Goede mevrouw op de goede plaats

Yasmina Haifi mag niet ontslagen worden. Tot die conclusie komt de Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA) onder leiding van Job Cohen.
In 1 week tijd moesten 2 topbewindslieden van het ministerie van Justitie en Veiligheid – de VVD’ers Opstelten en Teeven – het veld ruimen en Haifi’s naam is grotendeels gezuiverd. Opstelten komt niet meer terug in zijn functie en Teeven evenmin. Nooit. Zonder te kunnen bewijzen dat Haifi Joden bedoeld had met haar tweet zouden dit soort theorieën volgens het politieke establishment in een antisemitisch discours thuishoren. Haifi’s professionaliteit werd ondergraven, haar loyaliteit aan Nederland werd ter discussie gesteld, ze zou zelfs ‘een gevaar vormen voor de democratische rechtsorde’ en Opstelten bromde: “Zij is niet de goede mevrouw op de goede plaats.”

Mislukt één-tweetje

Met het duo Opstelten en Teeven aan het roer bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar miljoenendeals met criminelen gesloten worden en de bescherming van een oud-secretaris-generaal (Demmink) een topprioriteit is, viel te verwachten dat men het spel niet zuiver zou spelen.
Het ministerie wilde namelijk dat het advies van de AGFA ten aanzien van het onderzocht conflict, pas ná een aangestuurd en eventueel definitief ontslag openbaar gemaakt zou worden. Job Cohen, oud-staatssecretaris van datzelfde ministerie en betrokken onderzoeksleider, wilde niet meegaan in dat één-tweetje. Het feit dat het ministerie dit onbehoorlijke verzoek gedeponeerd heeft bij Cohen en dat deze onbeschaamdheid richting de journalisten van het NRC gecommuniceerd is door de onderzoekscommissie, spreekt boekdelen.
Volgens Cohen treft – naast Opstelten – minister Asscher van Sociale Zaken ook blaam. Voorbarig, zonder Haifi op de hoogte te hebben gesteld van haar eigen schorsing en in het openbaar uitlatingen te doen hierover, vindt Cohen laakbaar. Grievende uitspraken over werknemers ventileren in de landelijke media, eveneens in de hoedanigheid van vicepremier, verstoort niet alleen een arbeidsrelatie, het heeft immense maatschappelijke reputatieschade tot gevolg. De gehele vaderlandse, maar ook de internationale journalistiek heeft wekenlang mogen uitweiden over de veronderstelde imbeciliteit van Haifi, haar rabiate antisemitisme en haar tekort aan geopolitiek inzicht.

De PvdA-slangenkuil en de VVD-penose

Michiel Servaes, buitenlandwoordvoerder van de PvdA, zei bij Knevel & Van den Brink dat hij het liefste wilde dat Haifi geroyeerd zou worden door het PvdA-partijbestuur. Naar aanleiding van 1 tweet een partijgenoot zonder hoor en wederhoor portretteren als antisemiet, is buitengewoon onverstandig. Nóg onverstandiger was de stilte van de ‘allochtone’ PvdA gemeenteraadsleden, Statenleden en Kamerleden (inclusief ex-PvdA’ers Kuzu en Öztürk), die het niet opnamen voor de vrijheid van meningsuiting van Haifi. Volgens een recente peiling zal dit soort slangenkuil-acties, de PvdA stemmen gaan kosten. Hoe anders is de VVD omgegaan met haar corrupte en falende partijgenoten? Onterechte declaraties, het lekken van informatie omtrent bestuurlijke benoemingsprocedures, fraude, corruptie en hennepteelt. Alsnog bleven VVD’ers elkaar trouw en nu vliegen vanuit het ministerie van Volksgezondheid de VVD-complotclaims je om de oren.

De ene complottheorie is de andere niet

Ik ben het niet eens met wat u heeft te zeggen, maar ik zal uw recht om dit te zeggen verdedigen tot de dood.” Voltaire

Men dweept en schermt met Voltaire en Westerse liberale vrijheden, maar de politieke elite vindt het antisemitisch zodra iemand het woord ‘zionisten’ in de mond neemt. Binnen een paar uur werd aangestuurd op Haifi’s ontslag, vogelvrijverklaring en maatschappelijke ‘moord’, maar wat is eigenlijk het fundamentele verschil tussen Schippers’ claim en die van Haifi? Beide zijn – vooralsnog – onbewijsbaar en beschuldigen bepaalde ‘krachten’. Cohen is duidelijk: “deze tweet vormt niet genoeg reden voor strafontslag en een schriftelijke berisping volstaat.” Helaas zal dit advies van Cohen, wat zelden tot nooit aan de kant wordt geschoven door het ministerie, waarschijnlijk genegeerd worden. Haifi’s ontslag wil men kennelijk doordrukken en Schippers zal haar zin krijgen om een deelonderzoek in te laten stellen naar eventuele klokkenluiders binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie. Conclusie: kroonprinsessen van de VVD mogen hun ‘alukroontjes’ opdoen en simpele ambtenaren moeten vooral hun mond houden.

Ismail Selvi

Columnist

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.