Tijdens het zingen van de kerstklassieker Midden in de winternacht kwam ik er achter hoe koppig mijn driejarige dochter is om me daarna te realiseren dat ze misschien wel vrijzinniger is dan ik.

U kent het liedje ongetwijfeld: “Midden in de winternacht, ging de hemel open…”. Daarna volgen enkele zinnen die mijn dochter niet kent, waarna het couplet afsluit met de tekst ‘Laat de citers slaan, blaast uw fluiten aan…’ met als laatste – triomfantelijke – woorden: ‘Christus is geboren’. Daar gaat het mis. Elke keer zingt mijn meisje vol overtuiging: ‘Jezus is geboren’. Elke keer corrigeer ik haar. Ze luistert niet. Zelfs niet als een hele kerkelijke gemeente om haar heen overduidelijk ‘Christus’ zingt. Koppig als ze is, houdt ze het bij Jezus. Maar ze heeft gelijk!

Ik denk dan meteen aan het controversiële artikel dat Arie de Wilde in 1957 schreef, getiteld: ‘Jezus stierf – Christus is opgestaan’. Daarin rekent de vrijzinnige theoloog af met het geloof in een Wederopstanding. Jezus de mens werd geboren, leefde en stierf. Wat daarna gebeurde, is een mythische of symbolische vertelling die niet gaat over een mens die opstond uit de dood, maar over geloof. Dan hebben we het niet meer over de mens Jezus, maar over de overtuiging die we Christus kunnen noemen.

In die tijd zorgde het artikel voor veel ophef. De Wilde zou het belijden van de kerk aantasten. Inmiddels zijn deze opvattingen gemeengoed. Wie gelooft er tegenwoordig nog in een vleselijke opstanding?

Voor mij persoonlijk heeft dat verhaal een symbolische waarde, maar is het absoluut geen historische gebeurtenis. Jezus is voor mij vooral iemand die geleefd heeft, en ons heeft voorgeleefd. Hij is voor mij geen Christus in de zin van een goddelijk wezen. Waarom zing ik dat dan wel met Kerst?

Ik geniet van de koppigheid van mijn dochter want ik kan er ook nog wat van leren. Als wij nu samen kerstliedjes zingen, sluiten wij dit lied af met ‘Jezus is geboren’. Ongeacht hoeveel mensen om mij heen iets anders zingen.

Erik-Jan Tillema

Beleidssecretaris van de VVP
Profiel-pagina
Al 4 reacties — praat mee.