Toen ik mij op het gesprek met Kennedy voorbereidde was ik nogal verrast dat uit onderzoek blijkt dat in Nederland een hogere mate aan segregatie in het onderwijs te constateren valt dan in de Verenigde Staten. Wat vinden jullie – moeten wij af van het bijzonder onderwijs omdat het segregatie bevordert, of juist niet? En zo ja, wat voor een soort schoolsysteem moet er dan voor in de plaats komen? Moet je voor één nieuw uniform schoolsysteem kiezen of misschien juist aan elke school de grootst mogelijke vrijheid bieden om de eigen identiteit te bepalen, wel of niet seculier, godsdienstig, humanistisch, noem maar op?

In elk geval vraagt het huidige schoolsysteem met het oog op de toekomst om vernieuwing, zeker ook vanwege het feit dat nu al de meerderheid van de Nederlanders niet meer godsdienstig is. Maar volgens mij moet het ook anders, omdat het zuilensysteem en het idee binnen een zuil te kunnen emanciperen, dat nog steeds bij bijzondere scholen de achterliggende gedachte is, niet meer werkt als de samenleving niet langer op de eenheid van taal en godsdienst berust. Deze eenheid is in het tijdperk van migratie niet meer gegeven. Nu is er een diversiteit aan talen, religies en culturen en betekent het toelaten van bijzonder onderwijs volgens mij het creëren van achterstand binnen bepaalde bevolkingsgroepen. Ik denk dat het de integratie en ook de emancipatie belemmert als kinderen naar godsdienst en cultuur gescheiden onderwijs krijgen. Wat mij betreft gaan ze twee uur per week uit elkaar om afzonderlijk cultuur- en godsdienstonderwijs te ontvangen, ieder binnen zijn/haar wel of niet religieuze levensbeschouwing, maar verder moet je volgens mij kinderen juist mixen en mengen en ze zo veel mogelijk met het anders zijn van de ander confronteren om van en met elkaar te leren. Zo bevorder je empathisch vermogen bij kinderen, wat volgens mij voor een samenleving waarin je met veel verschillen moet leren omgaan juist erg belangrijk is. Nu betekent het toestaan van gescheiden onderwijs juist het creëren van achterstand, van apartheid. Of zie ik dat volgens jullie verkeerd? Graag hoor ik jullie visie op deze zaak.

mk_foto

Manuela Kalsky

Oprichter en Bijzonder Hoogleraar

Manuela Kalsky richtte Nieuw Wij op als directeur van het onderzoekscentrum van de Nederlandse Dominicanen (DSTS). Zij was directeur, …
Profiel-pagina
Al één reactie — praat mee.