Het citaat is afkomstig uit het boek van PVV-ideoloog en -Kamerlid Martin Bosma De schijn-élite van de valse munters, dat in 2010 verscheen. We zien zijn profetie – aarzelend – bewaarheid worden. Nog geen drie jaar na het verschijnen van zijn boek stel ik vast dat het eerste driehoekje in de grote driehoek ‘Malmö, Marseille, Manchester’ gevuld is: In de Haagse Schildersbuurt heerst de Sharia. Ik ben geen wiskundige, maar zou de islamisering in dit tempo doorgaan, dan zou de driehoek tegen het jaar 2650 gevuld zijn en de islamisering compleet: een angstaanjagend perspectief.

Bange journalisten

Ik doe nog een Bosma’tje: “Nu journalisten toegeven ‘bepaalde’ wijken te mijden, dringt de vraag zich op of massa-immigratie ook een uitholling van de persvrijheid betekent en of Nederland nog wel een eerlijk beeld van deze ‘bepaalde’ wijken krijgt via de media” (p. 153).

Het beeld dat Bosma indertijd schetste, is duidelijk. Door de voortgaande islamisering in de grote Europese driehoek, wijkt de pers, dringt niet meer door en is zij niet meer in staat ‘een eerlijk beeld van “bepaalde” wijken’ te geven. We mogen Trouw-journalist Perdiep Ramesar daarom wel eeuwig dankbaar zijn dat hij het is die de sombere voorspelling van de toch eigenlijk immer zo bevlogen en scherpzinnige partijideoloog van de PVV teniet doet. De pers duikt erop en stelt de misstanden haarscherp aan de kaak en als gevolg daarvan maakt partijleider een wandeling door de geplaagde buurt. Dankzij de pers wordt de PVV zich dus ernstig bewust van de ernstige effecten van de islamisering van Nederland, die nu zo overtuigend begonnen is in het driehoekje. Chapeau!

Over feiten gesproken

Het gevoel bekruipt me dat de PVV achter de feiten aanloopt. Immers, in de gesproken en geschreven woorden die de partij heeft afgescheiden wordt keer op keer gewaarschuwd voor de voortgaande islamisering van het Westen. Maar het moet uiteindelijk een Trouw-journalist zijn die de ‘feiten’ aandraagt. Het waren geen Haagse PVV-raadsleden die dat deden of een PVV-commissie “Islamisering” samengesteld door de Tweede Kamerfractie van de PVV.

Laat me nog een ‘feit’ noemen. Waar Martin Bosma het in zijn boek over de MaMaMa-driehoek had (voor het gemak maak ik een lekker bekkend acroniem van de drie genoemde steden), schetst hij ook de gevolgen van de islamisering van al die driehoeken bij elkaar en ik citeer:

“De mensen die onze steden inmiddels hebben verlaten, maken onderdeel uit van de grootste migratiestroom in de Nederlanden sinds de val van Antwerpen in 1585” (p. 149).

Rond het midden van de zestiende eeuw woonden er meer dan 200.000 mensen in de eens zo trotse en machtige stad Antwerpen; dat aantal liep na de onfortuinlijke val zeer snel terug naar minder dan 100.000. Als we Bosma volgen, dan hebben dus al minstens 100.000 van ‘onze’ mensen ‘onze’ steden verlaten. En als hij het relatief bedoelde (zijn woordenkeus maakt dat niet duidelijk), dan heeft 50% van ‘onze’ mensen al ‘onze’ steden verlaten. Nu weet ik niet waar al die mensen heengingen en Bosma maakt dat ook niet duidelijk. Maar laten we nou eens aannemen dat ze het land verlieten. Ik ging het even na en raadpleegde de site van het CBS die daarover voor wat betreft het jaar 2012 de volgende informatie geeft:

“Per saldo 18 duizend in Nederland geborenen naar het buitenland”. “In 2012 vertrokken per saldo 10 duizend tweedegeneratie allochtonen naar het buitenland, 1,5 duizend meer dan in 2011. Daarnaast vertrokken per saldo bijna 8 duizend autochtonen, bijna evenveel als in 2011. Net als in 2011 vertrokken per saldo circa 1,5 duizend autochtone personen naar België of Duitsland, en eveneens 1,5 duizend naar de traditionele emigratielanden.”

Onder de 18 duizend vertrekkenden waren er dus 10 duizend tweedegeneratie allochtonen en mag ik even kort door de bocht gaan: dat zijn natuurlijk allemaal moslims. Weer had Bosma het mis. Dat betekent dus dat de overgrote meerderheid der ‘uit de wijken gevluchten’ in Nederland zijn gebleven en denkelijk in steden terecht zijn gekomen als Almere, Purmerend, Houten, Nieuwegein, Spijkenisse en Capelle aan den IJssel, een voor de PVV aantrekkelijk electoraat. Zo heeft elk nadeel weer zijn voordeel.

Non-fact-free partij

Het moge duidelijk zijn dat de PVV gevoelige snaren laat in het Shariadriehoekjedossier. De uitspraken over de MaMaMadriehoek, over de bange journalisten en over de grootste migrantenstroom sinds de val van Antwerpen worden alle gelogenstraft. Zou de PVV een non-fact-free partij zijn, dan kan ze al haar schrijfsels op de schroothoop van de geschiedenis gooien en zichzelf opnieuw gaan uitvinden. Maar dat doet ze niet. Ze stapt over de schroothoop heen en gaat, niet gehinderd door feiten of feilen, door op haar missie het ‘islamofascisme’ uit het land te jagen.

Jan Jaap de Ruiter

Jan Jaap de Ruiter

Arabist

Jan Jaap de Ruiter (1959) is arabist en de Arabische taal is zijn grote -professionele- liefde. Het Arabisch is een van de twee ankerpunten …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.