Gezien de kerkelijke situatie, het conservatisme van de bisschoppen in de katholieke kerk, wilden vele Dominicanen een alternatieve theologieopleiding van de grond krijgen. Het was althans mij duidelijk dat dit een onmogelijke zaak was. Wij hadden daarvoor niet genoeg geschikte theologen, we hadden het geld niet, het was onduidelijk of er wel studenten te vinden waren, want na hun opleiding zouden degenen die in de kerken zouden willen werken waarschijnlijk geen baan krijgen omdat de bisschoppen goedkeuring aan een dergelijk opleiding zouden onthouden.

Daarom kwam bij mij het idee op een theologisch onderzoekscentrum op te richten, dat regelmatig publicaties het licht zou laten zien. Een plek niet gericht op wat er in de mode was op een bepaald moment, maar waar het ook mogelijk was een traject van enige jaren af te leggen. Bovendien moest het centrum regelmatig verjongd worden en het moest jonge theologen de kans geven nog enige jaren na afsluiting van een universitaire studie door te kunnen studeren.

Wanneer een dergelijk idee bijval krijgt en verschillende mensen het mee willen dragen komen er ook andere ideeën op. Zo werd het verlangen geuit dat er een vaste plek zou zijn waar gezamenlijk gewerkt kon worden. Het plezier gezamenlijk theologie te beoefenen moest de sfeer mede bepalen. We hoopten te werken aan een West-Europese bevrijdende theologie. Een belangrijk tijdsverschijnsel was de fragmentarisering. Daarom begonnen de leden van het centrum samen het boek van Max Horkheimer en Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, te lezen. Sindsdien is er heel veel veranderd. De intrede van de computer was aanvankelijk nog het minste. Mensen gingen weg en er kwamen anderen bij. Er kwam een directeur. We gingen cahiers uitgeven bij Meinema, die we eerst grondig met elkaar bediscussieerden. Het bleek niet gemakkelijk om daar kopers voor te vinden. Het centrum heeft mij de gelegenheid gegeven de boeken Het soevereine Slachtoffer, Meer dan ikzelf en Neem je verleden op te schrijven.

De wereld van de computer werd steeds omvattender. Het DSTS trok weg uit Nijmegen en vond in de Vrije Universiteit en in De Nieuwe Liefde nieuwe bondgenoten. Door gewoon ouder te worden, maar vooral door invalide te raken door de ziekte van Parkinson ben ik zelf terecht gekomen in de marge van het studiecentrum. Ik woon ver van Amsterdam, maak de dagelijkse gang van zaken niet mee, ontmoet alleen zo nu en dan collegae. Inmiddels is het thema van het centrum verschoven naar het zoeken van een nieuw ‘wij’ en in de nabije toekomst zal vooral het behoren van een en dezelfde persoon of groep tot verschillende levensovertuigingen en religies aandacht krijgen. Het lezen van Dialektik der Aufklärung had in deze misschien iets profetisch.

En nu kom ik met een vraag. In hoeverre is het DSTS zelf een vorm van het nieuwe wij? Ik stel die vraag niet uit een zekere ontevredenheid, maar ik heb het gevoel het gezicht daarop verloren te hebben. Ik zou wel benieuwd zijn van de mensen die er nu werken te horen hoe zij het ‘wij’ van het DSTS ervaren. Ik wacht op een reactie.

lascaris

André Lascaris

Dominicaan en publicist

André Lascaris werd geboren op 29 augustus 1939. Hij deed zijn professie op 18 september 1959 en werd priester gewijd op 22 juli 1965. Hij …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.