Thema: Superdiversiteit

De samenleving is niet meer op te delen in links of rechts, rijk of arm, gelovig of niet gelovig, allochtoon of autochtoon. Dat ‘binaire’ wereldbeeld gaat voorbij aan de diversiteit van individuen en gemeenschappen. Daar waar diversiteit lange tijd een beleidsterm was om mensen met een migratieachtergrond te duiden, zien wij een trend ontstaan waarbij dergelijke hokjes de realiteit niet meer goed omschrijven. De samenleving evolueert richting Superdiversiteit. Mensen en gemeenschappen zijn zoveel meer dan een enkele etniciteit, afkomst of levensovertuiging. Nieuw Wij onderzoekt de vele lagen van persoonlijke, sociale en levensbeschouwelijke diversiteit.

Onurbanner

Superdiversiteit

Een korte introductie van het nieuwe beleidsthema Superdiversiteit op Nieuw Wij.

Thema: Zingeving

De twintigers van nu kiezen bewust voor werkgevers die werken vanuit aansprekende persoonlijke waarden. Van bedrijven wordt verwacht dat zij maatschappelijk bijdragen en een antwoord hebben op grote maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld daar waar het gaat om gelijke kansen voor iedereen en een schoon milieu. Deze trend van Zingeving en maatschappelijk bewustzijn vraagt betrokkenheid van alle generaties én tussen de generaties. Kerken hebben steeds minder leden, maar mensen hebben behoefte aan een thuisgevoel en (nieuwe?) rituelen. Hoe geven we zowel in werk, overheid en onderwijs als in kerk, moskee en andere geloofsplekken inhoud aan de waardengedreven samenleving? Nieuw Wij gaat het onderzoeken.

StillZingeving

Zingeving

Een korte introductie van het nieuwe beleidsthema Zingeving op Nieuw Wij.

Thema: Inclusieve duurzaamheid

Wereldwijd staat het behoud van onze planeet hoog op de agenda. Ook onze samenleving zit midden in een transitie naar een duurzamere manier van leven. Maar wat is duurzaamheid en wie bepaalt dat? Is er ruimte voor verschillende visies, idealen en werkwijzen binnen de duurzaamheidsbeweging, of wordt in de strijd tegen klimaatverandering ook de strijd tegen ‘de ander’ uitgevochten? Hoe kunnen we werken aan mondiale klimaatrechtvaardigheid, een goed leven voor allen, en welke rol speelt zingeving in dit geheel? Deze en nog vele andere vragen liggen ten grondslag aan het beleidsthema ‘inclusieve duurzaamheid’.

InclusieveDuurzaamheid-header1

Inclusieve duurzaamheid

Een korte introductie van het nieuwe beleidsthema Inclusieve Duurzaamheid op Nieuw Wij