Meer dan het gewone

Misschien lukt het om in deze drukke dagen voor kerst iets over het leven van de man uit Nazareth te lezen. In zijn tijd en in zijn land moet hij in de ogen van de gevestigde orde een revolutionair zijn geweest. Hij riep op om meer dan het gewone te doen. Ook de mensen liefhebben die anders denken dan jij. Opkomen voor degenen die het moeilijk hebben, de armen en verstotenen. Eenvoudig willen leven: genoegen nemen met het voedsel, de kleding en de huisvesting, die de aarde te bieden heeft. Stel je voor dat nu met kerst weer zo’n Jezus geboren zou worden. Wie zou de grootsheid van dat kind herkennen? Wie zou naar zijn boodschap luisteren?

Kinderen confronteren

We sluiten het jaar af met lijstjes met hoogtepunten, sportlieden, politici, mensen van het jaar. Voor mij waren dat in 2018 twee kinderen: de negenjarige Nemr en Greta Thunberg van vijftien. Zij stelden ongemakkelijke vragen aan mij, aan ons. Ouderen die het voor het zeggen hebben, die de wijsheid in pacht lijken te hebben en die een goed en gemakkelijk leven kunnen leven. Doen wij meer dan het gewone? Hoe gaan wij om met de aarde en met de andere ander? Hoe gaan wij om met onszelf? De klimaattop in Polen kon maar weinig met de oproep van Greta. En het appèl voor een kinderpardon dat Nemr op onze politici deed blijkt voor dovemansoren oren te zijn geweest.

Reflectie op eigen gedrag

De kerstboodschap van Greta en Nemr maakt mij onrustig en dat is meer dan terecht. Het dwingt me om echt stil te staan in wat voor wereld ik eigenlijk leef. Hoezeer ik me heb aangepast aan een economisch en sociaal systeem, waar heel veel waarde wordt gehecht aan materie en prestatie. Mijn voorspoed gaat zo vaak ten koste gaat van anderen en van de aarde, zonder dat ik dat weet en wil. Kortom: een ongemakkelijke kerstboodschap, die mij dwingt tot bezinning op hoe ik leef. Dit jaar hebben we wat minder kerst cadeaus gekocht dan anders. En ook bij het inkopen van eten en drinken hebben we ons beperkt.

BegripKwekers wenst jullie en zichzelf een gezegend kerstfeest en veel reflectie in het nieuwe jaar.

hansleef

Hans Leeflang

Stedenbouwkundige

Hans Leeflang is stedenbouwkundige en bestuurslid van het Apostolisch Genootschap. Samen met Wies Houweling (Vrijzinnigen Nederland ) en …
Profiel-pagina
Al 4 reacties — praat mee.