Gisterenavond nog een gesprek met een Vietnamese, vanavond nog een discussieavond tussen jongeren en ouderen en volgende week nog twee gesprekken met deelnemers aan het cursusaanbod van de Ontmoetingskerk. De resultaten van die gesprekken moeten dan nog in het artikel verwerkt worden. Sommige auteurs zijn nog niet besproken, wat wel moet gebeuren en de reacties van de meelezers en de onderzoeksgroep moeten natuurlijk straks verwerkt worden.

Grote vraag is, zal de Ontmoetingskerk zich herkennen in de beschrijving en de analyse van de twee vragen die in het artikel centraal staan? Sluit het artikel voldoende aan bij nieuwwij en gaat het voldoende het gesprek aan met auteurs die zich ook al over deze vraagstellingen hebben gebogen?

Het is altijd afwachten hoe het resultaat van denkinspanningen valt. Bij de afronding van het conceptartikel heb ik daarbij iets belangrijks geleerd. Het artikel dat ik vorig jaar schreef kon niet op bijval rekenen. Bij de afronding van dit artikel begreep ik ineens waarom ik daar vorig jaar moeite mee had. Het proces dat je tijdens een onderzoek doormaakt, is voor mij kostbaar. Niet alleen omdat mensen bereid zijn hun verhaal te vertellen en je hen daarvoor iets terug wilt geven, maar ook omdat het nieuwe inzichten geeft die het eigen wereldbeeld verruimen en je de ervaring geeft meer deel uit te maken van de samenleving, meer inzicht te verwerven in hoe mensen zich tot elkaar verhouden en waarom. Een artikel is in die zin het resultaat van een zoekproces waarin je probeert die inzichten bij elkaar te brengen, de meerwaarde ervan te verwoorden, en dat in de hoop dat het een bijdrage levert aan de algemene vraagstelling die de onderzoeksgroep met elkaar deelt.

Het resultaat, het artikel, is echter niet het zoekproces zelf. Wanneer het artikel niet op bijval kan rekenen devalueert dat niet het zoekproces zelf. Het is alleen een teken dat je de inzichten die je hebt opgedaan niet voldoende adequaat hebt weten te verwoorden. Kritische reacties kunnen dan een nieuw zoekproces in gang zetten dat op een dieper niveau samenhangen open legt die eerder over het hoofd werden gezien. Ik zie uit naar de bespreking aankomende maandag.

Hanneke-Arts-Honselaar

Hanneke Arts-Honselaar

theoloog, religiewetenschapper

Vanuit haar eigen bedrijf Het Bezinningsbureau is Hanneke-Arts Honselaar actief op het snijvlak van communicatie, religie en beleid vanaf …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.