Dit is een vraag die niet alleen voor Dominicanen van belang is, maar voor iedereen die iets heeft met theologie. Schillebeeckx heeft eigenlijk geen school gemaakt. Hij heeft zich al doende ontwikkeld. In mijn ogen is een van zijn grote verdiensten dat hij benadrukt heeft dat de ontmoeting van mensen met God plaatsvindt in deze, onze wereld. In de Verenigde Staten schijnen zijn teksten nog heel populair te zijn. Jonge mensen komen bij elkaar en lezen elkaar uit die teksten voor. Dat zie ik in Europa, zeker niet in ons land, gebeuren. Het ziet er naar uit dat we meer dan Schillebeeckx nu leven onder de invloed van een denken en leven binnen een immanent kader, waarbij ons kunnen bloeien en onszelf ontwikkelen centraal staan. Zo verbond Schillebeeckx de kerk met het begrip ’wij’. Ik zou wel eens willen weten wat andere onderzoekers denken over de toekomst van de theologie van Schillebeeckx.

lascaris

André Lascaris

Dominicaan en publicist

André Lascaris werd geboren op 29 augustus 1939. Hij deed zijn professie op 18 september 1959 en werd priester gewijd op 22 juli 1965. Hij …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.