Van Es wil met deze bundel en een bijbehorende tentoonstelling juist in zorginstellingen het gesprek aangaan. Dat lees je in de woorden terug. Ze gaan over pijn, sterven en lijden, afscheid nemen en rouw. Maar ook over het leven leven, kleur aanbrengen, genieten, liefhebben, compassie tonen en ontvangen.

Frustratie
Het zijn thema’s die ons allemaal raken, welk werk je ook doet, juist in deze tijd. Wanneer je zit te tobben met de traagheid of juist op je tandvlees loopt omdat er teveel moet. Als je aan de keukentafel zit, waar werk en huiswerk gedaan moet worden en je van alle kanten druk ervaart. Als je je frustratie voelt van het niet kunnen bezoeken van de mensen die je liefhebt. Wanneer je je eenzaam voelt of je verveelt. Wanneer je je zorgen maakt om geld, je werk of je bedrijf.

Zie-naar-jou-om_boek

Impact op jouw leven
Balans vinden in het omzien naar de ander én omzien naar jezelf blijkt echt niet zo gemakkelijk. De hele maatschappij tobt er op dit moment mee. Ja, natuurlijk willen we zeggen: ik zie naar jou om, ik steun je, zorg voor je, ik klap voor jou. Maar als dit ten koste gaat van jezelf of op een andere manier enorme impact heeft op jouw leven? Luister je ook naar op oproep: zie naar JOU – jezelf – om? Wanneer je dat doet, is dat dan egoïstisch of juist noodzaak?

Deze bundel biedt food for thought. Voor jezelf als je je herkent in het thema, voor de ander die soms wel eens vergeet voor zichzelf te zorgen.

Als je de bundel hier koopt, steun je direct ook een goed doel. Of koop het bij de lokale boekhandel, daar zijn ze er eveneens erg blij mee.

Nog geen reactie — begin het gesprek.