Achteraf betreurt hij zijn woorden. De vraag is waarom. Betreurt de minister zijn woorden, omdat half Nederland over hem heen gevallen is? Of betreurt hij zijn uitspraken, omdat hij niet bedoelde wat hij zei? Dat laatste kan ik me niet voorstellen. Ik denk dat iemand van zijn statuur zich goed voorbereidt op een toespraak en vrees dat zijn woorden zijn persoonlijke standpunten vertegenwoordigen. Dat zou betekenen dat hij zijn woorden teruggenomen heeft, omdat ze politiek niet welgevallig zijn en niet omdat hij plots een andere mening heeft.

Los van het politieke tumult en van de schade die dit aan minister Blok, aan de VVD en aan de coalitie doet, is het schadelijk voor de vluchtelingenproblematiek waar heel Europa zich momenteel over buigt. Er moeten deals gesloten worden, maar als een minister zich zo openlijk negatief uitlaat, heeft dat eerder een negatieve dan een opbouwende werking.

Natuurlijk zijn er voldoende voorbeelden te bedenken, die de woorden van de minister onderschrijven. Maar minister Blok is kennelijk niet op de hoogte van voorbeelden waarin het juist wel goed gaat. In veel wijken wonen en leven buurtbewoners, van welke origine dan ook, vreedzaam samen. In talloze buurthuizen en andere centra  zijn projecten gaande, waarin mensen van diverse etniciteiten en culturen samen optrekken. Oorspronkelijke bewoners, die nieuwkomers ondersteunen in het leren van de taal. Begeleiders, die helpen bij problemen van maatschappelijke aard, zoals het invullen  van belasting- en andere formulieren of meegaan naar instanties. Mensen die samen koken en eten en zo een kijkje nemen in elkaars keuken. Vrijwilligers die nieuwkomers leren fietsen, helpen een huis in te richten of meegaan naar een huisarts of ziekenhuis. Activiteiten voor  álle kinderen in een wijk of buurt. Sportverenigingen die gratis trainingen aanbieden voor kinderen van nieuwkomers die willen kennismaken met een sport. En zo zijn er talloze voorbeelden, waaruit blijkt dat er wel degelijk sprake is van inburgering en integratie.

In één van de vele reacties op zijn uitspraken werd gesuggereerd dat minister Blok zich als vrijwilliger zou moeten aanmelden. Ik zou dat toejuichen! Dat is de enige manier om te ervaren hoe het nou werkelijk zit en om kennis te nemen van het vele werk dat verzet wordt door talloze vrijwilligers en instellingen. Als minister Blok na zo’n ervaring zijn woorden zou terugnemen, zou het een stuk geloofwaardiger overkomen.

AnLommerse

An Lommerse

PR-functionaris en journalist

An Lommerse werkte als PR-functionaris en journalist. Haar werkzame leven heeft ze afgesloten, maar schrijven is nog steeds haar passie. …
Profiel-pagina
Al 5 reacties — praat mee.