Hoewel ik oorlog voeren persoonlijk verafschuw, omdat het gepaard gaat met veel leed en daarbij altijd onschuldige slachtoffers vallen, ben ik voor deze internationale militaire actie tegen IS. Ik zie geen andere uitweg dan deze ketterse woestijnrovers, die geen moment onbenut laten om in naam van mijn geloof de strotten van onschuldige burgers door te snijden, met grof geschut te stoppen. Het is echter een schande dat slechts vijf Arabische landen nu daadwerkelijk meevechten aan de zijde van Amerika tegen deze Internationale Schurken van islamitische snit. Hoewel de Arabische liga, bestaande uit 22 Arabische staten, begin september publiekelijk afstand heeft genomen van de in bloed gedrenkte ideologie van deze criminele bendes zijn de islamitische landen die samen strijden tegen dit zwarte gevaarte op één hand te tellen. De landen die meedoen met Amerika’s luchtaanvallen zijn Jordanië, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Qatar.

Opmerkelijk is dat zo’n land als Saoedi-Arabië met zijn zeer eenzijdige en rigide interpretatie van de koran en gebrek aan tolerantie voor andersgelovigen in dit puriteinse land ook de strijd aanbindt tegen IS. Dit land is al eeuwenlang geen goed voorbeeld voor de rest van de moslimwereld. De hoeders van Mekka en Medina komen met hun streng-orthodoxe leer, zoals zweepslagen voor homoseksuelen of onthoofdingen, aardig in de buurt van het extremistische gedachtengoed van IS. Saoedi-Arabië zou daarom zelf eerst het goede voorbeeld moeten geven. Dat kan bij voorbeeld door op zijn minst de sharia te ontdoen van alle barbaarse straffen, zoals steniging of handen afhakken. Nog beter is het te vervangen door een universeel en humaan recht dat niet gestoeld is op één religieuze interpretatie maar op menselijkheid en rechtvaardigheid, voordat ze de verrotte ideologie van IS veroordelen. Van alle moslimstaten staat dit land namelijk het verste af van wat ooit de stichter van de islam profeet Mohammed predikte, zoals het respecteren van vrouwenrechten en andersgelovigen. De strenge leer die in dit Arabische schiereiland domineert, leidt niet alleen tot een simplistisch wereldbeeld van verboden en geboden, maar ook tot radicalisering van moslimgeesten elders in de wereld.

Daarnaast vind ik het schandalig dat niet alle moslimlanden de IS openlijk de oorlog verklaren. Dit, terwijl deze afvalligen bezig zijn om ‘onze’ islam, die afgeleid is van salaam (vrede in het Arabisch) proberen de nek om te draaien. Zij besmeuren de geloofsbelijdenis van iedere moslim ‘Er is één God en Mohammed is zijn profeet’ waarnaar verwezen wordt op hun zwarte vlaggen. Bovendien vergiftigen zij met hun haatpropaganda sommige moslimjeugdigen in het Westen die een makkelijk prooi vormen in handen van de terroristen. Deze labiele geesten krijgen meestal van de IS-kaffers de taak om zichzelf op te blazen of andere vuile klusjes te doen omdat ze van weinig waarde zijn. Ze beheersen meestal het Arabisch niet en zijn door een mix van blinde fanatisme en fatalisme vaker bereid om zinloos te sterven.

Bijna een kwart van de wereldburgers heeft een islamitische achtergrond en in bijna vijftig staten zijn moslims in de meerderheid. Het wordt tijd dat wij moslims wereldwijd niet alleen ons fel uitspreken tegen radicale moslimextremisten, maar ze ook uitkotsen uit de islamitische familie. Nu is bekend uit internationale onderzoeken dat ongeveer de helft van alle moslims in de wereld ongeletterd is. Bovendien hebben veel moslims nog nooit van onafhankelijk denken, laat staan democratie of vrijheid, gehoord of eraan geproefd en meer dan de helft leeft in barre armoede. Maar deze ongunstige omstandigheden in de meeste islamitische landen en andere grote achterstanden die met name Arabische moslimlanden hebben opgelopen op de rest van de wereld, zoals op het gebied van wetenschap en techniek, mogen geen excuses zijn om zich apathisch op te stellen ten aanzien van IS. Juist verlichte moslims met verschillende culturele achtergronden, van Marokkanen tot Indonesiërs, moeten samenwerken en zich ervan vergewissen dat niets doen tegen dit kankergezwel, zoals president Obama IS doeltreffend omschreef, kan overslaan tot besmetting van eigen bodem. Uiteindelijk ligt de oplossing voor het vernietigen van terroristen die zich islamitisch durven te noemen niet alleen in militair ingrijpen van Amerika met steun van westerse bondgenoten, waaronder Nederland, en een handjevol moslimlanden. Een toekomst zonder terreur die in naam van de radicale Islam wordt gepleegd ligt in handen van moslims zelf. Wij hebben de heilige plicht om onze stem te verheffen tegen de waanzin en bloedvergieten van IS en aanverwante organisaties. Daarbij is het nodig dat we ze met alle middelen bestrijden. Om het radicalisme vanaf de wortel in te dammen moeten we moslimkinderen thuis en op scholen toleranter opvoeden en ze leren vreedzaam conflicten op te lossen.

Youssef Azghari

Schrijver

Auteur van ‘Mijn Jihad: Waarom de westerse waarden niet botsen met de islam’
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.