Nieuw Wij en inclusieve duurzaamheid

Zowel ‘inclusief’ als ‘duurzaamheid’ gebruiken we bij Nieuw Wij in de breedste zin van het woord. We belichten en benadrukken dus niet alleen interculturele diversiteit, maar ook interlevensbeschouwelijke en intergenerationele perspectieven. We kijken naar de impact van de duurzaamheidstransitie op mensen met verschillende sociaaleconomische achtergronden en opleidingen. Wij houden in het bijzonder rekening met de manieren waarop etniciteit, gender, levensbeschouwing en sociaaleconomische status elkaar beïnvloeden. Daarbij laten we opiniemakers, onderzoekers en ervaringsdeskundigen aan het woord.

Neem contact op met Nieuw Wij

Het verduurzamen van onze levensstijlen en werkwijzen is een uitdaging waar wij allen voor staan en daarom kunnen we dit alleen verwezenlijken als we het samen doen. Wilt u met ons hierover van gedachten wisselen? Neem dan contact op met Nieuw Wij en vul het formulier hieronder in. Nieuw Wij heeft interessante diensten en expertise die voor media, onderwijs, overheid en bedrijfsleven van waarde zijn. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Onze andere Themas

Onurbanner

Superdiversiteit

Een korte introductie van het nieuwe beleidsthema Superdiversiteit op Nieuw Wij.

StillZingeving

Zingeving

Een korte introductie van het nieuwe beleidsthema Zingeving op Nieuw Wij.