De kop van Trouw klopt overigens niet. De opleiding heet formeel: ‘Imam – islamitisch geestelijk werker’. Het zijn niet alleen mannen die de opleiding volgen. Grofweg de helft van de opleiding bestaat uit vrouwen die opgeleid worden tot geestelijk verzorgers. Nadat in 2006 onder Mark Rutte, destijds staatssecretaris onderwijs, de opleiding met gepaste trots werd gestart, is het nu alweer einde verhaal.

En dat is niets minder dan betreurenswaardig. Naast theologische vakken als bijvoorbeeld hadithwetenschappen en exegese krijgen studenten les in pedagogiek, sociologie en ethiek, gegeven vanuit ‘Nederlands perspectief’. Ook praktische vakken als bijvoorbeeld gespreksvaardigheden of groepsdynamica worden gegeven, waar fundamentele vaardigheden voor het werk worden aangeleerd. Vakken die bovendien samen gevolgd worden met studenten van de opleiding godsdienst – pastoraal werk, met katholieke, protestantse, vrijzinnige en agnostische studenten. Dat er ook andere overtuigingen bestaan, krijgen zij gewoon mee tijdens de studie; ook vakken als religieuze diversiteit en multiculturaliteit worden gegeven. Op dit moment zijn het Nederlandse moslims en moslima’s die de opleiding volgen. Er werd hard gewerkt aan het opleiden van imams en geestelijk verzorgers die – in tegenstelling tot veelal de buitenlandse imams – meer dan voldoende besef hebben van de Nederlandse cultuur met haar normen en waarden. Weg integratie, weg professionaliteit en weg kwaliteitsnorm.

Ik citeer: “We moeten eerlijk zijn. De imamstudie kost veel geld en zal nooit rendabel worden”. Dat onderwijs duur is weten we onderhand. Toch snap ik Terpstra niet. Zo wist ik niet dat hogescholen geld moesten verdienen. Wil hij zeggen dat er geen vraag is naar imams en islamitisch geestelijk werkers? Laten we dan ook eerlijk zijn: er zijn meer dan 800,000 moslims in Nederland. Hebben zij geen behoefte aan goedgeschoolde voorgangers of op geestelijke zorg? Op het symposium ‘Verschil moet er zijn!’ op 15 januari sprak Ari van Buuren, voormalig hoofd van de afdeling geestelijke verzorging aan het UMC in Utrecht. Als ervaringsdeskundige kende hij een aantal cijfers uit het hoofd. Zo gaf hij aan dat op dit moment er maar 16 islamitisch geestelijk werkers zijn. Dat aantal zal alleen maar groeien in de komende jaren. Hoe gaan er professionals gevonden worden voor die functies, als het onderwijs niet op de vraag is afgestemd? Enkel de Vrije Universiteit kent een masterstudie tot islamitisch geestelijk verzorger en daar houdt het voor heel Nederland alweer mee op.

Ik ben verder niet bekend met de financiën van mijn hogeschool. Wat ik wel weet is dat er een groot maatschappelijk draagvlak is voor deze opleiding. Is er wel gezocht naar een andere oplossing vraag ik me af. Zijn islamitische organisaties bijtijds ingelicht? Als er zo snel geen oplossing te vinden valt, dan hoop ik vurig dat Den Haag het bericht oppikt. Is het een gek idee dat de PVV zou kunnen instemmen met een voorstel voor extra financiering zodat moslims van Nederlandse bodem imam kunnen worden? Of heeft Geert liever dat salafistische geestelijken gaan prediken in onze moskeeën?

Klik hier voor een interview met één van de studenten.

Bas Soetermans is derdejaars student geestelijk werk en loopt stage bij Nieuwwij en het Daklozenpastoraat in Amsterdam.

Sebastiaan Soetermans

bedrijfsleider en biersommelier bij Café DeRat

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.