Curaçao was ook vertegenwoordigd op de COP28. Premier Gilmar Pisas was onderdeel van de Nederlandse delegatie. Ook jongerenvertegenwoordiger Muskaan Khemani uit Curaçao was hier deel van. Zij zet zich in voor milieu- en klimaatkwesties op Curaçao. Muskaan is betrokken bij de milieuorganisatie Amigunan di Tera, waar ze werkt aan activiteiten als grassroots-organisatie en educatie. Eerder maakte ze deel uit van de Caribbean Climate Justice Leaders Academy.

Activist Riddhi Samtani vroeg ook in Dubai aandacht voor haar (ei)land Sint-Maarten. Daar is een internationaal schadefonds gelanceerd voor armere landen, die het minst hebben bijgedragen aan de effecten van klimaatverandering. Sint-Maarten is zo’n land, maar het kan geen aanspraak maken op hulp uit klimaatfondsen. “Het klopt dat we in Europees-Nederland al klimaatplannen hebben, maar de Caribische eilanden zijn daarin niet meegenomen”, zegt Daphina Misiedjan, docent Mensenrechten en Milieu aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor de bijzondere Caribische gemeenten Bonaire, Saba en Sint-Eustatius is dat “pas vorig jaar van de grond gekomen, terwijl de klimaatverdragen al in werking zijn sinds de jaren negentig.” De eilanden zijn afhankelijk van Nederland, omdat het Koninkrijk als één rijk land wordt gezien. “Aan de ene kant zegt Europees-Nederland: de eilanden moeten het zelf doen. Vanuit het internationaal recht wordt er gezegd: nee, jullie moeten er samen uitkomen want jullie zijn één koninkrijk.”

Met de gegevens uit het nieuwste IPCC-rapport heeft het KNMI onlangs verschillende scenario’s berekend voor Nederland en voor het eerst ook voor Bonaire, Saba en Statia. Het toekomstige klimaat van de Cariben wordt nog heter en droger. De bovenwindse eilanden kunnen zich ook opmaken voor zwaardere orkanen. Voor de bijzondere gemeenten in de Cariben zijn er nauwelijks plannen. Greenpeace verwacht daarom in 2024 voor de rechter te staan tegen de Nederlandse staat. De milieuorganisatie heeft vorig jaar al bekendgemaakt dat te willen doen, omdat ze op de eilanden te weinig actie vanuit de regering zien tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Ook op Curaçao zijn de gevolgen van klimaatverandering al goed merkbaar. Op politiek niveau gebeurt er nog weinig concreets, terwijl er al sinds 2019 een rapport ligt van de Meteorologische Dienst. Ook heeft het kabinet geen antwoord op de vraag hoe infrastructuur beschermd wordt. De Handelskade in Willemstad wordt bedreigd door de stijging van de zeespiegel, net als de locatie rond Fort Amsterdam waar de regering in zit. De realiteit van klimaatuitdagingen op Curaçao stonden onlangs wel centraal tijdens een studiedag bij het instituut Naam, waarbij experts en geïnteresseerden samenkwamen om de klimaatuitdagingen van het eiland te bespreken.

Dit artikel verscheen onlangs in De Linker Wang.

Robert-Scholma

Robert Scholma

Robert Scholma (1952) werd geboren en getogen op Curaçao. Hij studeerde chemie, ethiek, bestuurskunde en general management. In zijn …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.