Voor de PVV-Kamerleden Beertema en De Graaf heb ik een advies. Niet omdat ik het eens met hen ben, maar om hun absurde vragen aan Minister Bussemaker van OCW. Ze zouden dezelfde vragen ook kunnen stellen aan de ministers die gaan over Justitie en Gezondheidszorg.

Deze PVV-Kamerleden vragen namelijk om stopzetten van de financiering van de Vrije Universiteit, omdat deze onderwijsinstelling een islamitische gebedsruimte faciliteert. Die facilitering vinden ze onwenselijk, en ze willen van de minister argumenten als zij het niet met hen eens is en indien ze de financiering van de VU niet volledig wil stoppen.

Mijn advies is dat deze Tweede Kamerleden zich veel grondiger in deze materie verdiepen. Het zijn niet alleen meerdere onderwijsinstellingen die zich schuldig maken aan het faciliteren van gebedsruimtes: trouwens niet slechts islamitische. In diverse gevangenissen en in zorginstellingen, ook op academisch niveau, worden eveneens gebedsruimtes gefaciliteerd. Vaak zijn het pluriforme stilteruimtes met bijvoorbeeld boeddhistische, christelijke, hindoeïstische, humanistische, islamitische, joodse accenten.

Inderdaad zou het veel bezuinigingen kunnen opleveren als men dit afschaft op straffe van intrekking van subsidies aan zulke instellingen van algemeen nut. Maar het zou absurd en waanzinnig zijn. In de ‘gewone’ samenleving hebben vele levensbeschouwingen hun eigen centrum of heiligdom. Daar is niets mis mee, al kan het ontaarden in opgeslotenheid in de eigen subcultuur en afgekeerdheid van de ander.

In de domeinen van leven en dood, gezondheid en ziekte, schuld en boete, vrede en oorlog kan men veel opener, ethischer en intercultureler met elkaar leren leven. Dat weerspiegelen stilteruimtes zoals in de VU.

Aan de Kamerleden De Graaf en Beertema vraag ik als betrokken burger om hun argumenten als zij het hiermee niet eens zijn.

Ari van Buuren

Ari van Buuren was werkzaam in het UMC-Utrecht; hij is erelid van URI-Nederland en o.a. verbonden met St. Ubuntu Nederland.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.