Jitschak behoort tot een heel bijzondere afdeling van Zaka. Hij verleent geen eerste hulp of andere zorg. Zijn onderdeel draagt, nadat de gewonden zijn verzorgd en weggedragen, de verantwoordelijkheid voor het voorbereiden van lichamen van de dodelijke slachtoffers voor de begrafenis. Daarbij gaat het allereerst om het verzamelen en het conserveren op de plaats van de aanslag van gevonden lichaamsresten, bloed en organen, hoe klein of minuscuul ook.

De joods-religieuze maar ook de islamitische wetgeving vraagt hierom. Ieder onderdeel van het menselijk lichaam moet altijd ter aarde worden besteld. “Een aanslag waar kinderen bij betrokken zijn is nog steeds het zwaarste deel van ons werk. Een dag of een week of een maand na zo’n aanslag kan ik bij het zien van een paar spelende kinderen of zelfs bij een plaatje van een kleine jongen of een klein meisje zo maar in huilen uitbarsten. Zo is het nu eenmaal”.

Jitschak buigt naar voren. “Weet je wat nog moeilijker is? Moeilijker maar heel belangrijk?”. Ik kijk Jitschak vragend aan. “Het lichaam van de terrorist. De lichaamsresten van de man of vrouw met de bomgordel om. Ook deze worden door ons zorgvuldig verzameld en geborgen. Wij dwingen onszelf om ook voor de veroorzakers van dit vreselijke geweld dezelfde zorgvuldigheid te hebben als voor hun slachtoffers. Ook deze daders zijn ooit als mensenkinderen door de Eeuwige geschapen.” Jitschak neemt een slok van zijn koffie. “Wij moeten onszelf soms dwingen om dit laatste ook te doen. Het begraven van een menselijk lichaam of alles wat daarvan over is blijft een religieuze plicht, het gaat over een menselijk lichaam van wie dan ook”.

130 imams in Groot-Brittannië hebben het uitspreken van hun afschuw over de recente aanslagen in Londen en Manchester vergezeld doen gaan van een weigering om het traditionele begrafenisgebed voor de daders uit te spreken. Zij spreken over ‘koelbloedige moorden’ en zeggen diep geraakt te zijn door het feit dat een reeks aan terroristische aanslagen in Engeland is uitgevoerd door moordenaars die zich hiervoor op de islam beroepen.

Wij dwingen onszelf om ook voor de veroorzakers van dit vreselijke geweld dezelfde zorgvuldigheid te hebben als voor hun slachtoffers.

Deze uitzonderlijke maatregel van de imams vraagt om heel veel respect en ondersteuning.

Juist geestelijken in religies zoals onder anderen het christendom, de islam en het jodendom weten wat hun taak is met betrekking tot het einde van het leven en wat daarna komt. De pastoor, de dominee, de imam of de rabbijn is vaak de laatste die met de stervende spreekt over levenswaarde, schuldbelijdenis, straf of beloning, tot inkeer komen, het overlijden, de zielsrust, wederopstanding of andere zaken die, afhankelijk van de geloofsrichting, staan te gebeuren.

De geestelijke was diegene die ooit op het schavot de laatste woorden wisselde met de veroordeelde, voordat het vonnis werd voltrokken.

Jitschak vertelt over de zorgvuldige berging van lichaamsdelen van het ontzielde lichaam van de terrorist. “Het gaat om een religieuze plicht. Over het lichaam van een door G’d geschapen mensenkind.”

De imams beamen zonder enige terughoudendheid deze religieuze plicht. Het gaat over de mens, die als kind door de Eeuwige is geschapen. Maar nu nemen zij zelf, gezamenlijk in de openbaarheid, deze krachtige beslissing om de terrorist die in de naam van de islam zijn misdaden pleegt het laatste te onthouden waar elk mens in onze samenleving normaliter recht op zou moeten hebben, het gebed na de dood.

Hoe belangrijk is het niet voor onze getroffen samenleving kennis te nemen van deze beslissing en uit te dragen hoe groots deze geestelijke leiders van onze islamitische medeburgers zich te weer stellen tegen deze niet te beschrijven daden van terrorisme.

Lody van de Kamp2

Lody van de Kamp

Rabbijn

Afkomstig uit een Joods gezin waarvan de vader twee jaar doorbracht in het concentratiekamp Auschwitz en de moeder als onderduikster de …
Profiel-pagina
Al 29 reacties — praat mee.