Binnen ieder geloof bestaan er talrijke stromingen en dat geldt ook voor de islam. Volgens een telling bestaan er meer dan zeventig sekten binnen de islam. Onder deze stromingen bestaat er ook een moslimgemeenschap genaamd de Ahmadiyya Moslim Djamaat. Hoewel de islamitische sekten het niet eens zijn met elkaar op verschillende theologische gebieden is hun verhouding tegenover de Ahmadiyya Moslim Djamaat exceptioneel bijzonder en unaniem. Zij beschouwen deze gemeenschap als ‘niet-islamitisch’. Dit is niet slechts een theologische gedachtegoed maar wordt zelfs door een regering als die van Pakistan sinds 1974 in naam van constitutie en grondwet als regel uitgevoerd. Dit houdt in dat de volgelingen van deze gemeenschap niet alleen ‘niet-moslims’ zijn verklaard maar zij mogen zich ook niet als moslims gedrágen. Dit gaat zover dat zelfs het gebruik van islamitische termen voor deze volgelingen strafbaar is. Ahmadi-moslims zijn daarnaast wellicht de enige moslims op aarde die niet de bedevaart naar Mekka mogen verrichten. Dit weerspiegelt de ambities die moslim schriftgeleerden hebben tegenover deze moslimgemeenschap. Waarom wordt deze houding aangenomen ten opzichte van deze gemeenschap?

Messias en Mahdi is al verschenen

Ahmadi-moslims geloven dat de Messias/Mahdi die voorspeld is door de Heilige Profeet Mohammed al verschenen is. De rest van de moslims wacht nog steeds op zijn komst. De Heilige Profeet Mohammed voorspelde dat zijn volk uiteindelijk in verschillende sekten verdeeld zou raken. Hij vertelde ook dat de islam een tijd zal meemaken waarin de moslims de naam van de islam wel zullen dragen maar de geest van de islam niet zullen praktiseren. De Koran zou mooi gereciteerd worden maar de geboden zullen niet nageleefd worden. Er zullen mooie, grote en chique moskeeën worden gebouwd, maar weinigen zullen bijdragen in de hervorming van de moslims. Over de moslim schriftgeleerden zei de Heilige Profeet dat zij de slechtste schepselen op aarde zullen zijn, omdat zij in die tijd de reden en oorzaak zullen zijn van onrust, verdeeldheid en geweld. Tijdens deze spirituele ondergang van de moslims voorspelde de Heilige Profeet Mohammed ook dat een hervormer vanuit de moslims zou opstaan als de Messias en Mahdi om de spirituele glorie van de islam te herstellen. Voor dit doel zou hij onder goddelijke begeleiding een gemeenschap stichten en moslims vanuit verschillende sekten zullen zich bij hem aansluiten. Hij werd door de Heilige Profeet Mohammed door velen namen genoemd maar de titels Messias en Mahdi zijn twee prominente namen van deze beloofde hervormer. Messias verwijst zijn hervorming gericht tot de christenen en Mahdi verwijst zijn hervorming gericht tot de moslims. De Ahmadi-moslims geloven dat deze hervormer in de persoon van de stichter van de Ahmadiyya Moslim Djamaat is verschenen, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad uit Qadian in India. Vanwege dit geloof worden de Ahmadi-moslims omschreven als niet-moslims en worden op basis van dit geloof ook vervolgd.

Wij zijn moslims!

De ironie is dat deze houding jegens deze gemeenschap totaal indruist tegen de leer van de Koran en de leer van de stichter van de islam. Iemand die zichzelf moslim verklaart kan volgens de Koran en de profeet niet van het recht ontnomen worden om zichzelf moslim te noemen en om de islam te praktiseren. De profeet zelf verklaarde expliciet dat degene die de Kalima Shahada (islamitische geloofsbelijdenis: er is geen God dan Allah en Mohammed is de boodschapper van Allah) leest als moslim gezien moet worden. Hoe men deze theologische discussie ook wendt of keert: het keiharde feit is dat er geen verschil bestaat tussen Ahmadi-moslims en anderen moslims op grond van fundamentele islamitische geloofsprincipes. Ze delen dezelfde vijf zuilen en geloofspunten. Helaas zullen algemene moslims dit hoogstwaarschijnlijk ontkennen. Mede omdat er een lange waslijst van onwaarheden is verspreid over de Ahmadiyya Moslim Djamaat onder de moslims. Moslims die deze gemeenschap wel persoonlijk kennen, weten en erkennen dat de Ahmadiyya Moslim Djamaat voldoet aan iedere definitie van de islam die beschreven is door de Koran of door de Profeet. Ondanks de misconcepten die er bestaan over de Ahmadiyya Moslim Djamaat en de tegenstand en vervolging waarmee zij te kampen heeft, is de gemeenschap inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde moslimorganisatie gevestigd in 206 landen met miljoenen aanhangers. Deze gemeenschap wordt geleidt door één centrale hoofdimam; de kalief en opvolger van de beloofde hervormer. De gemeenschap is overal bloeiend en haar kracht en macht ligt in het feit dat zij de islam praktiseren.

De stichter van de Ahmadiyya Moslim Djamaat schrijft: “De kern van ons geloof is: ‘Er is geen God dan Allah en Mohammed is de Boodschapper van Allah’. Ons geloof dat wij in dit leven hierop aarde hebben en waaraan wij ons tot het tijdstip dat wij overgaan naar de volgende wereld vastberaden zullen houden is dat onze geestelijke leider en meester, Mohammed, mogen vrede en zegeningen van Allah met hem zijn, het Zegel der Profeten is en de Beste van de Boodschappers. Door hem is de godsdienst vervolmaakt en is de zegening van Allah die de mens op het rechte pad leidt en verder naar God zelf, voltooid.”

S.Siddiqui

Safeer Siddiqui

imam van de Ahmadiyya Moslim Djamaat, vertaler

Profiel-pagina
Al 5 reacties — praat mee.

Advertentie

Kloostercast