagd en na enkele misdrijven is zijn verblijfsdocument ‘afgepakt’ en werd de jongeman teruggestuurd.

Hieronder kunt u deze documentaire (nogmaals) zien.

Bron: Moslim Omroep

Nog geen reactie — begin het gesprek.