Als Joodse gemeenschap zou het ons sieren wat zorgvuldiger om te gaan met het predikaat ‘antisemiet’. Nu bestaat dé Joodse gemeenschap niet, zij is divers en ook verdeeld in haar opvattingen. Wat had ik graag wat over de inzichten van Benali nú gelezen. Uitsluitend in het verbale en emotionele geweld van de (sociale) media is daar denk ik weinig ruimte voor.

Tegelijk stelde een vriend mij de vraag of er in dit licht wel ruimte was voor iemand die ooit in het verleden racistische uitlatingen had gedaan als keynote speaker bij de nationale herdenking van het afschaffen van de slavernij op 1 juli… en of ik dan net zo vergoelijkend zou zijn. Een terechte en prikkelende vraag. Ik vind het lastig, want dat betreft niet mijn eigen gemeenschap.

Ik voel ten diepste dat dit een gemiste kans is. Ik vind het heel jammer dat Benali vijftien jaar geleden de diverse gewraakte uitlatingen heeft gedaan. Ik ken hem namelijk als verbindend en verre van antisemitisch. Als gemeenschap moeten we ervoor waken dat wij niet te snel iemand tot antisemiet bombarderen, want naast het feit dat dit een ernstige aantijging is, kweken juist die snelle beschuldigingen nieuwe generaties antisemieten. Je kunt ook kritiek hebben of kritische vragen stellen zonder iemand direct tot antisemiet te veroordelen. Misschien was het niet de verstandigste keuze en ja ik begrijp de gevoeligheden, maar…

Ik geloof in tweede kansen, in ontwikkeling en in voortschrijdend inzicht. Het stemt mij verdrietig dat je tot in lengte van dagen kan worden aangepakt op uitspraken uit het verleden. Wat betekent dat op langere termijn voor onze vrijheid om ons uit te drukken? Mag je fouten maken? Vallen en opstaan? Misschien niet aangaande 4 mei… Ik kan mijn gedecimeerde, getraumatiseerde gemeenschap de gevoeligheid nauwelijks kwalijk nemen.

KaliefvanNederland-AbdelkaderBenali-05
Abdelkader Benali Beeld door: Ben van Duin

Tegelijk had die ook kunnen inspireren tot compassie. Compassie in het licht van mijn overtuiging dat de islamitische gemeenschap worstelt met een historisch ongekende mate van opkomende moslimhaat, waar wij als Joden alert op moeten zijn. Wij weten immers als geen ander wat uitsluiting is en het is onze morele plicht daar tegen in het geweer te komen. Ik hoop dat het geen trend is en had een verbindende lezing van Abdelkader Benali graag willen horen. Ik ga hem in ieder geval wel lezen en ben benieuwd naar zijn woorden en, als daar ruimte voor komt, naar zijn voortschrijdende inzichten.

Kort na de ophef en vlak voordat hij zich terugtrok voor de 4 mei lezing, vertelde Abdelkader Benali in dit artikel in Het Parool meer over de context en achtergrond van zijn uitspraken van vijftien jaar geleden.

Profiel Chantal 2021 thuis

Chantal Suissa-Runne

Adviseur

Chantal Suissa-Runne heeft diverse succesvolle programma’s opgezet omtrent het verbinden van verschillende groepen in de samenleving …
Profiel-pagina
Al 21 reacties — praat mee.