Thema: Superdiversiteit

De samenleving is niet meer op te delen in links of rechts, rijk of arm, gelovig of niet gelovig, allochtoon of autochtoon. Dat ‘binaire’ wereldbeeld gaat voorbij aan de diversiteit van individuen en gemeenschappen. Daar waar diversiteit lange tijd een beleidsterm was om mensen met een migratieachtergrond te duiden, zien wij een trend ontstaan waarbij dergelijke hokjes de realiteit niet meer goed omschrijven. De samenleving evolueert richting Superdiversiteit. Mensen en gemeenschappen zijn zoveel meer dan een enkele etniciteit, afkomst of levensovertuiging. Nieuw Wij onderzoekt de vele lagen van persoonlijke, sociale en levensbeschouwelijke diversiteit.

Onurbanner

Superdiversiteit

Een korte introductie van het nieuwe beleidsthema Superdiversiteit op Nieuw Wij.

Thema: Nieuwe Netwerken

De aloude zuilen van protestanten en katholieken bestaan formeel niet meer, maar ze manifesteren zich wel op andere manieren in de samenleving. Vakbonden lijken hun best te moeten doen om invloed te behouden, zeker met de opkomst van vele ZZP’ers. De participatiesamenleving wordt zichtbaarder met een terugtrekkende overheid. Wat is dan nog hetgeen de mensen met elkaar bindt? Er ontstaan tegen deze achtergrond Nieuwe Netwerken, waarbij mensen formuleren wat ze zelf van waarde vinden, zodat ze andere mensen opzoeken die dezelfde waarden onderschrijven. Die nieuwe netwerken worden aangejaagd door de verregaande digitalisering van de samenleving.

Roos Notermans nn

Nieuwe Netwerken

Een korte introductie van het nieuwe beleidsthema Nieuwe Netwerken op Nieuw Wij.

Thema: Zingeving

De twintigers van nu kiezen bewust voor werkgevers die werken vanuit aansprekende persoonlijke waarden. Van bedrijven wordt verwacht dat zij maatschappelijk bijdragen en een antwoord hebben op grote maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld daar waar het gaat om gelijke kansen voor iedereen en een schoon milieu. Deze trend van Zingeving en maatschappelijk bewustzijn vraagt betrokkenheid van alle generaties én tussen de generaties. Kerken hebben steeds minder leden, maar mensen hebben behoefte aan een thuisgevoel en (nieuwe?) rituelen. Hoe geven we zowel in werk, overheid en onderwijs als in kerk, moskee en andere geloofsplekken inhoud aan de waardengedreven samenleving? Nieuw Wij gaat het onderzoeken.

StillZingeving

Zingeving

Een korte introductie van het nieuwe beleidsthema Zingeving op Nieuw Wij.