Dit als reactie op het voorstel van kardinaal Eijk en PKN-voorzitter Karin van den Broeke om een paar vrije christelijke feestdagen zoals bijvoorbeeld de tweede pinksterdag in te leveren om in plaats daarvan feestdagen van andere religies tot nationale feestdagen van ons land te maken. Het voorstel om enkele christelijke feestdagen in te leveren zaagt hout. Tweede paasdag en tweede pinksterdag hebben voor de meeste Nederlanders weinig betekenis meer. Sowieso zijn we in Nederland een uitzondering dat we Pasen en Pinksteren op twee dagen vieren. Maar in plaats van deze twee christelijke feestdagen aan andere religies te ‘schenken’ zou het meer voor de hand liggen om er twee seculiere, nationale feestdagen voor terug te krijgen.

Uit een recent gepubliceerde peiling van onderzoeksbureau Ipsos blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders graag Bevrijdingsdag als vaste vrije nationale feestdag zou zien, in plaats van eens in de vijf jaar zoals dit nu het geval is. Bevrijdingsdag is een nationale feestdag die alle Nederlander samen bindt. Indien er een christelijke feestdag ingeleverd gaat worden ligt het daarom voor de hand dat Nederlanders Bevrijdingsdag als vaste, jaarlijks terugkerende, vrije nationale feestdag hiervoor in de plaats te krijgen. Dit is immers een nadrukkelijke wens van velen in de samenleving.

Verder wordt duidelijk dat, indien we naar de Nederlandse nationale feestdagen kijken, er een bepaald soort feestdag is die Nederland mist. Daarnaast is er ook een nationale dag die Nederland mist. Een dag als Quatorze Juillet of the Fourth of July, een nationale feestdag waarop ons land haar geboorte, haar onafhankelijkheid viert. In een opiniestuk in Trouw stelde Hugo Roos, voorzitter van het Comité Placcaat van Verlatinghe vorig jaar reeds voor om een dergelijke nationale feestdag in Nederland te introduceren. Dit omdat het Placcaat van Verlatinghe, ondertekend werd op 26 juli 1581. Het Placcaat was de eerste aanzet tot de stichting van wat later Nederland zou worden. Dat maakt 26 juli de enige echte onafhankelijkheidsdag van Nederland. Een dergelijke feestdag in Nederland kan volgens Roos het eenheidsgevoel van burgers bij dit land vergroten.

Twee seculiere nationale feestdagen als vrije dag in plaats van twee christelijke nationale feestdagen past ook goed in de huidige maatschappelijke trend. Religiositeit in Nederland neemt af. Een meerderheid van de inwoners van ons land ziet zichzelf niet langer als religieus. Religieuze feestdagen verliezen aan betekenis. Maar seculiere, nationale feestdagen die gevierd kunnen worden door alle Nederlanders zijn echter nog steeds van groot belang. Juist in de huidige tijd is er sterke behoefte aan nationale feestdagen waarop alle Nederlanders vrij zijn en die Nederlanders onderling verbinden. Bevrijdingsdag en Onafhankelijkheidsdag zijn hier bij uitstek geschikt voor, vele malen meer dan het Suikerfeest en Yom Kippoer, feestdagen die respectievelijk door minder dan 5% en minder dan 1% van onze samenleving gevierd worden.

Want in een tijd van afnemende religiositeit en secularisering binnen zowel het christendom als het Jodendom en de islam ligt het niet voor de hand om christelijke feestdagen op te geven om daar Joodse en islamitische voor terug te krijgen. Seculiere feestdagen, die gevierd worden door alle Nederlanders, ongeacht hun religie, sluiten beter aan bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Bovendien kunnen zij ook Nederlanders onderling verenigen. Als nationale feestdagen die voor alle Nederlanders bestemd zijn kunnen zij een bindmiddel vormen waar binnen onze diverse maatschappij zoveel behoefte aan is. Laat ons daarom gezamenlijk ernaar streven om tweede paasdag en tweede pinksterdag te schrappen als nationale feestdagen, en in plaats daarvan jaarlijks Bevrijdingsdag en Onafhankelijkheidsdag tot nationale feestdagen voor alle Nederlanders te maken.

Bovenstaande tekst is geplaatst in ‘Nieuwwij Community’, een nieuw onderdeel op Nieuwwij.nl. In deze community kunnen bezoekers van Nieuwwij.nl hun eigen teksten (opinie-teksten, interviews, etc.) laten plaatsen via [email protected]. De redactie van Nieuwwij.nl hoeft het niet met de inhoud van de artikelen eens te zijn. Discriminerende en/of racistische teksten worden niet geplaatst.

geling

Gert Jan Geling

Historicus, theoloog en arabist

Gert Jan Geling is historicus, theoloog en arabist. Hij werkt aan een proefschrift aan de Universiteit Leiden over ex-moslims en het …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.