Het idee van ‘W!J in het Land’ is om op verschillende locaties actief te gaan werken aan het verbinden van plaatselijke of regionale verschillen. Dat gaan we doen in samenwerking met lokale partners, want zij hebben zicht op wat er speelt en ze beschikken over rijke ervaring die zowel ter plekke als elders van waarde is. Startend met een aantal pilot-projecten willen we op de langere termijn uitgroeien tot flexibel en actief netwerk over het hele land. Zo ontstaat een wisselwerking tussen lokale en landelijke inzichten, netwerken en activiteiten en zullen we van en met elkaar nog meer leren over het vormgeven van een nieuw wij. Vanmiddag zijn we bijeen met vrouwen en mannen die zich in Sneek, Krimpen a/d IJssel, Sittard-Geleen, Almere en Deventer onder meer bezighouden met onderwijs, (inter)religieuze organisaties en diversiteitsplatforms.

Gemotiveerd

De deelnemers hebben een aantal zaken gemeen. Ten eerste, allen zijn gemotiveerd om een (nieuw) wij-dynamiek te bewerkstelligen. Een groot aantal van hen is geïnspireerd geraakt door het werk van Manuela Kalsky en de vele bijdragen op Nieuwwij.nl. Anderen werken vanuit een andere inspiratie en hebben net kennis genomen van Nieuwwij. Ten tweede zijn we allen al actief bezig om het “wij” in de samenleving te versterken. Er wordt gesproken over geloof in de kracht van de diversiteit, maar ook over hoe diversiteit tot spanningen kan leiden. De aanslag op de redactie van Charlie Hebdo wordt herhaaldelijk genoemd als markant moment, ook voor Nederland. De verbinding blijven zoeken is meer dan ooit relevant. Als derde valt de behoefte naar een andere vorm van verbinding op: die met gelijkgestemden, zowel in de eigen regio als landelijk. Kortom, er is een vruchtbare bodem voor een gezamenlijke verkenning. De wens wordt uitgesproken dat we aan het eind van de middag met frisse ideeën, inspiratie en concrete afspraken naar huis gaan.

Inspiratie: De Wingerd en Vrouwengroep Twello

De inspiratie laat niet lang op zich wachten. Een bevlogen discussie volgt. Over verschillend zijn en hetzelfde willen. Over de vele Wij-tjes die er zijn, maar elkaar niet altijd weten te vinden. Over een ‘nieuw wij’ dat ook een ‘nieuw ik’ betekent, want door open te staan voor een ander, verander je zelf ook. Er wordt ook gewezen op de kracht van het samen doen, in aanvulling op samen praten. Daarmee leer je elkaar nog beter kennen en waarderen. Predikant Corinne Groenendijk laat in een presentatie zien hoe zij dit aanpakte in haar Wijland-project voor kerkelijk centrum De Wingerd in Krimpen aan den IJssel. In een videoreportage van Nieuwwij zien we hoe de mensen van Vrouwenpraatgroep Twello – al vijftien jaar – door gesprekken en activiteiten met en van elkaar leren.

Ideeën

Ideeën voor samenwerking blijken er ook voldoende te zijn, zowel  bij de gasten als bij Nieuwwij. Het zijn de eerste verkennende gesprekken, dus het is nog even zoeken naar het hoe en waarom van de samenwerking. Wat is bijvoorbeeld de toegevoegde waarde van ‘W!J in het Land’, wanneer er al zoveel gebeurt in de diverse regio’s en gemeenten? Dreigt niet het ‘gevaar’ van weer een nieuw clubje? Het belang van elkaar en de maatschappij te voeden en inspireren met de wij-gedachte en –activiteiten wordt herkend. Ook een persoonlijke insteek is een vernieuwend aspect: als we een ‘nieuw wij’ willen, hoort daar dat ‘nieuwe ik’ bij en dat is niet eenvoudig. Dat is een proces dat aandacht en begeleiding vraagt van ervaren mensen.

Manuela Kalsky benadrukt dat het om een wisselwerking gaat: voor Nieuwwij is het van grote waarde om met partners in het land te werken aan het verbinden van verschillen. Tegelijkertijd beschikt Nieuwwij over een groot netwerk dat ingezet kan worden in de lokale activiteiten. Columnisten en onderzoekers zullen hun ervaring en expertise met liefde delen. Interlokale uitwisseling is eveneens waardevol: Sneek kan van Sittard leren, en andersom. Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking!

Blijf op de hoogte van W!J in het Land via Nieuwwij.nl en heeft u vragen of suggesties neem dan contact op: https://www.nieuwwij.nl/contact/.

B Mijland bw

Bart Mijland

Humanist

Bart Mijland is de Groen & Kleurrijke Humanist en houdt zich bezig met vraagstukken rondom duurzaamheid, diversiteit en inclusie. …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.