Voor hem is het nog maar de vraag wat er in den beginne was: het woord of het beeld: “Je beleeft zoveel als je je instelt op het kijken, echt ziet wat er te zien is en het verhaal even laat voor wat het is.” In zijn visie is religieuze kunst het antwoord op de devoties van de late Middeleeuwen die smeekten om te mogen zien. Zelf heeft hij een sterke neiging om essentiële zaken in het leven in voorstellingen te verdichten: “Ik heb een zeer laag abstractieniveau – ik wil dingen vóór me zien.” Daarom ook koos hij voor een fragment uit het gebed van Anselmus, theoloog uit de 11e eeuw: ‘Hij smeekt ernaar U te zien / al te ver van hem is Uw gelaat. / Hij begeert U te vinden, maar weet niet waar.’

Van Os groeide op in een Nederlands-hervormd gezin maar vond dertig jaar geleden de gedroomde “behuizing” voor zijn vorm van geloven: de Episcopaalse kerk. “Het samen knielen, zingen en de eucharistie vieren is voedsel voor mijn geloof.” Toen zijn zoon Pieter hem beschreef als iemand met een sterke ‘drang tot godsdienst’ voelde hij zich betrapt èn ontroerd. De briefwisseling die volgde resulteerde in het boek Vader en Zoon krijgen de geest, dat inmiddels aan de vijfde druk toe is. Tot grote verrassing van vader en zoon Van Os ondervonden ze weinig kritiek van religie bashers maar ontmoetten ze juist meer mensen die leven “met hoop op geloof.”

Bron: IKON/Het Vermoeden

https://www.npostart.nl/het-vermoeden/01-02-2014/POW_00639102
Bron: www.npostart.nl
Nog geen reactie — begin het gesprek.