Vorige week verzorgde de bekende godsdienstsocioloog José Casanova in De Nieuwe Liefde in Amsterdam een lezing over religieuze diversiteit in Europa en de Verenigde StatenDe lezing werd georganiseerd in het kader van de Schillebeeckx leerstoel voor theologie en samenleving en in samenwerking met het Amsterdam Centre for the Study of Cultural and Religious Diversity. Moderator was Manuela Kalsky, bijzonder hoogleraar op deze leerstoel aan de VU. 

Voorafgaande aan de lezing ging Manuela Kalsky speciaal voor Nieuwwij.nl in gesprek met Casanova over tal van onderwerpen. Dit gesprek zal hier de komende dagen in 3 video’s te vinden zijn.

Deel 1: Age of globalisation

Deel 2: Searching for a new we

Deel 3: Multiple religious belonging

Bron: Nieuwwij.nl

Nog geen reactie — begin het gesprek.