Ongeveer tegelijkertijd kwam het Vlaams Belang in België met zijn – hoe creatief – ‘Minder, minder, minder-videogame’, het rechtstreeks geïmporteerde erfgoed van haar zusterpartij de PVV. In deze game dienen zoveel mogelijk ongewenste – bij voorkeur islamitische – sujetten en objecten uitgeschakeld te worden met een vliegenmepper of knuppel.

In de Belgische krant De Standaard stond een interessante analyse over het verschil in bejegening van deze kwesties in beide landen. Kozen de Britten voor bestraffen, de Belgen gingen voor negeren. Althans de racistische videogame werd wel gesignaleerd, maar omwille van politieke redenen leek het beter er geen aandacht aan te schenken. ‘Dewinter vist zo wanhopig naar aandacht dat hij dieper en dieper wegzakt in zijn racisme. Waarom zouden we het hem gunnen daar nog aandacht aan te besteden? Zijn pijp is uit’. Zo luidt de analyse van het ministerie van Justitie.

De vraag die De Standaard aan de orde stelt, is of je omwille van politieke strategie schaamteloos racisme kunt negeren. Het minderhedenforum meent dat elke uiting van racisme aangepakt moet worden. ‘Alleen al het feit dat een politieke partij zo’n game kan publiceren, getuigt van een algemeen klimaat van straffeloosheid’, aldus Naima Charkaoui. Als je als samenleving geen grens trekt, geef je het signaal dat racisme wordt gedoogd. Sociolinguïst Jan Blommaert was eind jaren negentig rapporteur bij het European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia en hij deelt de visie van het minderhedenforum.

Blommaert merkt op dat het toenmalige Vlaams Blok pas op zijn retour ging toen er maatregelen werden genomen waar de klassieke partijen bang voor waren. De belangrijkste daarvan was het racisme proces tegen het Vlaams Blok in 2004 dat uitmondde in een veroordeling.

Hij zegt daarover: ‘Andere partijen waren zo terughoudend omdat het Vlaams Blok (nu Vlaams Belang) zogezegd openlijk zei wat de kiezer dacht. Terwijl in werkelijkheid de Vlaams Blok-politici de bevolking vooral hebben leren spreken zoals zij dachten’. En dat gedachtegoed is nog alomtegenwoordig in de samenleving.

Interessant is dat hij precies de vinger op de zere plek legt, namelijk dat taal een werkelijkheid creëert. Laten we ook die Nederlandse werkelijkheid van haat zaaien en raciale dementie achter ons laten en, indien noodzakelijk, de middelen die de rechtstaat ons ter beschikking stelt gebruiken. Maar het Britse voorbeeld leert ons dat het nog beter is als mensen uit minderheidsgroepen doordringen tot topposities op allerlei gebied. Dat verhoogt het empatisch vermogen in de samenleving en brengt ons hopelijk meer wellevendheid. Beschaving geeft ruimte aan verschillen.

I.Overdijk-Twitter

Ida Overdijk

Eindredacteur religie & cultuur TV

Ida Overdijk is eindredacteur religie & cultuur TV, tot 2016 bij de IKON, nu bij EO.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.