Nieuw Wij is sinds 2017 een social enterprise, een sociale onderneming gericht op het realiseren van maatschappelijke doelen. Onze visie is en blijft dat we de verschillen willen verbinden. Verschillen verbinden betekent niet dat iedereen een stukje van zijn identiteit of levensovertuiging inlevert om uit te komen op een ideale poldersamenleving. Integendeel. Elkaars veelgelaagde – en dus verschillende identiteiten – zien, erkennen, en inzetten ten gunste van de samenleving, blijft ons dagelijks motiveren om via onze publicaties en via onze diensten te bouwen aan een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn.

1. Nieuwe thema's

Daarom werken wij dit jaar drie beleidsthema’s uitDit zijn trends in de samenleving waar we online en met overheid, bedrijfsleven en onderwijs graag het gesprek over zullen voeren. We kiezen bewust het woord ‘beleidsthema’, omdat de thema’s andere analyses opleveren, nieuwe oplossingen, en zo dus uitgewerkt kunnen worden in nieuwe, relevante projecten.

Thema SUPERDIVERSITEIT

De samenleving is niet meer op te delen in links of rechts, rijk of arm, gelovig of niet gelovig, allochtoon of autochtoon. Dat ‘binaire’ wereldbeeld gaat voorbij aan de diversiteit van individuen en gemeenschappen. Daar waar diversiteit lange tijd een beleidsterm was om mensen met een migratieachtergrond te duiden, zien wij een trend ontstaan waarbij dergelijke hokjes de realiteit niet meer goed omschrijven. De samenleving evolueert richting Superdiversiteit. Mensen en gemeenschappen zijn zoveel meer dan een enkele etniciteit, afkomst of levensovertuiging. Nieuw Wij onderzoekt de vele lagen van persoonlijke, sociale en levensbeschouwelijke diversiteit.

Onurbanner

Superdiversiteit

Een korte introductie van het nieuwe beleidsthema Superdiversiteit op Nieuw Wij.

Thema NIEUWE NETWERKEN

De aloude zuilen van protestanten en katholieken bestaan formeel niet meer, maar ze manifesteren zich wel op andere manieren in de samenleving. Vakbonden lijken hun best te moeten doen om invloed te behouden, zeker met de opkomst van vele ZZP’ers. De participatiesamenleving wordt zichtbaarder met een terugtrekkende overheid. Wat is dan nog hetgeen de mensen met elkaar bindt? Er ontstaan tegen deze achtergrond Nieuwe Netwerken, waarbij mensen formuleren wat ze zelf van waarde vinden, zodat ze andere mensen opzoeken die dezelfde waarden onderschrijven. Die nieuwe netwerken worden aangejaagd door de verregaande digitalisering van de samenleving.

Roos Notermans nn

Nieuwe Netwerken

Een korte introductie van het nieuwe beleidsthema Nieuwe Netwerken op Nieuw Wij.

Thema ZINGEVING

De twintigers van nu kiezen bewust voor werkgevers die werken vanuit aansprekende persoonlijke waarden. Van bedrijven wordt verwacht dat zij maatschappelijk bijdragen en een antwoord hebben op grote maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld daar waar het gaat om gelijke kansen voor iedereen en een schoon milieu. Deze trend van Zingeving en maatschappelijk bewustzijn vraagt betrokkenheid van alle generaties én tussen de generaties. Kerken hebben steeds minder leden, maar mensen hebben behoefte aan een thuisgevoel en (nieuwe?) rituelen. Hoe geven we zowel in werk, overheid en onderwijs als in kerk, moskee en andere geloofsplekken inhoud aan de waardengedreven samenleving? Nieuw Wij gaat het onderzoeken.

StillZingeving

Zingeving

Een korte introductie van het nieuwe beleidsthema Zingeving op Nieuw Wij.

2. Nieuw programmateam (Online en Diensten)

Deze thema’s werken we op twee manieren uit: via ons online platform Nieuwwij.nl en via enkele in het oog springende projecten en diensten. Nieuw Wij krijgt op deze manier in 2020 een herkenbaar profiel.

Het team dat de organisatie leidt bestaat uit Enis Odaci (zakelijk leider en programmaleider Communicatie), Agnes van der Sluijs (programmaleider Diensten), Roos Notermans (programmacoördinator en projectleider Social Mapping) en Manuela Kalsky (voorzitter van het bestuur van Stichting Nieuw Wij). Klik op onze profielen om te zien wat ons beweegt en om contact met ons op te nemen voor een kennismakingsgesprek.

