CAÏRO OVERLEG

Amersfoort/Den Haag/Amsterdam, 8 september 2013

Geachte bisschop Arseny,

Nu de wereld de adem inhoudt wat er in Syrië gaat gebeuren, vraagt u terecht ook aandacht voor de situatie van de christenen in Egypte: de vernieling, plundering en brandstichting van kerken en het vermoorden van priesters. We beseffen dat ook onder andere groepen doden en gewonden zijn gevallen en dat elke dode familie in diepe rouw achter laat.

Helaas is het de zoveelste keer dat christenen slachtoffer zijn van geweld. We herinneren ons nog de Vredesmars op het Museumplein op 15 oktober 2011, bijna twee jaar geleden. Toen waren Marius van Leeuwen als vice-voorzitter van de Raad van Kerken en Yusuf Altuntas als voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid aanwezig. Op dat moment werd oprechte deelneming betuigd met de getroffenen. Daarnaast werd gezegd: het is onze overtuiging dat geweld, zoals dat toen in Cairo tegen burgers werd ingezet, vloekt met de diepste waarden van onze geloofstradities. En: laten we bij alle woede en verdriet de hoop niet opgeven dat het anders kan.

De zorgwekkende situatie in Egypte is aanleiding tot veel interne discussies in het Cairo-overleg en we hebben gemerkt hoe ongelooflijk moeilijk dit ligt. Het Cairo-overleg is een informeel overleg van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, de Raad van Kerken en het Contactorgaan Moslims en Overheid.

Ondanks alle verschillen in religieuze tradities en visies zijn we het er over eens dat:

1. alle initiatieven ondersteund moeten worden om in Egypte een democratie te laten ontstaan waarin in alle openheid over politieke en religieuze verschillen gesproken kan worden en waarin minderheden op een volwaardige manier kunnen participeren.

2. geweld vloekt met de diepste waarden van onze geloofstradities.

3. we de hoop op een wereld waarin mensen uit verschillende godsdiensten in vrede samenleven nooit opgeven, ook nu niet.

4. elke dode die valt er één teveel is.

Daarom willen wij ook nu bij deze gelegenheid onze oprechte deelneming betuigen met diegenen die getroffen zijn door geweld. 

We wensen u een gezegende gebedsdienst toe.

Namens het Cairo-overleg: Jan Post Hospers (coördinator)

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.