Als voorstander van de inclusieve samenleving vraag ik me altijd af wat deze nietszeggende vergelijkingen nu eigenlijk oplossen? Krijgen we hier een mooier Nederland van? Hebben moslima’s in Nederland déze hulp nodig? Het brengt ons eigenlijk alleen maar meer in de problemen. Er is al een ‘glazen plafond’ voor de Nederlandse vrouw en een ‘sticky floor’ voor de niet-Westerse werknemer. Nu is er nog een grotere kloof voor een moslima om een plek in de maatschappij te verwerven. In de bijna 9 jaar dat ik me inzet voor de positie van de Nederlandse moslima hebben dit soort uitlatingen nooit gewerkt. Het zorgt er immers voor dat het beeld dat de media schetsen over de zielige moslima bevestigd wordt. Terwijl er zoveel hokjes doorbrekende powervrouwen zijn die geweldig werk doen, met of zonder hoofddoek. Daar hoor ik de politiek en de media nooit over. Dat zou namelijk echt iets kunnen veranderen. Schippers vertelde wel dat er “prachtige kansen zijn in onze samenleving en dat we die ook wel moeten geven aan Mohamed en Fatima”. Toch denk ik niet dat haar rede de Nederlandse moslim ook maar iets dichter bij een baan gaat brengen.

In de politiek worden vrouwen vaak gebruikt voor eigen gewin. De VVD ziet de PVV al genoeg kiezers wegsnoepen en hoopt met deze nieuwe aanval op moslims nog iets te redden. Ik snap het wel, ik ben zelf politiek actief, maar het leven bestaat uit meer dan verkiezingen. In mijn rol als politica zie ik dat er veel kloven zijn binnen onze samenleving. We spreken graag over een participatiesamenleving, maar als we er gelijktijdig voor zorgen dat we een hele groep wegzetten als anders, en dus niet interessant, geven we hen juist geen plek in de samenleving. Zolang je mensen geen perspectief biedt en continu bevestigt dat ze er niet bij horen, is het gevolg dat mensen aan de zijlijn gaan staan en uiteindelijk de samenleving de rug toekeren.

Wil je (moslim)vrouwen echt helpen, of de beloofde vrijheid geven, dan is er genoeg te doen. Vrouwen verdienen nog steeds veel minder dan mannen, er zijn nog te weinig (kleurrijke) vrouwen aan de top en Schippers’ lezing draagt bij aan een extra plafond voor de moslima. Hoe gaat een werkgever een vrouw met bijvoorbeeld een hoofddoek aannemen als er letterlijk wordt verteld dat de cultuur die deze vrouw aanhangt minder is dan de Nederlandse cultuur? Hoe zorgen we dan voor verbinding? Hoe zorgen we ervoor dat er een inclusieve samenleving ontstaat waarbij alle Nederlanders mee kunnen doen ongeacht afkomst, religie, geaardheid, leeftijd, gender of lichamelijke uitdagingen? Schippers spreekt over de vrijheid die homo’s hebben in Nederland en dat islam die vrijheid bedreigt. Het zijn ondoordachte stellingen, die ook nog eens door de feiten gelogenstraft worden. Dit jaar is een onderzoek gepubliceerd van de Nationale Politie over homohaat, die het grootst is onder de witte Nederlandse man. Schippers’ toespraak zorgt er alleen voor dat stereotypen en vooroordelen in de media en politiek bevestigd worden. Het leidt tot angst en daarmee wordt het een drijfveer om mensen hun vrijheden te ontnemen.

Het effect van Schippers’ lezing op de moslimvrouw zal zijn dat zij nog meer haar best moet doen om vooroordelen te vermorzelen. Ik zal altijd blijven strijden voor de (moslim-)vrouwen, die hulp nodig hebben in het bevechten van patriarchale systemen of religieuze uitwassen. Die komen helaas ook voor, alleen geloof ik niet dat deze lezing iets van een opening of oplossing biedt. In 2009 heb ik met moslimvrouwenorganisatie Al Nisa een campagne ‘Echt Nederlands’ gelanceerd waarbij we wilden laten zien dat er moslima’s zijn in allerlei kleuren en gedaantes. D66-voorman Alexander Pechtold was toen erg verbaasd dat er ook ‘zulke’ moslima’s zijn. Edith Schippers laat zien dat we nog geen stap verder zijn gekomen.

Ik ben moeder van een zoon die ik bewust islamitisch opvoed. Ik leer hem om mensen te beoordelen op hun gedrag en niet op hun afkomst, geaardheid, leeftijd of religie. Alleen zo zorgen we ervoor dat kloven gedicht worden. Niet door marginale uitwassen neer te zetten als norm of als standaard. Daarnaast vergeten we vaak om zelfkritisch te zijn naar ons eigen handelen. Dus, Edith Schippers, kijk eens wat meer in de spiegel van de beste cultuur van de wereld en zie ook daarin het gif van polarisatie. Strijd samen met mij voor een inclusief Nederland, waarin iedereen zijn eigen vrijheid kan bevechten en beleven. Waarbij iedereen gelijkwaardig is en waarbij we elkaars verschillen waarderen, niet problematiseren. Het laatste wat we nu nodig hebben is een nieuw cultureel gekleurd glazen plafond.

Sandra Doevendans

Sandra Doevendans

Antropoloog / Trainer / Coach

Sandra Doevendans is antropologe, trainer en coach. Daarnaast is ze statenlid voor de PvdA in Provinciale Staten van Noord-Holland.
Profiel-pagina
Al 4 reacties — praat mee.