Komen er geruststellende verklaringen van moslimzijde dat de daders van de aanslag staan voor alles wat de islam niet is? Gaan politici zelfs zo ver om vast te stellen dat de daders nooit moslims kunnen zijn omdat ware moslims zoiets niet doen? Komen er ingezonden stukken in de krant waarin brave burgers verklaren dat we nu meer dan ooit solidair moeten zijn met de moslims in Europa die in genen delen representatief zijn voor dit soort terroristisch gedrag?

Het antwoord op deze vragen is in alle gevallen bevestigend. Ja, er moeten ronde tafelgesprekken komen, Ja, we moeten elkaar opzoeken. Ja, we moeten de nuance zoeken. Ja, we moeten de verklaringen van moslimleidslieden en politici serieus nemen en ja, we moeten stukken in de krant zetten om aan te geven dat we begrijpen dat er twee soorten moslims zijn: de vredelievende, de overgrote meerderheid, en de boze en wraakzuchtige.

ruitertjeDe tweede vraag die evenwel gesteld dient te worden is of al deze positieve actie effect zal hebben. Immers, we stellen ook een tegenbeweging vast. Het geluid van populistische politici als PVV-leider Geert Wilders en voorvrouw Marine le Pen van het Franse Front National, zal de crisis bezwerende geluiden vele malen overstemmen. De massa’s die de Duitse Pegidabeweging op straat weet te krijgen, zullen alleen maar aanzwellen. Vergelijkbare Pegidabewegingen zullen ontstaan in andere staten van het Avondland, Frankrijk op de eerste plaats. Op sociale media zal het verbale wapengekletter tegen alles wat naar islam en moslims zweemt alleen maar groter en groter worden. Diegenen die een middengeluid willen laten horen, worden weggehoond en bedreigd en misschien besluiten sommige stemmen wel te zwijgen.

Het vervolg van de aanslag in Parijs is tweeledig. De verbale strijd over de islam zal nog intenser, nog gemener en nog intimiderender worden. Daarbij zal deze strijd meer dan ooit vergezeld gaan worden van een fysieke strijd. Want het is niet meer de vraag of er een aanslag zal plaatsvinden tegen een moskee, een moslimleidsman of –vrouw, maar wanneer deze plaatsvindt.

Ik houd mijn hart vast.

Jan Jaap de Ruiter

Jan Jaap de Ruiter

Arabist

Jan Jaap de Ruiter (1959) is arabist en de Arabische taal is zijn grote -professionele- liefde. Het Arabisch is een van de twee ankerpunten …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.