Het boek A promised land – A perilous journey. Theological perspectives on Migration (Ed. by D.G. Groody en Gioacchino Campese) beschrijft een aantal concrete activiteiten die een geloofsgemeenschap kan initiëren om migranten een echte plek in hun gemeenschap te geven.

– Het verwelkomen en zich thuis laten voelen van migranten. Hierbij gaat het om het erkennen en zichtbaar maken van de aanwezigheid van migranten in de geloofsgemeenschap door hen bijvoorbeeld ruimte te bieden voor vieringen in de eigen moedertaal of elementen van hun liturgie in de autochtone liturgie in te voegen.

– Het als geloofsgemeenschap nadrukkelijk opkomen voor rechtvaardigheid. Vele migranten hebben hun land van herkomst moeten ontvluchten door onrechtvaardige structuren waarvan zij het slachtoffer werden. Maar ook in het land van aankomst worden zij vaak geconfronteerd met onrechtvaardigheid (racisme, xenofobie, lage kansen op de arbeidsmarkt, etc.)

– Het openstellen van de vormingsmogelijkheden van de lokale geloofsgemeenschap voor migranten, te beginnen met het inrichten van mogelijkheden voor migranten om hun geloofsleven te vormen (indien noodzakelijk in een andere taal), maar mogelijk ook het ontwikkelen van nieuwe vormingsmogelijkheden zoals taalles, computerles, cultuurles, het ontwikkelen van sollicitatietrainingen, etc.

– Het bevorderen van culturele uitwisseling tussen autochtone en allochtone leden van de geloofsgemeenschap gebaseerd op het uitwisselen van levenservaring.

promised land

– Pastorale en sacramentele zorg voor migranten met gevoeligheid voor de eigen gewoonten en gebruiken omtrent de sacramenten (veel migranten kennen rond de doop en het huwelijk andere culturele gewoonten dan de lokale geloofsgemeenschap). Daarnaast het ontwikkelen van gevoeligheid voor de populaire volksdevoties van migranten

– Het ontwikkelen van inzicht in de redenen waarom de migrant het thuisland heeft verlaten (armoede, geweld, etc.) en aansluitend op dit inzicht het mobiliseren van de geloofsgemeenschap om gezamenlijk met de migranten te werken aan rechtvaardiger verhoudingen in het land van herkomst.

Bovenstaande concrete activiteiten zouden mijns inziens kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van interculturele vaardigheden van geloofsgemeenschappen. In mijn onderzoek in de Ontmoetingskerk in Nijmegen ben ik op zoek naar signalen die wijzen op verbondenheid tussen autochtone bezoekers van deze kerk en allochtone bezoekers van deze kerk. Bovenstaande activiteiten vormen daarbij mede een leidraad.

Hanneke-Arts-Honselaar

Hanneke Arts-Honselaar

theoloog, religiewetenschapper

Vanuit haar eigen bedrijf Het Bezinningsbureau is Hanneke-Arts Honselaar actief op het snijvlak van communicatie, religie en beleid vanaf …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.