3. Nieuwe diensten

Nieuw Wij beschikt over een groot academisch, maatschappelijk en journalistiek netwerk. Onze werkwijze in het aanbieden van onze expertise en diensten is lang vraaggericht geweest. Dat doen we in 2020 anders. We ontwikkelen een aanbod waarmee Nieuw haar expertise op het gebied van trainingen en methodieken aan docenten/studenten, werkgevers/werknemers en bestuurders/ambtenaren aanbiedt. We lichten twee van deze diensten uit.

NIEUW WIJ ACADEMY

In 2020 zetten wij de Nieuw Wij Academy op. De Academy is primair gericht op jongeren, jonge professionals en mensen die met beide doelgroepen werken. In ons contact met de doelgroep komt keer op keer ter sprake dat er veel jonge mensen zijn die graag hun steentje willen bijdragen aan een betere wereld, maar niet weten op welke manier zij daar persoonlijk invulling aan kunnen geven. Tieners die op de middelbare school al vastlopen in hun studiekeuze en liever een jaar tijdelijk werk verrichten, dan dat ze kiezen voor een studie waar ze niet 100% achter staan. Studenten die ook psychisch steeds vaker vastlopen omdat ze het gevoel hebben op alle fronten overvraagd te worden, terwijl ze zelf niet weten wie ze ten diepste zijn en wat ze voor de toekomst willen. En professionals die het soms lastig vinden om de juiste begeleiding te bieden omdat ze uit een andere generatie komen en daarmee vaak anders in het leven staan.

Sign-Emmeloord-9
Sign of the Times: media, onderwijs en samenleving bij elkaar gebracht. Beeld door: Nieuw Wij

Binnen de Academy bieden we cursussen aan waarin praktijkervaring, persoonlijke ontwikkeling en academische kennis worden gecombineerd. Het aanbod wordt verzorgd door mensen uit de praktijk van het bedrijfsleven, de overheid en de non-profitsector, trainers/coaches van Nieuw Wij en wetenschappers die verbonden zijn aan Nederlandse universiteiten en hogescholen. We vinden het belangrijk dat bij alles de praktijk – het doen – de rode draad vormt. Ons doel is om zowel op open inschrijving als ‘in company’ of ‘in school’ de cursussen aan te bieden. Onze drie beleidsthema’s vormen een integraal onderdeel van de Nieuw Wij Academy.

Voor meer informatie over de Nieuw Wij Academy kunt u terecht bij onze programmaleider Diensten, Agnes van der Sluijs.

SOCIAL MAPPING

Het is bijzonder interessant om te zien dat steeds meer mensen een bedrijfsmatige aanpak weten te combineren met het realiseren van hun idealen. Deze mensen zijn vernieuwend bezig op diverse maatschappelijke thema’s en zij weten overheid, onderwijs, bedrijfsleven en creatieve individuen met elkaar te verbinden en meestal zijn deze netwerken niet altijd bekend bij de individuele partijen zelf. Nieuw Wij brengt in 2020 deze sociale vernieuwers actief in beeld.

Social-mapping
Een netwerkkaart van sociale influencers Beeld door: Social Mapping Company

Social Mapping is een geavanceerde onderzoeksmethodiek die offline- en online data onderzoek combineert. Met behulp van verschillende interviewtechnieken en data analyse tools wordt sociale innovatie op een specifiek thema of in een bepaalde sector in kaart gebracht. Denk hierbij aan sociale thema’s als ‘Armoede in Nederland’, ‘Afstand tot de arbeidsmarkt’, ‘Schone energie’ of ‘Gezondheid van ouderen’.

Met Social Mapping brengen wij maatschappelijke discussies letterlijk in beeld en we laten in een netwerkkaart zien wie op dat gebied innoverende experts en organisaties zijn. Met de inzichten lokaliseert u vernieuwende grass-root initiatieven binnen en buiten uw netwerk, bijvoorbeeld om duurzame samenwerkingen mee aan te gaan. Of u gebruikt de inzichten om uw agenda beter af te stemmen op maatschappelijke ontwikkelingen die u nog niet in beeld heeft.

Voor meer informatie over Social Mapping kunt u terecht bij Roos Notermans, zij coördineert de projecten van Social Mapping voor overheid, fondsen, bedrijfsleven en mediaplatforms.

4. Nieuwe verslaggevers

Onze beleidsthema’s werken we natuurlijk ook uit via ons online platform Nieuwwij.nl. Deze wordt aangestuurd door hoofdredacteur Greco Idema. In 2020 versterken we het redactieteam met drie nieuwe verslaggevers, die elk een beleidsthema adopteren.

