Stadsdeel Amsterdam-Noord heeft bijna 90.000 inwoners waarvan een groot deel van niet-Nederlandse afkomst. Er zijn veel verschillende kerken en een groot aantal moskeeën. Kerken van de doopsgezinden in het kleinste kerkje van Amsterdam, een koptisch-orthodoxe kerk met een regiofunctie, een groeiend aantal kerken met pinkstersignatuur, rooms-katholieke en protestantse kerken, moskeeën voor bezoekers van Turkse, Marokkaanse, Somalische en andere oorsprong. Joodse inwoners zijn gericht op het centrum van Amsterdam, boeddhisten en hindoes zijn in kleine groepen georganiseerd. Ook zijn er in de wijk culturele instellingen die zich graag tot alle bewonersgroepen gelijk verhouden, zoals het sympathieke Museum Amsterdam Noord.

Ruim vijf jaar geleden had ik als nieuwe predikant in Amsterdam-Noord behoefte aan meer contact met geloofsgemeenschappen in de wijk en aan meer profilering van onze kerk als een open en gastvrije gemeente. Met allen werd contact gezocht. Het resulteerde in een bijzondere middag waar mensen de wijk doorgingen op bezoek bij tot dan toe onbekende personen, organisaties en locaties. Toen ik deze activiteit bedacht ging ik ervan uit dat het een eenmalige actie zou zijn. Maar er bleek behoefte aan voortgang. Zo zijn we nu bij de vijfde editie aanbeland.

Het doel was en blijft mensen in de buurt met elkaar in contact te brengen en uit te nodigen over drempels te stappen die zij anders voorbijlopen maar waar zij wel ideeën en soms angsten over hebben. En zo bij te dragen aan de sociale cohesie in de wijk. Gebleken is dat het gewerkt heeft. Voor de onderlinge contacten waar oprecht vertrouwen is gegroeid en ook richting het bestuur van het Stadsdeel Amsterdam-Noord. De methode is die van de laagdrempeligheid. Intermenselijk contact staat voorop. In de voorbereiding die maanden tevoren al begint, in mijn bezoek aan kerken en moskeeën en geslaagde pogingen afgevaardigden daarvan met elkaar te verbinden. Door veel bespreekbaar te maken wat betreft de organisatie en ook veel los te kunnen laten. Door niet te diep op de inhoud en de verschillen in te gaan. Als er interesse is voor verdieping worden studiebijeenkomsten in de aanloop naar de middag georganiseerd. Ook worden er diverse dialoogtafels aangeboden die zorgvuldig worden samengesteld. Deelnemers kunnen wisselen door diverse omstandigheden. Bijzondere medewerking is er ook gekomen van het Bijbels Museum.

Ieder jaar krijgt de Moskee- en kerkloop een thema mee: ontmoeting, gebed, muziek. Dit jaar is het thema ‘feest!’ want het is ons eerste lustrum. In activiteiten bij de verschillende locaties wordt aan het thema aandacht besteed. Dit jaar ook vanaf de voorbereidingstijd: kinderen wordt gevraagd een kort filmpje over feest te maken, dat kan religieus of wereldlijk zijn. De producten worden die middag vertoond en er wordt een prijs uitgereikt. Ook is er een fiets-estafettetocht opgezet.

Het is ook interessant hoe schijnbare buitenstaanders zich er plots mee kunnen verbinden. Zo deden we mee aan een kunstproject van geënsceneerde foto’s met als thema ‘groepen in Noord’ en boden theatergroepen zich aan. We presenteren dit jaar een fototentoonstelling van de Jerusalem Hug, een jaarlijks evenement van contact tussen bevolkingsgroepen in Jeruzalem, georganiseerd door een Amsterdamse kunstenaar. En het Bijbels Museum leent filmmateriaal over feesten in het christendom uit. Het is een bijzondere ervaring om tijdens deze middag mensen vrijelijk vooral de religieuze gebouwen en hun gebruikers te zien bezoeken, te signaleren hoe door de moskee- en  kerkloop vertegenwoordigers van verschillende moskeeën in een kerkgebouw samenkomen, om te merken hoe het beeld van kerk bij niet– of anti-kerkelijken wordt bijgesteld, hoe het bewustzijn bij kerkleden dat hun eigen leefwereld groter en toegankelijker is dan ze dachten groeit.

Voor de dialoogtafels in de week van 19-25 mei kunt u zich nog tot 17 mei bij mij aanmelden. Graag nodig ik iedereen uit om 25 mei naar Amsterdam-Noord te komen. De Moskee- en kerkloop vindt plaats tussen 12.00 en 17.00 uur.

Om te kijken of het elders ook zou kunnen – graag ga ik er met u over in gesprek. Of om te genieten van de diversiteit aan geloofsgemeenschappen – we delen onze rijkdom graag.

Véronique Lindenburg is initiatiefnemer en organisator van de moskee- en kerkloop.

Meer informatie – ook over de vorige edities – op www.moskeeenkerk.nl en via [email protected].

Veronique-Lindenburg-twitter

Véronique Lindenburg

Predikant in de Grote Kerk te Naarden

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.