Het meest recente bericht is een aankondiging van nieuwe regels voor het uitzetten van immigranten. Dit zou dan voortaan sneller worden gedaan doordat velen van hen kunnen worden gedeporteerd zonder dat de rechter zich over hun zaak heeft gebogen. Recht op enige eerlijke behandeling wordt hiermee onthouden. Het feit dat de eigen rechtsgang blijkbaar niet voldoende en adequaat geregeld kan worden (nog meer dan 900.000 zaken moeten door de rechter beoordeeld worden) kan en mag toch niet leiden tot zo’n nieuwe waanzinnige maatregel?

Het is uitermate lastig te voorspellen voor hoeveel mensen de nieuwe regels gevolgen zullen hebben. Zo’n 20.000 mensen die vastzitten, zouden vermoedelijk direct gedeporteerd kunnen worden, omdat zij minder dan twee jaar zonder toestemming in de VS zijn.

denish-610×495

Trump en de grenspolitie liggen sinds een aantal maanden internationaal onder vuur vanwege de manier waarop immigranten zijn opgevangen. Duizenden kinderen zijn van hun ouders gescheiden en leven onder erbarmelijke omstandigheden in slecht geoutilleerde kampen. De kinderen hebben daar nauwelijks beschikking over goed eten, zeep of gangbare WC’s. De reportages hierover hebben tot woedende reacties geleid van mensenrechtenorganisaties en buitenlandse politici. Maar… heeft onze eigen Mark Rutte deze mensonterende zaken ook aan de orde gesteld tijdens zijn bezoek enkele dagen geleden aan Trump? Of was het enkel maar het eigen economische belang? En waar blijven onze eigen volksvertegenwoordigers om hierover opheldering te vragen bij Rutte? Bij Maxima waren zij er als de kippen bij en nu is het opvallend stil.

Katholiek protest

Tussen het vele uitermate negatieve Trump gerelateerde nieuws was er ook een bericht waar je trots op mag zijn. Het heeft geen grote krantenkoppen gekregen maar dat verdient het wel. Donderdag 18 juli protesteerden meer dan 100 katholieke activisten, onder wie tientallen katholieke priesters en vrouwelijke religieuzen, tegen het onmenselijke migratiebeleid van Trump. Bij het protest aan de Capitol Hill in Washington werd vooral de behandeling van migrantenkinderen aan de grens met Mexico aangeklaagd. Ruim de helft van de demonstranten werd gearresteerd. Zij zullen later voor de rechtbank moeten verschijnen.

Het is verheugend dat de Amerikaanse bisschoppen expliciet hun steun hebben uitgesproken voor het protest. Zij motiveerden: “Migranten hebben Amerika groot gemaakt. Vandaag wordt getracht hen tot vijand uit te roepen en worden zij met wapens bestreden. In de harten en zielen van allochtone moeders en vaders wordt – louter als een daad van intimidatie – de angst gezaaid dat zij gescheiden worden van hun kinderen.”

Verschillende Amerikaanse media sites hebben de wereld laten zien hoe religieuzen geboeid werden afgevoerd. De betogers in Washington hadden foto’s van migrantenkinderen meegebracht die de voorbije maanden in Amerikaanse dienstencentra zijn gestorven.

Het doet mij goed als ik dit vreedzame protest zie plaatsvinden. Mede-christenen die het niet langer accepteren dat kernwaarden van de Werken van Barmhartigheid met voeten worden getreden door leiders van een volk dat de Verenigde Staten heet maar nadrukkelijk een smeltkroes van culturen is, van overal gekomen, een land van migranten. Blijkbaar hebben velen dat vergeten als ze zo klakkeloos achter de anti-migrant aan lopen en hem steunen in zijn gevaarlijke beleid van ‘Eigen volk eerst’.

Met de vreedzame actie in Capitol Hill ben ik in ieder geval weer wakker geschud, ben ik me er weer van bewust dat we voortdurend aandacht moeten vragen daar waar tot onrecht wordt opgeroepen en onrecht wordt gedaan. Daar waar kernwaarden van menselijk bestaan – onze christelijke Werken van Barmhartigheid en naastenliefde – worden aangetast worden we gevraagd onze stem te verheffen, onze afschuw te laten zien en in woord en daad afstand te nemen.

Mijn Amerikaanse geloofsgenoten en broeders en zusters in het religieuze leven en pastorale ambt hebben mij weer eens de ogen geopend. Ik hoop dat dit voor velen geldt en dat we onze ogen en oren open mogen houden en ons hart meer laten spreken.

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
denisje

Denis Hendrickx

Abt

Denis Hendrickx is abt van de Abdij van Berne in het Brabantse Heeswijk-Dinther.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.