Zij willen met hun actie laten zien dat de godsdiensten in Nederland een bijdrage leveren aan de democratie. Een democratische samenleving kenmerkt zich volgens hen door wederzijds respect tussen de burgers en handhaving van voor iedereen geldende rechten en plichten, of het nu gaat om meerderheden of minderheden. De deelnemende religieuze organisaties beschouwen de democratische rechtstaat als een belangrijke verworvenheid. Ze zijn er van overtuigd dat godsdienst een samenbindende functie moet spelen in de samenleving. De gezamenlijke stemaanwezigheid wil dit onderstrepen en wil tegelijk een signaal zijn voor de eigen achterban in Nederland en in andere landen.

Ze hebben gekozen voor een stemlocatie dicht bij het Academiegebouw van de Universiteit van Utrecht, omdat hier op 23 januari 1579 de Unie van Utrecht is gesloten. Met dit ‘eeuwig verbond van eenheid’ is voor het eerst in de geschiedenis verklaard dat alle burgers vrij zijn om hun eigen geloof te belijden. De scheiding van kerk en staat maakt het mogelijk om als aanhangers van verschillende godsdiensten vreedzaam samen te leven met respect voor de rijkdom van de uiteenlopende tradities en overtuigingen. De voorlieden zullen hun stem uitbrengen om 9.00 uur in het stadhuis in Utrecht. Volgens het persbericht (www.pkn.nl/news.aspx?page=5977) is het is voor het eerst dat vertegenwoordigers van godsdiensten op die manier samen optrekken.

Een mooi initiatief! Maar soms verbaast het me dat nu -anno 2010- voor het eerst zo’n duidelijk statement wordt gemaakt (terwijl in 1579 al het belang werd ingezien van vreedzaam samenleven met respect voor ieders levensvisie…). Misschien komt het door mijn leeftijd (25 lentes jong). Voor mij is dit zo evident dat ik denk ‘dat ze daar vast al veel eerder opgekomen zijn’. Maar dat is dus niet zo. Vraag blijft dus toch een beetje: Waarom nu pas?

Cissy Pater

Educational researcher Kohnstamm Instituut, Co owner A New Perspective

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.