  • Zoë Papaikonomou (verslaggever Superdiversiteit) is onderzoeksjournalist, mediadocent en onderzoeker & adviseur diversiteit en inclusie. Ze is auteur van het boek ‘Heb je een boze moslim voor mij?’ Met haar bedrijf Diversity Media verbindt ze werelden met als doel bij te dragen aan diverse en inclusieve media, organisaties en onderwijs.
  • Kauthar Bouchallikht (verslaggever Nieuwe Netwerken) verhaalt voor diverse media, werkt als campaigner en verzorgt o.a. lezingen en workshops. Zo begeeft ze zich in verschillende netwerken. Als redacteur Sociale Trends schreef zij eerder voor de platforms OneWorld en Nieuw Wij over thema’s die er in de toekomst toe doen.
  • Theo Brand (verslaggever Zingeving) vindt spiritualiteit en geloof belangrijk, met ruimte voor vragen, gevoed door verwondering en met oog voor wat er maatschappelijk en politiek speelt in Nederland en wereldwijd. Naast zijn werkzaamheden voor Nieuw Wij is hij onder meer hoofdredacteur van magazine De Linker Wang. Tevens is hij werkzaam als bedrijfsjournalist bij een waterschap.

Op Nieuw Wij starten we vanaf maart met een nieuwe Podcast over diversiteit in de media, nieuwe specials over relevante thema’s, en we updaten onze online aanwezigheid op sociale media. Houdt ondertussen ook onze Dossiers in de gaten.

5. Steun Nieuw Wij

Wij hopen dat u enthousiast bent geraakt van onze nieuwe plannen voor 2020 en verder. Steun ons en werk met ons samen om de samenleving dagelijks dat kleine beetje beter te maken.

A. WORD VRIEND/IN VOOR € 5 /mnd

Door Vriend/in te worden van Nieuw Wij ondersteunt u de redactie van Nieuw Wij bij het schrijven van hoogwaardige artikelen op de website. We zullen met uw bijdrage investeren in bijzondere thema’s en nieuwe mediavormen op het gebied van levensbeschouwing, cultuur en diversiteit.

B. WORD VIP VOOR € 10 /mnd

U kunt ook VIP worden van onze organisatie. Als VIP stelt u Nieuw Wij met een bijdrage van € 10 per maand nog beter in staat om de verschillen te verbinden via onze website en via onze projecten.

Vorig jaar begon Nieuw Wij een nieuwe traditie: Podium Nieuw Wij. Als Vriend of VIP van Nieuw Wij heeft u gratis toegang tot deze bijeenkomst. Dit programma bestaat uit een gevarieerd programma met interessante en inspirerende sprekers die de ontwikkelingen in de samenleving op een unieke manier zullen kunnen duiden. En u kunt er van uitgaan dat de locatie bijzonder zal zijn.

C. EENMALIGE DONATIE

U kunt Nieuw Wij ook steunen met een eenmalige donatie. Stichting Nieuw Wij is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarmee aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Alle bijdragen zijn welkom. U kunt hieronder uw keuze maken.

6. Samenwerken met Nieuw Wij

Wanneer u op enige manier met Nieuw Wij wenst samen te werken kunt u contact opnemen met Enis Odaci. Hij coördineert voor ons de commerciële relaties met ons netwerk en kan u op maat adviseren bij uw verzoeken over bijvoorbeeld advertenties, vacatures, PR campagnes via nieuwsbrieven en sociale media kanalen, verzoeken tot lezingen, sponsoring, partnerprojecten en nog meer.

PR-kaart-small
Klik op de foto om onze flyer te downloaden. Beeld door: Nieuw Wij

7. Ontvang onze nieuwsbrief

Er gebeurt veel bij Nieuw Wij. Om onze verhalen en activiteiten te volgen kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief van Nieuw Wij. U krijgt dan eens per twee weken in uw mailbox een overzicht van de beste artikelen, interessante projecten, relevante bijeenkomsten en een overzicht van interessante vacatures en acties. Op Nieuwwij.nl is altijd wel iets moois aan de hand en met onze nieuwsbrief kunt u alles op uw gemak nog eens teruglezen.

Ontvang de nieuwsbrief!

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.
Enis-DNW (2)

Enis Odaci

Zakelijk leider

Als zakelijker leider liggen zijn hoofdtaken op het gebied van het doorontwikkelen van de organisatie en het online platform …
Profiel-pagina
Al 6 reacties — praat mee.