EduDivers signaleert dat homofoob pesten in anti-pestprogramma’s eigenlijk nooit aan de orde komt, terwijl iedereen weet dat homopesten een van de meest voorkomende vormen van negatief gedrag is. EduDivers roept op om de komende anti-pestwet daarop aan te passen.

Tijdens het programma onder leiding van Arie Boomsma werden enkele filmpjes getoond waarin journalist Tim Hofman jongeren interviewde en hen uittestte over pesten. In een van de filmpjes ging het over een situatie waarbij een meisje in elkaar geslagen werd bij een school waarbij vele jongeren toekeken en niets deden. In de interviews daarna vroeg Hofman aan jongeren: ben je dan geen mietje als je niet ingrijpt?

Peter Dankmeijer van EduDivers is gechoqueerd: “Hoe is het mogelijk dat in het programma van Boomsma dergelijke uitspraken worden gedaan? Talloze jongeren worden gepest en uitgesloten omdat ze zogenaamd homo, of watje, of mietje zijn. Het staat me des te meer tegen omdat in het landelijk beleid tegen pesten wordt gesteld dat organisaties ‘sensitief’ op homofobie moeten zijn, maar dat dit totaal niet gebeurt. Dit programma is daar een voorbeeld van. Geen aandacht voor de rol van homofobie, integendeel, het verwerken van homofobie in het programma.”

Volgens Dankmeijer is er een volledig gebrek aan sensitiviteit rond pesten en schelden voor homo en mietje. “Het is standaard dat men zegt: daar bedoel ik niets mee, het is niet als haatdragend naar homo’s bedoeld. Maar ondertussen wordt dubbel en dwars duidelijk gemaakt dat zwak zijn slecht is en dat zwakkelingen watjes, mietjes en homo’s zijn. Dan kan je wel zeggen: ik ben tegen pesten, maar als je tegelijkertijd in je eigen manier van doen steeds blijft beweren dat er aan de ene kant ‘sterke mensen’ en aan de andere ‘zwakkelingen, mietjes en homo’s’ zijn, dan blijf je het machtsverschil bevestigen dat pesten veroorzaakt.”

Onlangs lanceerde het ministerie van Onderwijs een ontwerp voor een nieuwe anti-pestwet. Deze wet komt er onder meer naar aanleiding van een aantal zelfmoorden naar aanleiding van pesten. In een substantieel aantal van deze incidenten speelde homoseksualiteit een prominente rol. Het uitschelden voor homo was een van de belangrijkste redenen om zelfmoord te plegen. Ook in het recente geval van een basisschoolleerling in Arnhem, die vanwege het homoschelden naar een school buiten de stad moest, was dit weer het geval. Er wordt structureel dubbelzinnig met deze informatie omgegaan. Ouders ontkennen dat hun kind homo is. Of dat zo was, is niet interessant. Wat wel interessant is, is dat men het homofobe karakter van incidenten consequent negeert. Dat gebeurt nu ook in het anti-pestbeleid. Zowel het ministerie als de landelijke zogenaamde ‘algemene’ anti-pestorganisaties waren mordicus tegen het te expliciet benoemen van homofobie en seksisme in het nieuwe beleid.

De nieuwe anti-pestwet gaat helemaal niet in op redenen van pesten. Het ministerie stelt voor om op scholen verplicht een anti-pestcoördinator aan te stellen en te eisen dat scholen een getest anti-pestprogramma gebruiken. EduDivers vindt het voorstel mager en gevaarlijk.
Peter Dankmeijer: “De eis om een getest anti-pestprogramma te gebruiken, lijkt logisch en prima. Maar als je weet dat er maar weinig anti-pestprogramma’s getest zijn dat en dat geen enkele daarvan homofobie behandelt, wordt het beeld al anders. Als je daarbij weet dat noch de overheid, noch andere fondsen bereid zijn om de ontwikkeling van nieuwe meer inclusieve anti-pestpakketten te financieren, dan wordt duidelijk dat het nu de facto onmogelijk wordt om homofoob pesten goed te bestrijden.”

Overigens vinden de besturenraden en de vakbonden de wet al veel te ver gaan. Zij pleiten voor meer autonomie voor scholen. Impliciet zeggen ze daarmee dat scholen homopesten heel goed zelf zullen aanpakken. Iedereen kan inspreken over de nieuwe ontwerp anti-pestwet, die formeel ‘wetgeving sociale veiligheid op school’ heet. Peter Dankmeijer: “Ik roep iedereen op om in te spreken en te pleiten voor specifieke aandacht voor homofobie, seksisme en de strijd tussen de seksen waarbij aardige meisjes en vooral aardige jongens makkelijke slachtoffers worden van macho’s en teen queens. Machismo, meidenvenijn en homofobie spelen zo’n belangrijke rol in pestprocessen dat men dit niet kan blijven negeren.”

Vandaag, zaterdag 19 april, is de Landelijke Dag tegen Pesten.

Bron: EduDivers

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.