Nu is dit vertaald door goede specialisten, en taalkundig gezien kan deze vertaling dan ook prima. Maar het is niet in de geest van de Bijbel. Dat is een spiritueel boek, geen historisch verslag. Het bevriest het scheppingswerk van God in de verleden tijd, zoiets als: in 1600 was de slag bij Nieuwpoort. Op school vroeg ik me al af wat zo’n stoffige datum in hemelsnaam met mij te maken zou kunnen hebben.

Mijn Hebreeuws is een beetje roestig geworden, maar ik weet wel dat je de eerste zin van Genesis evengoed (en zelfs beter) in de tegenwoordige tijd kunt lezen. De Naardense Bijbel vertaalt dan ook: ‘Sinds het begin is God schepper, – van de hemelen en de aarde’. Want God is nog steeds bezig met scheppen. Ook de oudere Leidse Vertaling leest: ‘Toen God een aanvang maakte met de schepping van hemel en aarde’. Het boek Genesis vertelt over het begin van een scheppingsproces dat nog steeds voortduurt. Een evolutieproces, noemt de wetenschap het.

God schept tegen de klippen op

We hebben hier dus niet een verslag uit een ver verleden. Nee, God is nog steeds bezig de wereld dynamisch vorm te geven, hier en nu, ook in de kunst en politiek, in jou en mij. De wereld is nog niet af, zoals we allemaal kunnen aflezen aan de aardbevingen, vuurspuwende vulkanen en onze eigen primitieve geweldsuitbarstingen. Af en toe lijken we nog niet veel te verschillen van onze prehistorische voorouders die elkaar met knotsen bewerkten. Soms denk ik: die arme God schept tegen de klippen op.

Door te kiezen voor een historische vertaling (‘God schiep’) zet de NBV21 hem vast in het verleden. Zijn actie wordt als de slag bij Nieuwpoort in 1600: alleen interessant voor mensen die in archieven duiken. Het bevestigt onze illusie van autonomie, alsof we op eigen houtje de schepping zouden moeten voltooien.

Elke protestantse kerkdienst begint met de woorden uit Psalm 124,8: ‘Onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft’. Maar ik zeg altijd: ‘Onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde maakt’. Dat is een betere, spirituele vertaling van deze woorden.

De ‘Nieuwe’ Bijbelvertaling dreigt van de Schrift een fossiel te maken.

jjsuurmond 2023 – kopie

Jean-Jacques Suurmond

Publicist

Jean-Jacques Suurmond is pastor, coach/supervisor en publicist. Van hem verscheen eind 2022 een vertaling en bewerking van de klassieker …
Profiel-pagina
Al 22 reacties — praat mee.